Wybory ławników na kadencję 2016-2019

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy zwrócił się do Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:


- do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu - 5 ławników, w tym do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 3, do Wydziału Pracy - 2

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

Rada Miejska w Boguszowie - Gorcach będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 

Wzory załączonych poniżej dokumentów można pobrać także w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach, Pl. Odrodzenia 1:

- w pokoju 212  - II piętro,

- w pokoju -108 - I piętro

 

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek -  godz. od 7:30 do 15:30

- wtorek - godz. od 7:30 do 17:00

- środa - godz. 7:30 do 15:30

- czwartek - godz. od 7:30 do 15:30

- piątek - godz. od 7:30 do 14:00

w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach, Pl. Odrodzenia 1 :

- w pokoju 212  - II piętro,

- w pokoju -108 - I piętro

 

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik lista osób udzielających poparcia.pdf 2015-06-02 14:09:29 pobrano 557 razy
2 zalacznik oswiadczenie_1.pdf 2015-06-02 13:42:16 pobrano 485 razy
3 zalacznik oswiadczenie_2.pdf 2015-06-02 13:42:16 pobrano 487 razy
4 zalacznik karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.pdf 2015-06-02 13:40:47 pobrano 515 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Skarbek 02-06-2015 13:40:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Skarbek 02-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Skarbek 02-06-2015 14:10:34