Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o przatrgu na dzień 11 kwietnia 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-04-06 08:13:50 edycja dokumentu
Odwołanie przetargu z dnia 11 kwietnia 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-04-06 08:06:57 dodanie dokumentu
Odwołanie przetargu z dnia 11 kwietnia 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-04-06 08:05:17 usunięcie dokument
Odwołanie przetargu z dnia 11 kwietnia 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-04-06 08:04:39 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-04-03 10:05:01 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-04-03 10:04:22 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-04-03 10:02:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1159/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-04-03 08:38:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1157/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-03 08:36:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1156/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Pana Krystiana Ogrodnika na stanowisko osoby pełniącej obowiązki wicedyrektora Gimnazjum nr 2 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-03 08:20:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-04-03 08:19:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1154/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-04-03 08:17:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1151/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-04-03 08:16:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1150/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji dokumentu ?Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020? Łukasz Napierała 2018-04-03 08:15:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1160/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2017 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2017 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-04-03 08:13:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1159/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-04-03 08:12:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1158/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań Łukasz Napierała 2018-04-03 08:12:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1157/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-03 08:11:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1156/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Pana Krystiana Ogrodnika na stanowisko osoby pełniącej obowiązki wicedyrektora Gimnazjum nr 2 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-03 08:10:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-04-03 08:07:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1154/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-04-03 08:06:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1153/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-04-03 08:04:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1152/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-04-03 08:03:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1150/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji dokumentu ?Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020? Łukasz Napierała 2018-04-03 08:01:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1151/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-04-03 08:01:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1150/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji dokumentu ?Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020? Łukasz Napierała 2018-04-03 08:00:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1149/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-04-03 07:59:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1149/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-04-03 07:58:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1148/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-03-29 14:35:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1147/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 229/2 na działkę nr 233/1 obręb 5 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-29 14:35:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1146/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 300/7 na działkę nr 300/2 obręb 2 Gorce w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-29 14:34:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1148/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-03-29 14:33:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1147/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 229/2 na działkę nr 233/1 obręb 5 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-29 14:32:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1146/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 300/7 na działkę nr 300/2 obręb 2 Gorce w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-29 14:31:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1145/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-29 14:29:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1144/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-29 14:26:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1144/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-29 14:25:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1143/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-03-29 14:24:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1142/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-03-29 14:21:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1134/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-29 14:15:17 edycja dokumentu