Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 184/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu Łukasz Napierała 2011-07-08 09:22:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 182/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 943/2010 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lipca 2010 r. wprowadzającego "Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu" Łukasz Napierała 2011-07-08 09:19:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 182/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 943/2010 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lipca 2010 r. wprowadzającego "Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu" Łukasz Napierała 2011-07-08 09:18:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 183/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie w drodze bezprzetargowej dla najemcy Łukasz Napierała 2011-07-08 09:17:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 182/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 943/2010 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lipca 2010 r. wprowadzającego "Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu" Łukasz Napierała 2011-07-08 09:13:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 182/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 943/2010 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lipca 2010 r. wprowadzającego "Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu" Łukasz Napierała 2011-07-08 09:12:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 181/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-07-08 09:12:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 181/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 943/2010 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lipca 2010 r. wprowadzającego "Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu" Łukasz Napierała 2011-07-08 09:10:36 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 181/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 943/2010 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lipca 2010 r. wprowadzającego "Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu" Łukasz Napierała 2011-07-08 09:10:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 180/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-07-08 09:01:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 179/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 1 roku Łukasz Napierała 2011-07-08 08:35:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 178/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie w drodze bezprzetargowej dla najemcy Łukasz Napierała 2011-07-08 08:32:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 177/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Łukasz Napierała 2011-07-08 08:25:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów Łukasz Napierała 2011-07-07 14:18:22 dodanie dokumentu
Nabór na opiekuna stażu w projekcie "Krok w przyszłość z nowym zawodem" Łukasz Napierała 2011-07-07 14:12:29 edycja dokumentu
Nabór na opiekuna stażu w projekcie "Krok w przyszłość z nowym zawodem" Łukasz Napierała 2011-07-07 14:12:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2011-07-07 14:12:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.M.Konponickiej w Boguszowie-Gorcach i Przedszkola Publicznego Nr 3 w Boguszowie-Gorcach w Zespół Szkolno - Przedszkolny Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-07-07 12:15:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.M.Konponickiej w Boguszowie-Gorcach i Przedszkola Publicznego Nr 3 w Boguszowie-Gorcach w Zespół Szkolno - Przedszkolny Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-07-07 12:15:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.M.Konponickiej w Boguszowie-Gorcach i Przedszkola Publicznego Nr 3 w Boguszowie-Gorcach w Zespół Szkolno - Przedszkolny Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-07-07 11:44:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2022 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-07-07 11:27:23 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BOGUSZÓW-GORCE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOGUSZÓW-GORCE W OBSZARZE TERENU GÓRNICZEGO ZŁOŻA POLFIRU "GORCE" WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Łukasz Napierała 2011-07-07 09:48:01 edycja dokumentu
Uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2011-2022 Agnieszka Żurowska 2011-07-06 10:39:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej dotyczące losowania przyszłych najemców lokali mieszkalnych w budynku WTBS przy ul. Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2011-07-05 16:21:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na 20 lipca 2011 r. Małgorzata Grzesiak 2011-07-05 10:29:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na 20 lipca 2011 Małgorzata Grzesiak 2011-07-05 09:56:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na 20 lipca 2011 Małgorzata Grzesiak 2011-07-05 09:45:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na 20 lipca 2011 Małgorzata Grzesiak 2011-07-05 09:40:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na 20 lipca 2011 Małgorzata Grzesiak 2011-07-05 08:28:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na 20 lipca 2011 Małgorzata Grzesiak 2011-07-05 08:20:45 dodanie dokumentu
Zmiany w budżecie Agnieszka Żurowska 2011-07-04 21:42:05 edycja dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2011-07-04 21:37:29 edycja dokumentu
Obwieszczenie dotyczące prowadzonego przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi wraz z oświetleniem drogowym, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową, na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonej w rejonie ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-07-04 11:47:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie dotyczące prowadzonego przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi wraz z oświetleniem drogowym, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową, na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonej w rejonie ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-07-04 11:47:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-07-01 13:48:49 dodanie dokumentu
Elżbieta Gajewska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-07-01 13:43:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 176/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wynajmu pomieszczenia na cele biura projektu "Krok w przyszłość z nowym zawodem" Łukasz Napierała 2011-07-01 11:05:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 176/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wynajmu pomieszczenia na cele biura projektu "Krok w przyszłość z nowym zawodem" Łukasz Napierała 2011-07-01 11:04:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 175/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2011 r. Łukasz Napierała 2011-07-01 10:38:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 174/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-07-01 10:35:22 dodanie dokumentu