Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1308/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-08-29 13:58:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1307/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-08-29 13:57:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1306/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-29 13:56:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1305/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-29 13:55:46 dodanie dokumentu
Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2019 r. służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania - II nabór Łukasz Napierała 2018-08-29 13:45:31 edycja dokumentu
Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2019 r. służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania - II nabór Łukasz Napierała 2018-08-29 13:24:45 edycja dokumentu
Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2019 r. służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania - II nabór Łukasz Napierała 2018-08-29 13:16:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli lokali w budynku przy ul. Kolejowej 39 na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 12.09.2018r. Mariola Kunach 2018-08-29 11:48:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli lokali w budynku przy ul. Kolejowej 39 na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 12.09.2018r. Mariola Kunach 2018-08-29 11:46:21 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli lokali w budynku przy ul. Kolejowej 39 na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 12.09.2018r. Mariola Kunach 2018-08-29 11:39:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli lokali przy ul. 1 Maja 8 na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 12.09.2018r. Mariola Kunach 2018-08-29 11:37:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli lokali przy ul. 1 Maja 8 na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 12.09.2018r. Mariola Kunach 2018-08-29 11:36:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 12.09.2018r. Mariola Kunach 2018-08-29 11:33:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 12.09.2018r. Mariola Kunach 2018-08-29 11:30:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 12.09.2018r. Mariola Kunach 2018-08-29 11:30:06 dodanie dokumentu
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Łukasz Napierała 2018-08-28 16:31:55 dodanie dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-08-28 16:18:34 dodanie dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-08-28 16:17:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1304/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-08-28 15:18:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1303/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-08-28 15:17:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1302/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-28 15:16:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1221A/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-08-28 15:03:50 usunięcie dokument
Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-08-27 15:13:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1301/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1242/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 14:04:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1296/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 14:03:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1295/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 14:02:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1294/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 14:02:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1293/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 14:01:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetrgu na dzień 26 września 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-08-24 11:54:33 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetrgu na dzień 26 września 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-08-24 11:41:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1063/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 519/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne Łukasz Napierała 2018-08-24 10:10:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1301/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1242/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 10:09:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1301/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1242/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-24 10:09:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1300/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odmowy rozłożenia na raty zaległości za lokal użytkowy znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ................. Łukasz Napierała 2018-08-24 10:08:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 3 października 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-08-24 10:04:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 3 października 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-08-24 10:04:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 3 października 2018 Małgorzata Grzesiak 2018-08-24 10:03:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1299/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-08-24 09:57:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1298/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-08-24 09:56:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1297/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-08-24 09:55:09 dodanie dokumentu