Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 8/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:43:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/66/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:40:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/66/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Boguszów-Gorce Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:39:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/65/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/311/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boguszów-Gorce w latach 2010-2015 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:36:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/64/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:32:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/63/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach i nadania mu statutu Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:19:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/62/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2012 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:15:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/61/11 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej na rok 2011 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 13:09:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/28/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2022 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 12:47:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-18 12:37:08 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 9 listopada 2011r. Bernard Zonenberg 2011-10-17 12:11:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 9 listopada 2011r. Bernard Zonenberg 2011-10-17 12:01:28 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 9 listopada 2011r. Bernard Zonenberg 2011-10-17 11:38:38 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Emisja tekstu promującego projekt Gminy Miasto Boguszów-Gorce współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn.:"Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-10-14 13:47:51 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Emisja tekstu promującego projekt Gminy Miasto Boguszów-Gorce współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn.:"Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-10-14 11:45:33 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony pn.: "Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie - Gorcach" Łukasz Napierała 2011-10-14 08:11:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 26 października 2011r. Bernard Zonenberg 2011-10-12 13:09:44 dodanie dokumentu
INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSÓW W WYBORACH DO SEJMU I SENATU Łukasz Napierała 2011-10-07 10:12:00 edycja dokumentu
INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSÓW W WYBORACH DO SEJMU I SENATU Łukasz Napierała 2011-10-07 10:11:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na najem w dniu 4 października 2011 roku Ewa Plebańska 2011-10-07 08:35:31 edycja dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ulicy Przodowników Pracy 15 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-10-05 14:49:40 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ulicy Przodowników Pracy 15 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-10-05 14:41:46 usunięcie dokument
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ulicy Przodowników Pracy 15 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-10-05 14:41:04 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Przodowników Pracy 15 Ewa Plebańska 2011-10-05 14:39:29 usunięcie dokument
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ulicy Przodowników Pracy 15 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-10-05 14:38:50 edycja dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ulicy Przodowników Pracy 15 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-10-05 14:37:43 edycja dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ulicy Przodowników Pracy 15 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-10-05 14:35:57 dodanie dokumentu
AKTY PRAWNE, OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY, INFORMACJE ORAZ WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Łukasz Napierała 2011-10-04 07:50:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie o rakowaniach na 30 listopada 2011 Małgorzata Grzesiak 2011-10-03 08:13:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o rokowaniach na 30 listopada 2011 roku Małgorzata Grzesiak 2011-10-03 08:03:38 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-09-30 14:55:02 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-09-30 14:54:19 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-09-30 14:54:14 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-09-30 14:51:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-09-30 14:51:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-09-30 14:51:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 30 listopada 2011r. Bernard Zonenberg 2011-09-30 12:37:55 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 30 listopada 2011r. Bernard Zonenberg 2011-09-30 12:33:20 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 30 listopada 2011r. Bernard Zonenberg 2011-09-30 12:10:20 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 30 listopada 2011r. Bernard Zonenberg 2011-09-30 11:40:58 dodanie dokumentu