Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż foteli oraz sof będących częścią wyposażenia Sali Ślubów w budynku Ratusza przy pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" 2018-07-10 11:05:01
Zapytanie ofertowe - pielęgnacja upraw leśnych na powierzchni 11,31 ha w lasach komunalnych Gminy Boguszów-Gorce 2018-06-11 09:29:45
Zapytanie ofertowe - wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicy Boguszów w mieście Boguszów-Gorce w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" 2018-05-16 14:41:31
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2018-05-09 12:12:58
Zapytanie ofertowe - wykonanie tablicy informacyjnej Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego 2018-04-17 17:23:11
Zapytanie ofertowe - wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej 2018-04-17 17:21:25
Zapytanie ofertowe - wykonanie projektu, druk i dostarczenie do siedziby zamawiającego ulotek i plakatów 2018-04-17 17:19:59
Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2018-04-11 10:02:47
Zapytanie ofertowe - Odnowienie luk oraz halizn na powierzchni 4.92 ha w lasach komunalnych Gminy Boguszów-Gorce 2018-04-09 13:12:33
Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą tonerów i tuszy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2018-02-23 17:01:19
Zapytanie ofertowe - prowadzenie eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, stanowiącej własność Zamawiającego, zlokalizowanej na terenie miasta Boguszowa-Gorc 2018-01-18 08:59:13
Zaproszenie do składania ofert - Usługi rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości, inwentaryzacji szkicowych lokali i budynków, dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali 2018-01-11 15:33:24
Zaproszenie do składania ofert - Kompleksowa obsługa w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych dla Gminy Boguszów-Gorce w roku 2018 2018-01-11 15:31:51
Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą materiałów i urządzeń biurowych do Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2018-01-03 16:50:44