Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 293/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie w drodze bezprzetargowej dla najemcy Łukasz Napierała 2012-01-05 13:32:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 292/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2012-01-05 13:27:57 dodanie dokumentu
Bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich Łukasz Napierała 2012-01-05 13:22:09 edycja dokumentu
Bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich Łukasz Napierała 2012-01-05 13:19:27 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2012-01-05 13:14:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 291/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: "Remont elewacji budynku gminnego przy ul. Kamieniogórskiej 22 w Boguszowie-Gorcach" - roboty podstawowe w ramach umowy nr 345/2011 z dnia 17.10.2011 r. oraz roboty dodatkowe w ramach umowy nr 402/2011 z dnia 20.11.2011 r. Łukasz Napierała 2012-01-05 13:09:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 290/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: "Remont lokali socjalnych w Boguszowie-Gorcach" - roboty podstawowe w ramach umowy nr 337/2011 z dnia 05.10.2011 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 10.11.2011 r. Łukasz Napierała 2012-01-05 12:28:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 289/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na 2012 r. Łukasz Napierała 2012-01-05 12:24:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 288/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Napierała 2012-01-05 12:21:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2012 w obszarze: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności Agnieszka Oldecka-Świetlik 2012-01-05 10:31:59 edycja dokumentu
Zmiany w budżecie Agnieszka Żurowska 2012-01-05 09:29:22 edycja dokumentu
Zmiany w budżecie Agnieszka Żurowska 2012-01-05 09:24:54 edycja dokumentu
Zmiany w budżecie Agnieszka Żurowska 2012-01-05 09:15:05 edycja dokumentu
Zmiany w budżecie Agnieszka Żurowska 2012-01-04 14:07:13 edycja dokumentu
Zmiany w budżecie Agnieszka Żurowska 2012-01-04 13:40:30 dodanie dokumentu
Rok 2012 Agnieszka Żurowska 2012-01-04 12:58:40 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetragach i rokowaniach na 25 stycznia 2012 Małgorzata Grzesiak 2012-01-04 11:42:09 edycja dokumentu
Rok 2012 Agnieszka Żurowska 2012-01-03 12:45:52 edycja dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego przy ulicy Mariana Buczka ( za budynkiem nr 9) Ewa Plebańska 2012-01-03 12:39:19 dodanie dokumentu
Rok 2012 Agnieszka Żurowska 2012-01-03 12:13:27 edycja dokumentu
Rok 2012 Agnieszka Żurowska 2012-01-03 12:12:30 dodanie dokumentu
Rok 2011 Agnieszka Żurowska 2012-01-03 12:11:30 edycja dokumentu
Emisja tekstu promującego projek Gminy Miasto Boguszów-Gorce współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013: "Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo - Rekreacyjnym i zespole Boisk Sportowych Orlik 2012 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-12-29 13:36:32 edycja dokumentu
Wykonanie, dostawa i montaż dwóch tablic pamiątkowych dla projektu inwestycyjnego Gminy Miasta Boguszów-Gorce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego: "Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach(etap I) - budowa kompletnej kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-12-29 13:35:54 edycja dokumentu
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu inwestycyjnego Gminy Miasta Boguszów-Gorce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: "Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo - Rekreacyjnym i zespole Boisk Sportowych Orlik 2012 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-12-29 10:58:19 edycja dokumentu
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej wraz z obeliskiem kamiennym dla projektu inwestycyjnego Gminy Miasta Boguszów-Gorce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: "Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo - Rekreacyjnym i zespole Boisk Sportowych Orlik 2012 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-12-29 10:50:26 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 29 lutego 2012r. Bernard Zonenberg 2011-12-28 13:18:44 usunięcie dokument
Ogłoszenia o przetragach i rokowaniach na 25 stycznia 2012 Małgorzata Grzesiak 2011-12-28 12:54:11 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetragach i rokowaniach na 25 stycznia 2012 Małgorzata Grzesiak 2011-12-28 09:13:29 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetragach i rokowaniach na 25 stycznia 2012 Małgorzata Grzesiak 2011-12-28 09:09:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 29 lutego 2012r. Bernard Zonenberg 2011-12-28 08:42:42 edycja dokumentu
Małgorzata Grzesiak 2011-12-28 08:40:23 usunięcie dokument
Małgorzata Grzesiak 2011-12-28 08:40:20 edycja dokumentu
Małgorzata Grzesiak 2011-12-28 08:39:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 29 lutego 2012r. Bernard Zonenberg 2011-12-28 08:35:58 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 29 lutego 2012r. Bernard Zonenberg 2011-12-28 08:15:09 dodanie dokumentu
Przetarg na najem lokali użytkowych przy ulicy Romualda Traugutta 7 oraz przy ulicy Gen. K. Świerczewskiego 44 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-12-27 15:44:52 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony pn.: "Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie - Gorcach" Łukasz Napierała 2011-12-23 08:54:57 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony pn.: "Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie - Gorcach" Łukasz Napierała 2011-12-23 08:54:48 usunięcie załacznika
Przetarg nieograniczony pn.: "Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie - Gorcach" Łukasz Napierała 2011-12-23 08:54:33 usunięcie załacznika