Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wydział Budżetu i Finansów (WBF) Łukasz Napierała 2013-03-01 13:25:37 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach i rokowaniach na 27 marca 2013 Małgorzata Grzesiak 2013-03-01 13:08:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 10 kwietnia 2013r. Bernard Zonenberg 2013-03-01 11:24:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 10 kwietnia 2013r. Bernard Zonenberg 2013-03-01 11:22:07 dodanie dokumentu
Pozyskanie i zrywka drewna, a następnie kupno pozyskanego drewna Agnieszka Oldecka-Świetlik 2013-02-28 10:57:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetarguustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele rolne na okres10 lat, który odbedzie się 14 marca 2013 roku. Ewa Plebańska 2013-02-28 08:28:01 edycja dokumentu
Eksploatacja kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej stanowiącej własność Zamawiającego na terenie miasta Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2013-02-27 14:56:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach i rokowaniach na 27 marca 2013 Małgorzata Grzesiak 2013-02-27 14:54:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 651/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie instrukcji regulującej gospodarkę majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Łukasz Napierała 2013-02-25 14:17:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 651/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie instrukcji regulującej gospodarkę majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Łukasz Napierała 2013-02-25 14:15:56 usunięcie załacznika
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2013 Łukasz Napierała 2013-02-22 13:34:00 edycja dokumentu
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2013 Łukasz Napierała 2013-02-22 13:33:46 usunięcie dokumentu
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2013 Łukasz Napierała 2013-02-22 13:32:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na najem lokali mieszkalnych w budynku zarzadzanym przez WTBS w Wałbrzychu przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2013-02-22 13:13:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków na najem lokal mieszkalnych w budynku zarządzanym przez WTBS w Wałbrzychu przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2013-02-22 13:10:44 dodanie dokumentu
Informacja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2013-02-21 10:58:16 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane - Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2013-02-20 15:21:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieogranoczonym na najem lokali użytkowych przy ulicy Adama Mickiewicza 4 oraz Romualda Traugutta 10 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2013-02-20 15:03:17 dodanie dokumentu
Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce w 2013 roku Łukasz Napierała 2013-02-20 12:33:43 edycja dokumentu
Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce w 2013 roku Łukasz Napierała 2013-02-20 12:33:35 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbedzie się 14 marca 2013r. Ewa Plebańska 2013-02-20 11:03:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieogranoczonym na dzierżawę gruntów na cele rolne na okres 1 roku, który odbędzie się 14 marca 2013 roku. Ewa Plebańska 2013-02-20 10:58:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele rolne na okres 5 lat, który odbedzie się 14 marca 2013 roku. Ewa Plebańska 2013-02-20 10:55:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetarguustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele rolne na okres10 lat, który odbedzie się 14 marca 2013 roku. Ewa Plebańska 2013-02-20 10:51:25 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu: "Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap II) ? Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2013-02-19 12:38:08 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu: "Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap II) ? Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2013-02-19 12:37:45 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Dostawa kart zbliżeniowych z nadrukiem dwustronnym pełnokolorowym w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce "Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap II) - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2013-02-18 14:48:49 edycja dokumentu
Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce w 2013 roku Łukasz Napierała 2013-02-18 14:47:43 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Łukasz Napierała 2013-02-18 10:43:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 690/2013 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2013-02-18 10:07:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2012 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2013-02-15 12:05:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/161/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej działek niezagospodarowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe "Barbara" w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2013-02-15 11:55:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/160/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej działek niezagospodarowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe "Halniak" w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2013-02-15 11:53:25 dodanie dokumentu
Uchwała XVII/159/13 Rady Miejskiej w Boguszoiwe-Gorcach z dnia 30 stycznia 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXXV/220/09 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Boguszów-Gorce na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28.04.2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XII/78/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25.11.2011 r. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2013-02-15 11:50:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/158/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/116/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe obwody głosownia, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Agnieszka Oldecka-Świetlik 2013-02-15 11:36:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/157/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Boguszów-Gorce z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej w celu realizacji zapisów "Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020" poprzez partycypację w roku 2013 w kosztach umów zlecenia specjalistów/doradców ds. wdrażania "Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020" Agnieszka Oldecka-Świetlik 2013-02-15 11:26:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/156/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2013-02-15 11:18:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/155/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Boguszowie-Gorcach opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie podziału Powiatu Wałbrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Agnieszka Oldecka-Świetlik 2013-02-15 11:14:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 689/2013 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Łukasz Napierała 2013-02-14 14:41:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele rolne na okres 10 lat, który odbędzie się 27 lutego 2013 roku. Ewa Plebańska 2013-02-13 10:28:38 dodanie dokumentu