Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielania pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt. ,,Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji" Łukasz Napierała 2019-01-08 17:15:50 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielania pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2019-01-08 17:15:41 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielania pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt. ,,Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji" Łukasz Napierała 2019-01-08 17:15:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielania pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2019-01-08 17:15:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielania pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt. ,,Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji" Łukasz Napierała 2019-01-08 17:02:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielania pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2019-01-08 17:02:19 dodanie dokumentu
Rok 2019 Łukasz Napierała 2019-01-08 16:58:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2019 w obszarach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; bezpieczeństwa; ochrony zdrowia Łukasz Napierała 2019-01-08 16:47:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr III/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 16:30:10 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargach na dzień 13.02.2019r. Bernard Zonenberg 2019-01-08 13:34:25 dodanie dokumentu
Sebastian Drapała - Zastępca Burmistrza Miasta Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:30:23 dodanie dokumentu
Grzegorz Łuczko - oświadczenie złożone w związku z objęciem funkcji p.o. Sekretarza Miasta Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:28:52 dodanie dokumentu
Grzegorz Łuczko - oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji p.o. Zastępcy Burmistrza Miasta Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:28:04 dodanie dokumentu
Grzegorz Łuczko - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska p.o. Zastępcy Burmistrza Miasta Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:27:18 dodanie dokumentu
Anna Kabat Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:25:10 dodanie dokumentu
Marceli Wiśniewski Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:24:13 dodanie dokumentu
Grzegorz Urban Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:23:52 dodanie dokumentu
Martin Szczeklik Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:23:24 dodanie dokumentu
Ryszard Synoś Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:22:36 dodanie dokumentu
Dorota Paruch Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:21:04 dodanie dokumentu
Urszula Anna Mikołajska Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:20:43 dodanie dokumentu
Arkadiusz Łasicki Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:20:17 dodanie dokumentu
Daniel Lubiński Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:19:52 dodanie dokumentu
Marceli Lorenc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:19:28 dodanie dokumentu
Krzysztof Krajewski Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:19:08 dodanie dokumentu
Daniel Geming Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:18:42 dodanie dokumentu
Michał Foryś Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:17:52 dodanie dokumentu
Beata Chlewicka Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:17:11 dodanie dokumentu
Sebastian Borkowski Agnieszka Oldecka-Świetlik 2019-01-08 09:16:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2019-01-07 16:33:25 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Łukasz Napierała 2019-01-07 16:33:17 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce uprawnień do zaciągania zobowiązań Łukasz Napierała 2019-01-07 16:33:10 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2019-01-07 16:32:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Łukasz Napierała 2019-01-07 16:31:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce uprawnień do zaciągania zobowiązań Łukasz Napierała 2019-01-07 16:30:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzania jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych sporządzanych przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2019-01-07 16:28:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Łukasz Napierała 2019-01-07 16:28:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2019-01-07 16:27:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Łukasz Napierała 2019-01-07 16:26:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2019-01-07 16:24:50 dodanie dokumentu