Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele nierolne w dniu 20.02.2019r. Marzena Siek 2019-01-23 14:24:59 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi Łukasz Napierała 2019-01-22 14:55:53 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2019 r. Łukasz Napierała 2019-01-22 14:54:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2019 r. Łukasz Napierała 2019-01-22 14:54:08 usunięcie załacznika
2019 Ewa Plebańska 2019-01-22 09:56:08 usunięcie dokument
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza I przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 40 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2019-01-22 09:55:49 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza I przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 40 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2019-01-22 09:55:25 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w roku 2019 Łukasz Napierała 2019-01-21 17:48:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie WIM.6220.5.12.2018.2019 Łukasz Napierała 2019-01-21 08:37:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie WIM.6220.5.12.2018.2019 Łukasz Napierała 2019-01-21 08:30:23 dodanie dokumentu
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w tych przedszkolach Łukasz Napierała 2019-01-18 13:01:04 dodanie dokumentu
Wydział Organizacyjno-Prawny (WOP) Łukasz Napierała 2019-01-18 12:51:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2019 r. Łukasz Napierała 2019-01-17 15:43:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 08 stycznia 2019 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2019 w obszarach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; bezpieczeństwa; ochrony zdrowia Łukasz Napierała 2019-01-17 15:33:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 08 stycznia 2019 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2019 w obszarach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; bezpieczeństwa; ochrony zdrowia Łukasz Napierała 2019-01-17 15:32:41 dodanie dokumentu
Rok 2019 Łukasz Napierała 2019-01-16 12:13:15 edycja dokumentu
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2019-01-15 17:17:08 dodanie dokumentu
Roboty utrzymaniowo-konserwacyjne na drogach stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce, w granicach administracyjnych miasta Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2019-01-15 17:11:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na Usługę prowadzenia zajęć specjalistycznych - psychologicznych, w ramach projektu pt. "Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji" Łukasz Napierała 2019-01-15 16:59:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Łukasz Napierała 2019-01-15 16:48:08 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. H. Sienkiewicza 49 Urszula Szymańska 2019-01-15 13:54:30 dodanie dokumentu
Rok 2019 Łukasz Napierała 2019-01-15 13:53:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym niegraniczonym na najem lokalu użytkowego przy ulicy H. Sienkiewicza 49 w Boguszowie-Gorce Urszula Szymańska 2019-01-15 13:50:43 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1404/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Boguszów-Gorce na 2019 rok Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Łukasz Napierała 2019-01-14 15:34:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1403/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Łukasz Napierała 2019-01-14 15:33:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1388/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej Łukasz Napierała 2019-01-14 15:25:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1374/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkalne w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2019-01-14 15:22:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym niegraniczonym na najem lokalu użytkowego przy ulicy H. Sienkiewicza 49 w Boguszowie-Gorce Urszula Szymańska 2019-01-14 13:08:01 dodanie dokumentu
Wydział Zarządzania Mieniem Gminy (WZMG) Łukasz Napierała 2019-01-11 11:53:53 edycja dokumentu
Rok 2019 Łukasz Napierała 2019-01-10 10:45:01 edycja dokumentu
ZUS - okres przechowywania akt pracowniczych Ewa Plebańska 2019-01-10 10:12:46 dodanie dokumentu
Biznes.gov.pl - zdobądż wiedzę, inspirację i pomoc. Ewa Plebańska 2019-01-10 09:55:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 13.02.2019 r. Bernard Zonenberg 2019-01-09 13:30:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 06.03.2019 r. Bernard Zonenberg 2019-01-09 13:30:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 13.02.2019 r. Bernard Zonenberg 2019-01-09 13:14:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 13.02.2019 r. Bernard Zonenberg 2019-01-09 13:10:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-09 12:07:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielania pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt. ,,Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji" Łukasz Napierała 2019-01-08 17:17:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielania pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2019-01-08 17:16:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań Łukasz Napierała 2019-01-08 17:16:23 dodanie dokumentu