Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 9/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-11-09 07:49:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o Przetrgach i Rokowaniach na 7 grudnia 2011 Małgorzata Grzesiak 2011-11-08 16:44:25 edycja dokumentu
Ogłoszenia o Przetrgach i Rokowaniach na 7 grudnia 2011 Małgorzata Grzesiak 2011-11-08 09:02:12 edycja dokumentu
Ogłoszenia o Przetrgach i Rokowaniach na 7 grudnia 2011 Małgorzata Grzesiak 2011-11-08 08:53:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 7 grudnia 2011r. Bernard Zonenberg 2011-11-07 14:10:03 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 7 grudnia 2011r. Bernard Zonenberg 2011-11-07 13:49:59 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 7 grudnia 2011r. Bernard Zonenberg 2011-11-07 13:37:19 edycja dokumentu
Uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2011-2022 Agnieszka Żurowska 2011-11-04 16:21:14 edycja dokumentu
Uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2011-2022 Agnieszka Żurowska 2011-11-04 15:57:59 edycja dokumentu
Opinie RIO Agnieszka Żurowska 2011-11-04 15:50:37 edycja dokumentu
Zmiany w budżecie Agnieszka Żurowska 2011-11-04 15:41:32 edycja dokumentu
Zmiany w budżecie Agnieszka Żurowska 2011-11-04 15:07:15 edycja dokumentu
Sprawozdania Łukasz Napierała 2011-11-04 11:39:49 edycja dokumentu
test Łukasz Napierała 2011-11-04 10:59:38 usunięcie dokument
test Łukasz Napierała 2011-11-04 10:47:12 edycja dokumentu
test Łukasz Napierała 2011-11-04 10:46:34 dodanie dokumentu
Sprawozdania Łukasz Napierała 2011-11-04 10:34:44 edycja dokumentu
Sprawozdania Łukasz Napierała 2011-11-04 10:29:18 edycja dokumentu
Sprawozdania Łukasz Napierała 2011-11-04 10:29:09 edycja dokumentu
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012 Łukasz Napierała 2011-11-03 15:21:24 edycja dokumentu
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012 Łukasz Napierała 2011-11-03 15:21:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 245/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-11-02 15:23:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 245/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-11-02 15:22:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 245/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-11-02 15:21:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 245/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-11-02 15:20:17 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 245/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-10-31 12:40:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 244/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-10-31 12:38:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 243/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-10-31 12:37:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 242/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia Łukasz Napierała 2011-10-31 12:15:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 241/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w 2011 r. Łukasz Napierała 2011-10-31 12:15:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 240/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie określenia zasad wskazania osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu wolnych lokali mieszkalnych w budynku Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguszowie-Gorcach przy ul. Traugutta 12J oraz powołania Społecznej Komisji do rozpatrywania wniosków Łukasz Napierała 2011-10-31 12:12:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 7 grudnia 2011r. Bernard Zonenberg 2011-10-27 13:28:01 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 7 grudnia 2011r. Bernard Zonenberg 2011-10-27 13:19:13 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 7 grudnia 2011r. Bernard Zonenberg 2011-10-27 13:10:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 239/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dodatkowych w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do budynków w ciągu ulicy Bema w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pt.: Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym i Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Boguszowie-Gorcach w ramach umowy nr 332/2011 z dnia 20.09.2011 r. Łukasz Napierała 2011-10-26 08:39:16 dodanie dokumentu
Informacja o terminach i miejscach zbiórki wielkogabarytowych odpadów do kontenerów Łukasz Napierała 2011-10-26 08:29:23 dodanie dokumentu
Informacja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-24 12:48:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 238/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 października 2011 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Łukasz Napierała 2011-10-21 11:14:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 237/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-10-21 11:03:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 236/2011 Burmistrza miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pt.: Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach - roboty podstwawowe w ramach umowy nr 426/2010 z dnia 15.092010 r. oraz roboty dodatkowe w ramach umowy nr 165/2011 z dnia 06.05.2011 r. oraz 336/2011 z dnia 04.10.2011 r. Łukasz Napierała 2011-10-21 11:00:50 dodanie dokumentu