Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr XLI/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-10-31 15:55:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr XL/17 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-10-31 15:54:43 dodanie dokumentu
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Agnieszka Żurowska 2017-10-30 10:32:29 edycja dokumentu
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Agnieszka Żurowska 2017-10-30 10:30:13 edycja dokumentu
ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym 15.11.2017 Mariola Kunach 2017-10-26 15:18:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 985/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań Łukasz Napierała 2017-10-26 08:14:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 984/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji Łukasz Napierała 2017-10-26 08:13:32 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI OPEL ASTRA II KARAWAN O NR REJESTRACYJNYM DB77334 Łukasz Napierała 2017-10-25 15:14:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 996/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodu służbowego stanowiącego własność Gminy Boguszów-Gorce będącego w użytkowaniu Straży Miejskiej Boguszowa-Gorc oraz powołania komisji przetargowej Łukasz Napierała 2017-10-25 15:11:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 995/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2017-10-25 15:10:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 994/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2017-10-25 15:08:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 993/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe w drodze bezprzetargowe Łukasz Napierała 2017-10-25 15:06:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 992/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-10-25 15:05:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 991/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-10-25 15:03:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 990/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2017-10-25 15:02:27 dodanie dokumentu
XLII Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-10-25 08:21:35 dodanie dokumentu
XLI Sesja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-10-25 08:21:01 usunięcie dokument
Dofinansowania na realizację innowacyjnych projektów ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ewa Plebańska 2017-10-24 14:13:26 edycja dokumentu
Dofinansowania na realizację innowacyjnych projektów ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ewa Plebańska 2017-10-24 14:12:08 edycja dokumentu
Dofinansowania na realizację innowacyjnych projektów ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ewa Plebańska 2017-10-24 13:59:54 edycja dokumentu
Dofinansowania na realizację innowacyjnych projektów ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ewa Plebańska 2017-10-24 13:54:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2017-10-23 15:35:17 dodanie dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2017-10-23 15:30:25 edycja dokumentu
Statut Miasta Boguszowa-Gorc Łukasz Napierała 2017-10-23 15:21:34 edycja dokumentu
Statut Miasta Boguszowa-Gorc Łukasz Napierała 2017-10-23 15:21:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora/starszego inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2017-10-23 13:16:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-10-23 13:15:22 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert - Usługi rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości, inwentaryzacji szkicowych lokali i budynków, dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali Łukasz Napierała 2017-10-20 13:29:55 dodanie dokumentu
Kontrole w 2017 roku Łukasz Napierała 2017-10-20 13:13:54 edycja dokumentu
Kontrole w 2017 roku Łukasz Napierała 2017-10-20 13:04:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora/starszego inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2017-10-20 12:54:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-10-20 12:53:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 989/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru najemcy lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80 m 2 i lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu Łukasz Napierała 2017-10-20 12:50:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 987/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-10-20 12:49:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 988/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-10-20 12:48:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 987/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-10-20 12:46:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 986/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Łukasz Napierała 2017-10-20 12:43:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 985/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań Łukasz Napierała 2017-10-20 12:35:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 984/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji Łukasz Napierała 2017-10-20 12:34:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu Łukasz Napierała 2017-10-20 07:43:53 edycja dokumentu