Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 231/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Łukasz Napierała 2011-10-21 09:13:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 230/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-10-21 09:06:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 229/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-10-21 09:04:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 228/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2011-10-21 09:02:21 dodanie dokumentu
Magdalena Tarnawska Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 14:21:25 dodanie dokumentu
Zdzisław Smreczyński Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 14:12:42 dodanie dokumentu
Danuta Skrobacka Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 14:12:11 dodanie dokumentu
Leonard Górski Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 14:11:31 dodanie dokumentu
Łukasz Szpinek - Wiceprezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 14:08:39 edycja dokumentu
Barbara Woźniak - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 14:08:03 dodanie dokumentu
Danuta Skrobacka - oświadczenie złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 14:06:14 dodanie dokumentu
Irena Kułakowska - oświadczenie złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 14:04:54 edycja dokumentu
Irena Kułakowska - oświadczenie złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 14:04:35 dodanie dokumentu
Łukasz Szpinek - Wiceprezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 14:03:07 dodanie dokumentu
Elżbieta Jendrzejewska Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 14:01:37 dodanie dokumentu
Adam Zdeb Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 13:59:29 dodanie dokumentu
Janusz Kita Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 13:58:58 dodanie dokumentu
Jan Kazek Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 13:58:21 dodanie dokumentu
Danuta Foryś Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 13:56:53 dodanie dokumentu
Sylwia Borowik Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 13:56:17 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Wykonanie tablicy pamiątkowej informującej o wsparciu projektu Gminy Miasto Boguszów-Gorce przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn.:"Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-10-18 16:50:58 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Wykonanie tablicy pamiątkowej informującej o wsparciu projektu Gminy Miasto Boguszów-Gorce przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn.:"Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-10-18 16:49:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr IX/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:54:11 dodanie dokumentu
Protokół Nr 11/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:51:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr 10/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:50:36 dodanie dokumentu
Protokół Nr 9/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:47:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr 8/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:43:16 edycja dokumentu
Protokół Nr 8/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:43:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/66/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:40:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/66/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:39:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/65/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/311/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boguszów-Gorce w latach 2010-2015 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:36:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/64/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:32:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/63/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach i nadania mu statutu Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:19:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/62/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2012 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:15:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/61/11 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej na rok 2011 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:09:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/28/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2022 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 12:47:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 12:37:08 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 9 listopada 2011r. Bernard Zonenberg 2011-10-17 12:11:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 9 listopada 2011r. Bernard Zonenberg 2011-10-17 12:01:28 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 9 listopada 2011r. Bernard Zonenberg 2011-10-17 11:38:38 dodanie dokumentu