Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XLV Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-02-28 12:39:08 usunięcie dokument
Informacja o sesji Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-02-28 12:39:05 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach(2) Łukasz Napierała 2018-02-27 16:35:01 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą tonerów i tuszy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-02-23 17:01:19 dodanie dokumentu
Zadanie 3: Wytworzenie oraz utrzymywanie (przez Wykonawcę) 3 witryn internetowych w ramach zadania pn.:" Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej 2- "Technologie informacyjno- komunikacyjne", Działania 2.1- "E- usługi publiczne", Poddziałania 2.1.4- "E- usługi publiczne- ZIT AW" Łukasz Napierała 2018-02-23 13:54:40 dodanie dokumentu
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Łukasz Napierała 2018-02-22 10:13:27 dodanie dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2018-02-21 19:24:49 edycja dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2018-02-21 19:23:09 dodanie dokumentu
Zarządządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku, radnych rad powiatu i radnych gmin Łukasz Napierała 2018-02-21 15:07:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15.02.2018 Łukasz Napierała 2018-02-21 15:03:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu na lokal mieszkalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15/5 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-02-20 16:12:13 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu na lokal mieszkalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15/5 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-02-20 16:11:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Głównej 32 Urszula Szymańska 2018-02-20 16:01:29 dodanie dokumentu
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne w Boguszowie-Gorcach przy ulicach Żeromskiego 21 oraz Reymonta 14 w ramach zadania inwestycyjnego pt.: "Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie-Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2018-02-20 15:51:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzien 21 marca 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-02-16 08:27:35 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na dzień 7 marca 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-02-16 08:23:43 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzien 21 marca 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-02-16 08:23:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich Łukasz Napierała 2018-02-15 15:04:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich Łukasz Napierała 2018-02-15 15:01:45 dodanie dokumentu
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Krakjowskiej 14 i Kościuszki 13 Urszula Szymańska 2018-02-15 12:34:35 dodanie dokumentu
Przebudowa przystanków autobusowych w BoguszowieGorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" Łukasz Napierała 2018-02-14 13:10:16 dodanie dokumentu
Informacja o sesji Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-02-14 11:56:48 dodanie dokumentu
XLV Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-02-14 11:56:07 usunięcie dokument
Ogłoszenie o I ustnym przetagu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne dnia 28.02.2018r. Mariola Kunach 2018-02-14 11:21:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu na cele nierolne w dniu 28.02.2018r. Marzena Siek 2018-02-13 16:02:25 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 31.01.2018r. Marzena Siek 2018-02-13 15:55:59 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. - zmiana godzin Łukasz Napierała 2018-02-12 14:09:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego na cele nierolne 28.02.2018r. Mariola Kunach 2018-02-09 11:37:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne 28.02.2018 Mariola Kunach 2018-02-09 11:35:59 dodanie dokumentu
Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 39 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" Łukasz Napierała 2018-02-08 14:39:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach(2) Łukasz Napierała 2018-02-08 10:35:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1006/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Boguszów ? Gorce na 2018 rok Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Łukasz Napierała 2018-02-08 10:30:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1005/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały ws. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Izbie Obrachunkowej Łukasz Napierała 2018-02-08 10:11:31 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu Łukasz Napierała 2018-02-06 08:21:04 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-02-05 14:19:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1000/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Łukasz Napierała 2018-02-05 14:03:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1102/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 991/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2017 roku ws. zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-02-05 13:48:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1101/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-02-05 13:45:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1099/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-02-05 13:43:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1098/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i mieszkańców budynków przy ul. Staszica 1-2 w Boguszowie-Gorcach na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-02-05 13:41:16 edycja dokumentu