Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetaregu nieograniczonego mna cele nierolne na okres 5 lat Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-17 14:39:39 dodanie dokumentu
Opinie RIO Agnieszka Żurowska 2018-12-14 11:04:49 edycja dokumentu
Opinie RIO Agnieszka Żurowska 2018-12-14 10:57:13 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie w roku 2019 usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-13 15:38:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-13 08:54:31 dodanie dokumentu
Teresa Kropielnicka - oświadczenie majątkowe złożone w związku z odejściem na emeryturę Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-13 08:50:55 dodanie dokumentu
Teresa Kropielnicka Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-13 08:49:40 dodanie dokumentu
Kontrole w 2018 r. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-12 15:08:57 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów 2018 Łukasz Napierała 2018-12-12 13:39:22 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na na zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę 2 szt. jednostronnych tablic pamiątkowych o wym. 30 x 42 cm wraz z elementami do montażu, w ramach zadania dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.06.03.04-02-02013/16 pn. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie-Gorcach" Anna Majzner 2018-12-12 11:49:30 dodanie dokumentu
Kontrole w 2018 r. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-12 11:40:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Trybańskiej nauczyciela zatrudnionego w szkole prowadzonej przez Gminę Boguszów-Gorce ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Łukasz Napierała 2018-12-11 13:21:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Trybańskiej nauczyciela zatrudnionego w szkole prowadzonej przez Gminę Boguszów-Gorce ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Łukasz Napierała 2018-12-11 13:18:03 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na na publikację promocyjnego artykułu prasowego, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 pt. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie-Gorcach", nr RPDS.06.03.04-02-02013/16. Anna Majzner 2018-12-11 11:51:48 dodanie dokumentu
Dostawa mebli i godła stanowiących wyposażenie Sali Ślubów w budynku Ratusza przy pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Anna Majzner 2018-12-11 11:47:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich Łukasz Napierała 2018-12-11 08:28:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich Łukasz Napierała 2018-12-11 08:28:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-12-11 08:20:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego z dnia 06.12.2018 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę znak: ZAB.6740.865.2018 Łukasz Napierała 2018-12-10 15:21:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1346/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu i terminu przekazywania majątku Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach przy ul.Waryńskiego 10 na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 im.Bronisława Malinowskiego, Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Łukasz Napierała 2018-12-10 14:46:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu planowania i ewidencji wydatków przeznaczonych na kształcenie specjalne w jednostkach oświatowych Łukasz Napierała 2018-12-10 14:44:54 edycja dokumentu
Informacja o najbliższej sesji Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:22:40 usunięcie dokument
Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/275/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:21:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:19:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r., zmienionej uchwałą nr LIV/324/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. " Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce" Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:16:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r., zmienionej uchwałą nr LIV/324/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. " Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce" Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:16:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2019 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:11:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2019 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:11:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:08:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:06:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:06:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:05:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:02:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 14:00:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 13:59:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-12-10 13:56:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-12-10 13:26:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-12-10 13:26:38 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 28.12.2018r. Marzena Siek 2018-12-08 15:12:57 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 21.11.2018r. Marzena Siek 2018-12-08 15:09:45 dodanie dokumentu