Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 13/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-14 13:37:36 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-14 13:35:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 12/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-14 13:34:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr 11/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-03-14 13:33:54 dodanie dokumentu
ogłoszenia o przetargach na dzień 18 kwietnia 2018r. Bernard Zonenberg 2018-03-14 13:11:00 edycja dokumentu
ogłoszenia o przetargach na dzień 18 kwietnia 2018r. Bernard Zonenberg 2018-03-14 13:09:39 edycja dokumentu
I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów dnia 04.04.2018r. Mariola Kunach 2018-03-14 09:09:39 edycja dokumentu
I przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów na dzień 04.04.2018r. Mariola Kunach 2018-03-14 09:09:19 dodanie dokumentu
I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów dnia 04.04.2018r. Mariola Kunach 2018-03-14 08:52:51 dodanie dokumentu
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Łukasz Napierała 2018-03-13 15:03:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1142/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-03-12 13:47:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1141/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej Łukasz Napierała 2018-03-12 13:41:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1140/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-03-12 13:39:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1139/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-03-12 13:38:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1138/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-03-12 13:36:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1138/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-03-12 13:34:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1137/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-03-12 13:33:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1136/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-03-12 13:30:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1135/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-12 13:28:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1131/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 782/2013 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2013r. ws. powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-12 13:21:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1134/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-12 13:19:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1080/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 641/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie określenia zasad wskazania osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguszowie-Gorcach przy ul.Traugutta 12J oraz powołania Społecznej Komisji do rozpatrywania wniosków Łukasz Napierała 2018-03-12 13:17:26 edycja dokumentu
dokument Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu z dnia 06.03.2018r. Urszula Szymańska 2018-03-12 10:59:14 dodanie dokumentu
dokument Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu z dnia 01.03.2018r. Urszula Szymańska 2018-03-12 10:58:31 usunięcie dokument
dokument Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu z dnia 01.03.2018r. Urszula Szymańska 2018-03-12 10:56:32 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu z dnia 01.03.2018r. Urszula Szymańska 2018-03-12 10:55:37 usunięcie dokument
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 14 Urszula Szymańska 2018-03-12 10:48:31 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu z dnia 01.03.2018r. Urszula Szymańska 2018-03-12 10:47:37 dodanie dokumentu
ogłoszenia o przetargach na dzień 18 kwietnia 2018r. Bernard Zonenberg 2018-03-12 10:00:31 edycja dokumentu
ogłoszenia o przetargach na dzień 18 kwietnia 2018r. Bernard Zonenberg 2018-03-12 09:54:39 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu na lokal mieszkalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15/5 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-03-12 08:33:12 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu na lokal mieszkalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15/5 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-03-12 08:32:49 edycja dokumentu
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta BoguszówGorce i jej jednostek organizacyjnych Łukasz Napierała 2018-03-09 13:26:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przatrgu na dzień 11 kwietnia 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-03-09 11:20:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przatrgu na dzień 11 kwietnia 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-03-09 11:16:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1133/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Łukasz Napierała 2018-03-08 14:29:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1132/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych Łukasz Napierała 2018-03-08 14:19:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1131/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 782/2013 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2013r. ws. powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-08 14:17:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1130/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej Łukasz Napierała 2018-03-08 14:16:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1129/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 396 /2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu lub dzierżawy nieruchomości nierolnych Łukasz Napierała 2018-03-08 14:12:23 edycja dokumentu