Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ulicy Gen. K. Świerczewskiego 44 Ewa Plebańska 2011-11-16 12:15:19 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ulicy Gen. K. Świerczewskiego 44 Ewa Plebańska 2011-11-16 12:14:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ulicy Gen. K. Świerczewskiego 44 Ewa Plebańska 2011-11-16 12:14:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ulicy Gen. K. Świerczewskiego 44 Ewa Plebańska 2011-11-16 12:13:38 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ulicy Gen. K. Świerczewskiego 44 Ewa Plebańska 2011-11-16 12:11:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ulicy Gen. K. Świerczewskiego 44 Ewa Plebańska 2011-11-16 12:10:18 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ulicy Gen. K. Świerczewskiego 44 Ewa Plebańska 2011-11-16 12:07:41 dodanie dokumentu
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do rokowań warunków najmu ul. Przodowników Pracy 15 Ewa Plebańska 2011-11-16 12:06:18 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Wykonanie tablicy pamiątkowej informującej o wsparciu projektu Gminy Miasto Boguszów-Gorce przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn.:"Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-11-14 08:26:13 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Wykonanie tablicy pamiątkowej informującej o wsparciu projektu Gminy Miasto Boguszów-Gorce przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn.:"Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-11-14 08:25:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 254/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie - budowa placu zabaw PSP nr 6 przy ul. Kopernika 7 w Boguszowie-Gorcach w ramach programu MEN "Radosna Szkoła" - roboty podstawowe w ramach umowy nr 269/2011 z dnia 06 września 2011 r. Łukasz Napierała 2011-11-14 08:23:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 253/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu Łukasz Napierała 2011-11-14 08:20:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 247/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Łukasz Napierała 2011-11-14 08:18:07 edycja dokumentu
Ogłoszenia o Przetrgach i Rokowaniach na 7 grudnia 2011 Bernard Zonenberg 2011-11-10 12:35:06 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 7 grudnia 2011r. Bernard Zonenberg 2011-11-10 12:23:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 252/2011 Burmistrza Miasta boguszowa-Gorc z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Łukasz Napierała 2011-11-09 14:18:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 251/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-11-09 14:16:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 250/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 października 2011 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2012 Łukasz Napierała 2011-11-09 14:14:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 249/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2011 r. Łukasz Napierała 2011-11-09 14:05:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 248/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2011 r. Łukasz Napierała 2011-11-09 14:02:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 247/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Łukasz Napierała 2011-11-09 14:00:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 246/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-11-09 13:58:39 dodanie dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2011-11-09 13:03:39 edycja dokumentu
Zespół Szkolno-Przedszkolny Łukasz Napierała 2011-11-09 10:33:54 edycja dokumentu
Zespół Szkolno-Przedszkolny Łukasz Napierała 2011-11-09 10:31:12 edycja dokumentu
Straż Miejska (SM) Łukasz Napierała 2011-11-09 10:19:19 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z zagranicą (PIWZ) Łukasz Napierała 2011-11-09 10:19:02 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich (USC, WSO) Łukasz Napierała 2011-11-09 10:18:11 edycja dokumentu
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WOISS) Łukasz Napierała 2011-11-09 10:17:49 edycja dokumentu
Wydział Organizacyjno-Prawny (WOP) Łukasz Napierała 2011-11-09 10:17:32 edycja dokumentu
Wydział Zarządzania Mieniem Gminy (WZMG) Łukasz Napierała 2011-11-09 10:14:39 edycja dokumentu
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) Łukasz Napierała 2011-11-09 10:14:10 edycja dokumentu
Wydział Budżetu i Finansów (WBF) Łukasz Napierała 2011-11-09 10:13:35 edycja dokumentu
Protokół Nr X/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-11-09 08:16:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr 9/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-11-09 08:11:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr 8/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-11-09 08:10:41 dodanie dokumentu
Protokół Nr 10/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-11-09 07:52:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr 9/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-11-09 07:49:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o Przetrgach i Rokowaniach na 7 grudnia 2011 Małgorzata Grzesiak 2011-11-08 16:44:25 edycja dokumentu
Ogłoszenia o Przetrgach i Rokowaniach na 7 grudnia 2011 Małgorzata Grzesiak 2011-11-08 09:02:12 edycja dokumentu