Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wydział Budżetu i Finansów (WBF) Łukasz Napierała 2018-12-06 12:12:02 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich (USC, WSO) Łukasz Napierała 2018-12-06 12:10:35 edycja dokumentu
Łukasz Napierała 2018-12-05 15:38:50 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-12-05 15:38:26 edycja dokumentu
Łukasz Napierała 2018-12-05 13:23:20 edycja dokumentu
Łukasz Napierała 2018-12-05 13:22:50 edycja dokumentu
Łukasz Napierała 2018-12-05 13:20:48 edycja dokumentu
Łukasz Napierała 2018-12-05 13:18:47 edycja dokumentu
Łukasz Napierała 2018-12-05 13:18:25 edycja dokumentu
Łukasz Napierała 2018-12-05 13:17:28 edycja dokumentu
Łukasz Napierała 2018-12-05 13:15:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2018 r. - znak: IF-O.7821.3.2018.MMJ Łukasz Napierała 2018-12-04 16:41:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-12-04 16:36:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-12-04 16:35:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-12-04 16:34:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-12-04 16:33:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej Łukasz Napierała 2018-12-04 16:31:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej Łukasz Napierała 2018-12-04 16:30:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-12-04 16:26:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Zastępcy Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-12-04 16:23:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1406/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie Zakładowego planu kont oraz zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-12-04 16:17:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1405/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-12-04 16:15:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1405/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-12-04 16:15:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1404/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Boguszów-Gorce na 2019 rok Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Łukasz Napierała 2018-12-04 16:12:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1403/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Łukasz Napierała 2018-12-04 16:11:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1402/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Łukasz Napierała 2018-12-04 16:09:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1401/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-12-04 16:07:19 dodanie dokumentu
Dostawa mebli i godła stanowiących wyposażenie Sali Ślubów w budynku Ratusza przy pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Łukasz Napierała 2018-12-04 16:03:44 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przewozowych na linii komunikacyjnej miejskiej na terenie Boguszowa-Gorc na trasie Stary Lesieniec ul. Boczna - Boguszów ul. Sobięcińska Łukasz Napierała 2018-12-04 16:03:18 edycja dokumentu
Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2019 rok Agnieszka Żurowska 2018-12-04 13:27:04 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025 Agnieszka Żurowska 2018-12-04 13:22:08 edycja dokumentu
Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2019 rok Agnieszka Żurowska 2018-12-04 13:17:29 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025 Agnieszka Żurowska 2018-12-04 13:01:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2019 rok Agnieszka Żurowska 2018-12-04 13:00:03 usunięcie dokument
Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2019 rok Agnieszka Żurowska 2018-12-04 12:59:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2019 rok Agnieszka Żurowska 2018-12-04 12:58:19 dodanie dokumentu
Realizacja zasiłków dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - mieszkańców dzielnicy Boguszów - w formie świadczeń niepieniężnych. Łukasz Napierała 2018-12-03 14:56:55 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stefana Żeromskiego 18/9 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-11-30 13:49:57 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stefana Żeromskiego 18/9 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-11-30 13:49:36 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stefana Żeromskiego 18/9 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-11-30 13:47:36 dodanie dokumentu