Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-09-13 09:43:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-09-13 09:29:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-09-13 09:27:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-09-13 09:26:28 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Łukasz Napierała 2018-09-13 09:19:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1318/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wskazania osoby na pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-09-13 09:16:34 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-09-13 08:52:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 26.09.2018r. Mariola Kunach 2018-09-12 13:43:33 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowych dla budynków przy ul. Żeromskiego 37, Żeromskiego 38, Żeromskiego 39 i Żeromskiego 40 w Boguszowie-Gorcach, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.03.04-02-0104/16 pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" Łukasz Napierała 2018-09-12 08:11:59 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowych dla budynków przy ul. Żeromskiego 37, Żeromskiego 38, Żeromskiego 39 i Żeromskiego 40 w Boguszowie-Gorcach, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.03.04-02-0104/16 pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" Łukasz Napierała 2018-09-11 17:11:44 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic informacyjnych, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.04.04-02-0012/16 pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" Łukasz Napierała 2018-09-11 10:50:23 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na publikację promocyjnego artykułu prasowego, dotyczącego realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.03.04-02-0104/16 pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" Łukasz Napierała 2018-09-10 15:16:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetrgu na dzień 17 października 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-09-10 14:59:25 dodanie dokumentu
Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce Anna Majzner 2018-09-10 13:54:36 usunięcie załacznika
Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce Anna Majzner 2018-09-10 13:02:58 usunięcie załacznika
Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce Anna Majzner 2018-09-10 07:43:59 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o naborze na 2 stanowiska podinspektora/inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2018-09-06 11:48:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1049/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu Szkolenia Obronnego Urzędu Miejskiego Boguszów-Gorce na lata 2017-2019 Łukasz Napierała 2018-09-06 11:29:01 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na budowę systemu zarządzania ruchem w mieście Boguszów-Gorce w ramach przedsięwzięcia pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" Łukasz Napierała 2018-09-06 10:40:06 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście Boguszów-Gorce w ramach przedsięwzięcia pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" Łukasz Napierała 2018-09-05 15:33:13 usunięcie dokument
Zapytanie ofertowe - Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście Boguszów-Gorce w ramach przedsięwzięcia pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" Łukasz Napierała 2018-09-05 15:27:33 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic informacyjnych, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.04.04-02-0012/16 pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" Łukasz Napierała 2018-09-05 15:21:33 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 29.08.2018r Mariola Kunach 2018-09-05 14:30:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1315/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-09-04 12:44:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 19.09.2018r. Mariola Kunach 2018-09-04 09:43:37 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicy Boguszów w mieście Boguszów-Gorce w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Anna Majzner 2018-09-03 14:36:37 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż foteli oraz sof będących częścią wyposażenia Sali Ślubów w budynku Ratusza przy pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Anna Majzner 2018-09-03 14:35:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1314/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-03 13:06:58 edycja dokumentu
Odwołanie przetargu wyzanczonego na 3 października 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-09-03 12:11:08 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi polegającej na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Stary Lesieniec" Anna Majzner 2018-09-03 11:18:22 edycja dokumentu
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-08-31 13:29:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1318/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wskazania osoby na pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-08-31 13:25:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1288/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-30 15:21:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi sekretariatu(umowa na zastępstwo) Łukasz Napierała 2018-08-30 13:59:27 edycja dokumentu
Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2019 r. służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania - II nabór Łukasz Napierała 2018-08-30 13:47:56 edycja dokumentu
Lista przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania oraz lista rezerwowa w ramach I naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Łukasz Napierała 2018-08-30 13:46:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1317/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-08-30 12:59:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1316/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia listy przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach I naboru wniosków o udzielenie w 2018 r. dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Łukasz Napierała 2018-08-30 12:57:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1315/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-08-30 12:51:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1312/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-30 12:47:05 edycja dokumentu