Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich (USC, WSO)

Anna Kabat - kierownik USC
pokój nr 102, 103, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 50
tel.: 74 84 49 490
e-mail: annakabat@boguszow-gorce.pl
Ireneusz Twaróg - zastępca kierownika USC
pokój nr 102, 103, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 44
e-mail: ireneusztwarog@boguszow-gorce.pl
Iwona Suchecka - inspektor WSO
pokój nr 103, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 45
e-mail: iwonasuchecka@boguszow-gorce.pl
Mariola Kunach - inspektor WSO
pokój nr 103, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 44,45
e-mail: mariolakunach@boguszow-gorce.pl

 

Zadania i obowiązki wydziału USC:

 1. Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
 2. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
  1. sporządzanie protokołów i aktów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego,
  2. sporządzanie wzmianek dodatkowych oraz zamieszczanie przypisków w aktach stanu cywilnego,
  3. rejestracja danych i dokonywanie zmian w rejestrze PESEL, w związku ze zmianami w aktach stanu cywilnego oraz decyzjami o zmianie imienia i nazwiska,
  4. prowadzenie spraw związanych z unieważnieniem, sprostowaniem, uzupełnieniem i odtworzeniem aktów stanu cywilnego,
  5. prowadzenie postępowań dot. uznania zagranicznych orzeczeń w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
  6. sprawdzanie poprawności danych w rejestrze PESEL, prowadzenie postępowań w celu usunięcia niezgodności oraz powiadamianie właściwych organów o stwierdzonych niezgodnościach w celu ich usunięcia,
  7. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
  8. wydawanie zaświadczeń: stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zawierających małżeństwo w formie wyznaniowej, zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wg. prawa ojczystego dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo za granicą, zaświadczeń  o stanie cywilnym oraz zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych  dotyczących wskazanej osoby,
  9. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zmiany imienia i nazwiska, w tym wydawanie decyzji administracyjnych,
  10. kompletowanie dokumentów zbiorowych wymaganych przepisami dla poszczególnych rodzajów aktów i bieżące ich aktualizowanie,
  11. prowadzenie statystyki urodzeń, małżeństw, zgonów – sporządzanie miesięcznych sprawozdań statystycznych,
  12. opracowywanie sprawozdań z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego,
  13. sporządzanie kwartalnych rozliczeń blankietów Urzędu Stanu Cywilnego,
  14. załatwianie spraw konsularnych,
  15. przygotowywanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizacja uroczystości Jubileuszy długoletniego  pożycia małżeńskiego,
  16. prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego i przekazywanie ksiąg do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Zadania i obowiązki wydziału WSO:

 1. Wydział Spraw Obywatelskich wykonuje zadania w zakresie ewidencji i kontroli ruchu ludności, prowadzenia rejestru wyborców, wydawania dowodów osobistych, powszechnego obowiązku obrony RP, zgromadzeń i  repatriantów i kombatantów.
 2. Do zakresu działania wydziały należy w szczególności:
  1. kontrola ruchu ludności, w tym dokonywanie zameldowań, przemeldowań i wymeldowań z pobytu stałego i czasowego,
  2. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wydawanie dowodów osobistych,
  3. prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
  4. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
  5. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem danych osobowych z ewidencji ludności oraz z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych uprawnionym podmiotom,
  6. prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców,
  7. sporządzanie spisów wyborców w zarządzonych wyborach powszechnych i referendach,
  8. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wpisania do rejestru lub spisu wyborców,
  9. współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie rejestru wyborców, w tym sporządzanie i przekazywanie terminowych meldunków,
  10. sporządzanie wykazów z ewidencji ludności na rzecz uprawnionych instytucji,
  11. wydawanie zaświadczeń z zakresu działania wydziału,
  12. prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
  13. współpraca z Centrum Personalizacji Dowodów Osobistych MSWiA w zakresie wydawania dowodów osobistych,
  14. prowadzenie spraw należących do Gminy w zakresie kwalifikacji wojskowej,
  15. realizacja zadań wynikających z ustawy o zgromadzeniach oraz zadań dotyczących kombatantów i repatriantów,
  16. realizacja zadań związanych z prowadzeniem Punktu potwierdzania profilu zaufanego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 09-03-2011 08:55:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Napierała 09-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 29-03-2019 11:02:09