Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wolnym stanowisku pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-02 14:08:56 dodanie dokumentu
Petycja Nr 6/2018 Łukasz Napierała 2018-10-02 13:59:25 edycja dokumentu
Petycja Nr 6/2018 Łukasz Napierała 2018-10-02 13:54:27 edycja dokumentu
Petycja Nr 6/2018 Łukasz Napierała 2018-10-02 13:45:37 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-02 13:44:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-02 13:44:00 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.(WYCIĄG) Łukasz Napierała 2018-10-02 09:04:03 dodanie dokumentu
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 października 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych, zarejestrowanych w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. na obszarze Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-10-01 13:20:18 edycja dokumentu
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 października 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych, zarejestrowanych w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. na obszarze Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-10-01 13:20:01 dodanie dokumentu
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-01 13:05:08 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-01 07:57:36 dodanie dokumentu
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-09-28 14:00:18 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli i godła stanowiących wyposażenie Sali Ślubów w budynku Ratusza przy pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Anna Majzner 2018-09-28 13:55:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1342/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:43:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1344/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:43:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1344/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:42:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym do mieszkańców lokali w budynku przy ul. Kolejowej 43 na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 10.10.2018r. Mariola Kunach 2018-09-28 08:42:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1342/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:41:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1343/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:41:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1342/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:40:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1341/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:39:19 dodanie dokumentu
Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach w latach 2018-2020 Łukasz Napierała 2018-09-28 08:37:27 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1340/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:36:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1339/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:35:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1338/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-09-28 08:34:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1337/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-09-28 08:32:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1336/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok Łukasz Napierała 2018-09-28 08:26:18 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-09-28 08:15:38 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 19.09.2018r. Mariola Kunach 2018-09-27 09:58:47 dodanie dokumentu
Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach w latach 2018-2020 Łukasz Napierała 2018-09-25 17:05:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2018-09-25 16:50:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na 2 stanowiska podinspektora/inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2018-09-25 16:46:02 edycja dokumentu
Protokół Nr LII/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:35:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr LI/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:34:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr L/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:34:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr 8/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:33:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:32:44 dodanie dokumentu
Protokół Nr 6/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:32:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr 8/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:31:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-09-25 14:30:50 dodanie dokumentu