Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Ewa Plebańska 2012-05-24 12:05:08 dodanie dokumentu
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Ewa Plebańska 2012-05-24 11:58:01 edycja dokumentu
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Ewa Plebańska 2012-05-24 11:55:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/312/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasd wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Boguszów-Gorce. Ewa Plebańska 2012-05-24 11:17:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/312/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasd wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Boguszów-Gorce. Ewa Plebańska 2012-05-24 11:00:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/312/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasd wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Boguszów-Gorce. Ewa Plebańska 2012-05-24 10:55:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/312/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasd wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Boguszów-Gorce. Ewa Plebańska 2012-05-24 10:55:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/315/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Boguszów-Gorce i jej jednostkom organizacyjnym. Ewa Plebańska 2012-05-24 10:40:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/313/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Boguszów-Gorce. Ewa Plebańska 2012-05-24 10:38:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/314/10 w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy Boguszów-Gorce w celu poprawywarunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe Ewa Plebańska 2012-05-24 10:34:03 dodanie dokumentu
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) Łukasz Napierała 2012-05-24 08:01:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 431/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót elektrycznych w zakresie przestawienia słupów oświetlenia drogowego poza obszar ścieżki rowerowej w ciągu ul. Głowackiego i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z odtworzeniem nawierzchni Łukasz Napierała 2012-05-22 14:54:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 430/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2012-05-22 14:51:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 429/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy Łukasz Napierała 2012-05-22 14:49:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 428/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy Łukasz Napierała 2012-05-22 14:41:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 427/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2012-05-22 14:39:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 426/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2012-05-22 14:37:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 425/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2012-05-22 14:35:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 424/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2012-05-22 14:33:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 423/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2012-05-22 14:30:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 422/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2012-05-22 13:37:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 421/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2012-05-22 13:35:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 420/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2012-05-22 13:28:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 420/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2012-05-22 13:28:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 419/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2012-05-22 13:19:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 418/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2012-05-22 13:14:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 417/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2012-05-22 13:11:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 417/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2012-05-22 13:07:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 416/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 317/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu lub dzierżawy nieruchomości nierolnych Łukasz Napierała 2012-05-22 13:03:37 dodanie dokumentu
ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat. który odbędzie się 05 czerwca 2012r. Działaka przy ul. Fryderyka Chopina w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2012-05-18 13:11:18 dodanie dokumentu
ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat. który odbędzie się 05 czerwca 2012r. Działaka przy ul. Mikołaja Kopernika w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2012-05-18 13:03:57 dodanie dokumentu
ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat. który odbędzie się 05 czerwca 2012r. Działaka przy ul. W. Pola w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2012-05-18 12:59:25 dodanie dokumentu
ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat. który odbędzie się 05 czerwca 2012r. Działaka przy ul. Promyka w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2012-05-18 12:46:52 dodanie dokumentu
ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat. który odbędzie się 05 czerwca 2012r. Działaka przy ul. Tadeusza Kościuszki w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2012-05-18 12:43:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat na działkę niezabudowaną przy ulicy Stefana Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2012-05-18 12:26:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat działki niezabudowanej przy ulicy Kolejowej w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2012-05-18 12:21:27 dodanie dokumentu
UWAGA Mieszkańcy ulic: Górna-część, Krótka, Mała, Matejki, Polna-część, Promyka-część, Średnia-część, Wąska, Wintencego Pola-część, Żeromskiego-część Łukasz Napierała 2012-05-18 07:44:17 dodanie dokumentu
UWAGA Mieszkańcy ulic: Kopernika - część, Pstrowskiego - część, Łukasz Napierała 2012-05-18 07:42:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 415/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie w drodze bezprzetargowej dla najemcy Łukasz Napierała 2012-05-16 14:28:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 414/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Łukasz Napierała 2012-05-16 14:26:18 dodanie dokumentu