Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza II przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 17 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-25 10:26:45 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza III przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-25 10:22:51 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza III przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-25 10:22:38 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza III przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-25 08:40:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1207/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek budżetowych Gminy Boguszów-Gorce do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Łukasz Napierała 2018-06-21 11:06:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1208/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-06-21 11:04:06 edycja dokumentu
Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Mariola Kunach 2018-06-21 10:36:53 edycja dokumentu
Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Mariola Kunach 2018-06-21 10:36:35 dodanie dokumentu
.Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na 5 lat Mariola Kunach 2018-06-20 15:27:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na Usługę prowadzenia zajęć specjalistycznych - psychologicznych, w ramach projektu pt. "Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji" Łukasz Napierała 2018-06-20 14:08:04 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu Łukasz Napierała 2018-06-20 12:08:34 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - pielęgnacja upraw leśnych na powierzchni 11,31 ha w lasach komunalnych Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-06-20 12:08:01 edycja dokumentu
"Dożywianie dzieci w szkołach Gminy Boguszów-Gorce w okresie od 04.09.2018 r. do 31.12.20120 r." Łukasz Napierała 2018-06-19 16:02:43 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 15:47:55 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 15:45:36 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 15:44:57 usunięcie dokument
Rejestr aktów prawa miejscowego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 15:44:52 usunięcie dokument
Uchwała Nr LI/304/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczenia Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 14:49:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/303/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 14:48:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/302/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Gmina Boguszów-Gorce kjest organem założycielskim Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 14:46:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/301/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 14:27:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/300/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 14:26:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/299/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc za 2017 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 14:25:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/298/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2017 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 14:24:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/297/18 Rady Miejskiej w oguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXII/136/08 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Bogusowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 14:22:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/296/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/234/09 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 13:49:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/295/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/216/09 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 13:45:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/294/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 13:42:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/293/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 13:41:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 13:39:50 dodanie dokumentu
Łukasz Szpinek Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 13:18:06 dodanie dokumentu
Beata Jackowska Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 13:17:40 dodanie dokumentu
Mariola Szostak Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 13:17:19 dodanie dokumentu
Mariola Bielak Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 13:15:48 dodanie dokumentu
Elżbieta Bieniek-Budz Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 13:14:37 dodanie dokumentu
Elżbieta Gajewska Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 13:14:12 dodanie dokumentu
Marian Pierzynka Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 13:13:47 dodanie dokumentu
Jolanta Adamczak Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 13:13:19 dodanie dokumentu
Katarzyna Kawka Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 13:12:54 dodanie dokumentu
Arletta Kłosińska Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-19 13:12:26 dodanie dokumentu