Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o przetargach na dzień 06.03.2019 r. Bernard Zonenberg 2019-01-31 11:17:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2019-01-30 15:45:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia p.o. Sekretarza Miasta Boguszowa-Gorc do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności Łukasz Napierała 2019-01-30 15:41:31 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2019-01-30 15:40:23 edycja dokumentu
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Agnieszka Żurowska 2019-01-28 19:39:18 edycja dokumentu
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2019-01-28 16:36:13 edycja dokumentu
Roboty utrzymaniowo-konserwacyjne na drogach stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce, w granicach administracyjnych miasta Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2019-01-28 16:36:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Krakowska 14 Urszula Szymańska 2019-01-28 15:02:45 dodanie dokumentu
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury Łukasz Napierała 2019-01-25 15:02:26 edycja dokumentu
Wykonanie oraz montaż 6 szt. tablic pamiątkowych, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.04.04-02-0012/16 pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" Łukasz Napierała 2019-01-25 14:48:07 dodanie dokumentu
Publikacja promocyjnego artykułu prasowego, dotyczącego realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.04.04-02-0012/16 pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" Łukasz Napierała 2019-01-25 14:45:49 edycja dokumentu
Publikacja promocyjnego artykułu prasowego, dotyczącego realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.04.04-02-0012/16 pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" Łukasz Napierała 2019-01-25 14:45:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1406/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie Zakładowego planu kont oraz zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2019-01-24 16:10:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z późniejszymi zmianami Łukasz Napierała 2019-01-24 16:08:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z późniejszymi zmianami Łukasz Napierała 2019-01-24 16:08:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Boguszów-Gorce w 2019 r. Łukasz Napierała 2019-01-24 16:07:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Łukasz Napierała 2019-01-24 16:06:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z późniejszymi zmianami Łukasz Napierała 2019-01-24 16:00:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2019-01-24 15:59:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2019-01-24 15:58:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2019-01-24 15:56:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2019-01-24 15:55:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2019-01-24 15:54:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2019-01-24 15:53:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z późniejszymi zmianami Łukasz Napierała 2019-01-24 15:49:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2019-01-24 15:49:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z późniejszymi zmianami Łukasz Napierała 2019-01-24 15:47:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej Łukasz Napierała 2019-01-24 15:46:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań Łukasz Napierała 2019-01-24 15:42:22 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2019-01-24 15:41:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Boguszów-Gorce na 2019 rok Łukasz Napierała 2019-01-24 15:39:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2019-01-24 15:36:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2019-01-24 15:36:08 dodanie dokumentu
Zarządzenia od Nr 44/2019 do Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2019-01-24 15:34:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań Łukasz Napierała 2019-01-24 15:31:47 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2019-01-24 15:22:06 edycja dokumentu
Wydział Zarządzania Mieniem Gminy (WZMG) Łukasz Napierała 2019-01-24 14:47:53 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2019-01-24 12:05:16 edycja dokumentu
II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat w dniu 20.02.2019r. Marzena Siek 2019-01-23 14:40:35 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu na cele nierolne na okres 5 lat w dniu 20.02.2019r. Marzena Siek 2019-01-23 14:36:23 dodanie dokumentu