Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1181/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-05-29 08:03:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1180/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-05-29 08:03:02 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Łukasz Napierała 2018-05-29 07:49:45 edycja dokumentu
Jawny Rejestr Zbiorów Danych Łukasz Napierała 2018-05-25 10:14:58 edycja dokumentu
Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kopernika 7 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pt.: "Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach" Anna Majzner 2018-05-25 08:17:30 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Łukasz Napierała 2018-05-25 07:43:46 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-05-25 07:39:02 edycja dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2018-05-23 13:46:07 edycja dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2018-05-23 13:44:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1179/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-05-23 09:42:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1175/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-05-23 09:40:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1149/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-05-23 09:22:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1172/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-05-22 17:28:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1171/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-05-22 17:28:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1170/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-05-22 17:27:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1179/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-05-22 17:25:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1178/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-05-22 17:20:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1177/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-05-22 17:19:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1176/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-05-22 17:17:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1175/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-05-22 17:15:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1173/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-05-22 17:12:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1172/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-05-22 17:09:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1171/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-05-22 17:08:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1170/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-05-22 17:07:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1169/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-05-22 17:04:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1168/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości za lokal mieszkalny znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ........................ Łukasz Napierała 2018-05-22 17:00:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1167/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2017 Łukasz Napierała 2018-05-22 16:54:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1167/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2017 Łukasz Napierała 2018-05-22 16:46:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1166/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-05-22 16:44:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1166/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-05-22 16:43:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1165/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-05-22 16:41:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1164/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-05-22 16:40:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1163/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-05-22 16:38:58 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicy Boguszów w mieście Boguszów-Gorce w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Anna Majzner 2018-05-22 12:36:16 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicy Boguszów w mieście Boguszów-Gorce w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Anna Majzner 2018-05-22 12:35:29 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe - wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicy Boguszów w mieście Boguszów-Gorce w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Anna Majzner 2018-05-22 12:35:24 usunięcie załacznika
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 09.05.2018 Mariola Kunach 2018-05-18 12:58:14 dodanie dokumentu
L Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-05-17 15:14:24 dodanie dokumentu
XLIX Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-05-17 15:11:24 usunięcie dokument
XLIX Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-05-17 15:11:20 usunięcie dokument