Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 13/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-12-20 08:02:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr 12/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-12-20 08:01:40 dodanie dokumentu
Protokół Nr 11/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-12-20 07:58:28 dodanie dokumentu
Protokół Nr 11/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-12-20 07:55:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr 10/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-12-20 07:55:10 dodanie dokumentu
Emisja tekstu promującego projek Gminy Miasto Boguszów-Gorce współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013: "Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo - Rekreacyjnym i zespole Boisk Sportowych Orlik 2012 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-12-19 15:15:48 dodanie dokumentu
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu inwestycyjnego Gminy Miasta Boguszów-Gorce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: "Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo - Rekreacyjnym i zespole Boisk Sportowych Orlik 2012 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-12-19 15:11:21 edycja dokumentu
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu inwestycyjnego Gminy Miasta Boguszów-Gorce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: "Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo - Rekreacyjnym i zespole Boisk Sportowych Orlik 2012 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-12-19 14:59:56 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony pn.: "Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie - Gorcach" Łukasz Napierała 2011-12-19 13:29:08 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony pn.: "Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie - Gorcach" Łukasz Napierała 2011-12-19 13:28:27 usunięcie załacznika
Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z zagranicą (PIWZ) Łukasz Napierała 2011-12-16 10:39:41 edycja dokumentu
Wydział Zarządzania Mieniem Gminy (WZMG) Łukasz Napierała 2011-12-16 10:39:10 edycja dokumentu
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) Łukasz Napierała 2011-12-16 10:38:47 edycja dokumentu
Wydział Organizacyjno-Prawny (WOP) Łukasz Napierała 2011-12-16 10:38:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 282/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetwrgu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat Łukasz Napierała 2011-12-15 12:32:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 281/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2011-12-15 12:31:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 280/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy Łukasz Napierała 2011-12-15 12:07:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 279/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 1 roku Łukasz Napierała 2011-12-15 12:06:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 278/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu Łukasz Napierała 2011-12-15 12:04:35 dodanie dokumentu
Uchwały podatkowe na 2012 r. Agnieszka Żurowska 2011-12-14 14:26:08 edycja dokumentu
Uchwały podatkowe na 2012 r. Agnieszka Żurowska 2011-12-14 14:10:14 dodanie dokumentu
2012 Agnieszka Żurowska 2011-12-14 14:05:39 usunięcie dokument
Uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2011-2022 Agnieszka Żurowska 2011-12-14 14:03:14 edycja dokumentu
Zmiany w budżecie Agnieszka Żurowska 2011-12-14 13:37:41 edycja dokumentu
Zmiany w budżecie Agnieszka Żurowska 2011-12-14 13:33:02 edycja dokumentu
Zmiany w budżecie Agnieszka Żurowska 2011-12-14 13:31:15 edycja dokumentu
Zmiany w budżecie Agnieszka Żurowska 2011-12-14 13:23:54 edycja dokumentu
Informacja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-12-14 07:51:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 261/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przeklasyfikowania-wybrakowania, a następnie przeprowadzenia inwentaryzacji posiadanego sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31 grudzień 2011 r. Łukasz Napierała 2011-12-12 15:20:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 277/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych OSP Łukasz Napierała 2011-12-12 15:17:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 276/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2011 r. Łukasz Napierała 2011-12-12 15:14:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. R. Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach zarządzanym przez WTBS w Wałbrzychu. Ewa Plebańska 2011-12-12 15:13:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy R. Traugutta 12J zarządzanym przez WTBS w Wałbrzychu Ewa Plebańska 2011-12-12 15:11:54 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Wykonanie projektu, skład oraz druk folderów, plakatów, ulotek w ramach projektu Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-12-09 13:08:40 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Wykonanie tłumaczenia zwykłago z języka polskiego na język angielski w ramach projektu Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-12-09 13:05:56 edycja dokumentu
Przetarg na najem lokali użytkowych przy ulicy Romualda Traugutta 7 oraz przy ulicy Gen. K. Świerczewskiego 44 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-12-08 17:48:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy R. Traugutta 12J zarządzanym przez WTBS w Wałbrzychu Ewa Plebańska 2011-12-06 09:39:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. R. Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach zarządzanym przez WTBS w Wałbrzychu. Ewa Plebańska 2011-12-06 09:36:04 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - podobiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-12-05 15:19:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2012 w obszarze: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności Łukasz Napierała 2011-12-05 15:03:20 dodanie dokumentu