Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Pgłoszenie o IV naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach. 2013-12-19 09:28:50
Ogłoszenie o III naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach 2013-12-03 09:16:22
Ogłoszenie o II przetargu na najem lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. 2013-11-25 13:26:52
Ogłoszenie o III naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach 2013-11-25 13:12:40
Ogłoszenie o przetargu na najem lokali mieszkalnych w budynku zarzadzanym przez WTBS w Wałbrzychu przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. 2013-11-12 16:47:44
Ogłoszenie o II naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 35 w Boguszwowie-Gorcach. 2013-10-29 11:17:50
Ogłoszenie o II naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszwowie-Gorcach. 2013-10-23 13:51:24
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. 2013-10-09 14:34:18
Ogłoszenie o II przetargu na najem lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. 2013-10-07 09:48:27
UWAGA SPRZEDAWCY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2013-09-19 08:41:38
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. 2013-09-18 09:48:56
UWAGA Mieszkańcy ulic Krótka, Mała, Średnia, Wąska, Żeromskiego 2013-08-23 10:26:59
UWAGA Mieszkańcy ulicy Traugutta 2013-08-23 10:24:14
UWAGA MIESZKAŃCY BOGUSZOWA-GORC !!! 2013-08-16 14:42:55
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za I półrocze 2013 r., położonych na obszarze Gminy Boguszów-Gorce 2013-08-02 12:45:55
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. R. Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach zarządzanym przez WTBS w Wałbrzychu. 2013-07-12 08:22:13
Ogłoszenie o przedłużeniu naboru wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach. 2013-05-29 15:08:53
Ogłoszenie o przedłużeniu wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach 2013-05-29 15:07:01
Ogłoszenie o naborze wniosków na najem lokal mieszkalnych w budynku zarządzanym przez WTBS w Wałbrzychu przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach 2013-05-28 08:58:33
UWAGA SPRZEDAWCY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2013-05-14 12:44:19
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Boguszów - Gorce na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019" 2013-03-11 13:32:13
Ogłoszenie o naborze wniosków na najem lokal mieszkalnych w budynku zarządzanym przez WTBS w Wałbrzychu przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach 2013-02-22 13:10:44
Ogłoszenie informujące o możliwości odpracowania należności związanych z zadłużeniem za najem lokalu mieszkalnego. 2013-01-24 12:27:07
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach 2013-01-15 08:42:27
Ogłoszenie onaborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach 2013-01-15 08:29:04
UWAGA SPRZEDAWCY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2013-01-04 09:56:42
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 02 stycznia 2013 r. o rozwiązaniu z mocy prawa Rady Powiatu Wałbrzyskiego 2013-01-04 09:42:24