Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o przetargu na 18 maja 2011 roku Małgorzata Grzesiak 2011-04-19 08:00:17 edycja dokumentu
Zakup wkładów drukujących do drukarek/kserokopiarek (tusze,tonery) oraz papieru białego i kolorowego do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoły równych szans" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Napierała 2011-04-18 15:09:04 edycja dokumentu
Zakup wkładów drukujących do drukarek/kserokopiarek (tusze,tonery) oraz papieru białego i kolorowego do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoły równych szans" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Napierała 2011-04-18 15:08:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 4 maja 2011roku Bernard Zonenberg 2011-04-18 11:53:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 4 maja 2011roku Bernard Zonenberg 2011-04-18 11:53:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargach na 4 maja 2011roku Bernard Zonenberg 2011-04-18 11:40:49 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach na 4 maja 2011roku Bernard Zonenberg 2011-04-18 11:36:43 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach na 4 maja 2011roku Bernard Zonenberg 2011-04-18 11:28:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 18 maja 2011 roku Małgorzata Grzesiak 2011-04-18 09:28:10 dodanie dokumentu
Uwaga mieszkańcy ulic: Jasna, Masalskiego, Polna, Wesołowskiego Łukasz Napierała 2011-04-18 08:14:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Miasta Boguszow-Gorc z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Łukasz Napierała 2011-04-14 08:24:33 edycja dokumentu
Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoły równych szans" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Napierała 2011-04-13 15:10:23 edycja dokumentu
Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoły równych szans" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Napierała 2011-04-13 15:09:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Napierała 2011-04-13 09:50:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Napierała 2011-04-13 09:47:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 2/2010 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2011-04-13 09:44:07 dodanie dokumentu
Zakup wkładów drukujących do drukarek/kserokopiarek (tusze,tonery) oraz papieru białego i kolorowego do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoły równych szans" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Napierała 2011-04-12 15:14:39 edycja dokumentu
Zakup wkładów drukujących do drukarek/kserokopiarek (tusze,tonery) oraz papieru białego i kolorowego do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoły równych szans" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Napierała 2011-04-12 15:14:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 27 kwietnia 2011 roku Małgorzata Grzesiak 2011-04-08 09:16:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 27 kwietnia 2011 roku Małgorzata Grzesiak 2011-04-07 15:22:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 27 kwietnia 2011 roku Małgorzata Grzesiak 2011-04-07 15:21:29 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 27 kwietnia 2011 roku Małgorzata Grzesiak 2011-04-07 15:17:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 27 kwietnia 2011 roku Małgorzata Grzesiak 2011-04-07 15:14:28 dodanie dokumentu
Zakup programów komputerowych do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoły równych szans" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Napierała 2011-04-07 10:31:21 edycja dokumentu
Zakup programów komputerowych do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoły równych szans" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Napierała 2011-04-07 10:30:53 dodanie dokumentu
Zakup wkładów drukujących do drukarek/kserokopiarek (tusze,tonery) oraz papieru białego i kolorowego do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoły równych szans" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Napierała 2011-04-07 10:28:14 edycja dokumentu
Zakup wkładów drukujących do drukarek/kserokopiarek (tusze,tonery) oraz papieru białego i kolorowego do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoły równych szans" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Napierała 2011-04-07 10:27:20 dodanie dokumentu
Zakup sprzętu komputerowego i RTV do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoły równych szans" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Napierała 2011-04-07 10:22:28 edycja dokumentu
Zakup sprzętu komputerowego i RTV do realizacji zajęć w ramach projektu "Szkoły równych szans" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Napierała 2011-04-07 10:21:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2011 Burmistrza Miasta Boguszow-Gorc z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2010, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2010 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Łukasz Napierała 2011-04-06 14:46:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2011 Burmistrza Miasta Boguszow-Gorc z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2010, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2010 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Łukasz Napierała 2011-04-06 14:45:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2011 r. Łukasz Napierała 2011-04-06 08:52:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu Łukasz Napierała 2011-04-06 08:51:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze bezprzetargowej na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-04-06 08:49:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2011 Burmistrza Miasta Boguszow-Gorc z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze bezprzetargowej na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-04-06 08:48:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Miasta Boguszow-Gorc z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-04-06 08:46:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Miasta Boguszow-Gorc z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-04-06 08:45:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Miasta Boguszow-Gorc z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-04-06 08:45:01 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Miasta Boguszow-Gorc z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-04-06 08:44:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Miasta Boguszow-Gorc z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Łukasz Napierała 2011-04-06 08:38:56 dodanie dokumentu