Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (do 31.12.2016 r.) Łukasz Napierała 2012-02-22 11:30:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 345/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do zawierania umów w imieniu Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2012-02-22 08:48:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 344/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2012-02-22 08:44:13 dodanie dokumentu
Zarządzenia od Nr 339/2012 do Nr 343/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2012-02-22 08:39:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 12/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2012-02-21 16:39:09 dodanie dokumentu
Informacja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2012-02-21 16:34:04 edycja dokumentu
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do rokowań warunków najmu ul. Gen. K. Świerczewskiego 44 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2012-02-21 13:03:47 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2012-02-21 13:01:28 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego przy ulicy 1 Maja 50 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2012-02-21 12:58:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Łukasz Napierała 2012-02-21 10:28:11 edycja dokumentu
Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa placu zabaw przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2012-02-21 10:23:27 edycja dokumentu
Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa placu zabaw przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2012-02-21 10:22:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o rokowaniach na 28 marca 2012 roku Małgorzata Grzesiak 2012-02-21 09:33:44 edycja dokumentu
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2012-02-20 09:40:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 338/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Łukasz Napierała 2012-02-20 09:30:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 337/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Boguszowa-Gorc z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2012-02-20 09:29:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 336/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Napierała 2012-02-20 09:19:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 335/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2012-02-20 09:17:09 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Remonty budynków gminnych w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2012-02-16 15:06:54 dodanie dokumentu
Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej umieszczonej po zakończeniu inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr G115973 dz. Nr 260 obręb 3 Boguszów, ul. Racławicka w Boguszowie-Gorcach, powiat wałbrzyski-II etap poprawy warunków komunikacyjnych pomiędzy drogami powiatowymi (ul. Głowackiego nr 3366D, ul. Żeromskiego nr 3397, ul. Reymonta) a drogą wojewódzką nr 367 (Jelenia Góra-Kowary-Kamienna Góra-Wałbrzych)przez drogi gminne" współfinansowanej w ramach: Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Łukasz Napierała 2012-02-16 14:53:20 edycja dokumentu
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodników przy ul. Wałbrzyskiej i ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2012-02-16 14:49:03 dodanie dokumentu
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie budowy oświetlenia drogowego w ciągu ulic Górniczej, Pl. Zwycięstwa, Grunwaldzkiej, J. Słowackiego, Staszica, T. Kościuszki, J. Kochanowskiego, W. Broniewskiego, Różanej, Spokojnej, Słonecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2012-02-16 14:40:03 dodanie dokumentu
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla projektu inwestycyjnego Gminy Miasta Boguszów-Gorce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: "Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap II) - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2012-02-16 13:04:35 dodanie dokumentu
Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej umieszczonej po zakończeniu inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr G115973 dz. Nr 260 obręb 3 Boguszów, ul. Racławicka w Boguszowie-Gorcach, powiat wałbrzyski-II etap poprawy warunków komunikacyjnych pomiędzy drogami powiatowymi (ul. Głowackiego nr 3366D, ul. Żeromskiego nr 3397, ul. Reymonta) a drogą wojewódzką nr 367 (Jelenia Góra-Kowary-Kamienna Góra-Wałbrzych)przez drogi gminne" współfinansowanej w ramach: Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Łukasz Napierała 2012-02-16 12:58:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 9 maja 2012r. Bernard Zonenberg 2012-02-15 10:17:38 edycja dokumentu
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych(tuszy,tonerów,taśm) do drukarek i kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach oraz ich odbiór po zużyciu Łukasz Napierała 2012-02-15 09:52:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Agnieszka Oldecka-Świetlik 2012-02-14 12:48:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Agnieszka Oldecka-Świetlik 2012-02-14 12:44:30 edycja dokumentu
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych(tuszy,tonerów,taśm) do drukarek i kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach oraz ich odbiór po zużyciu Łukasz Napierała 2012-02-13 15:10:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 9 maja 2012r. Bernard Zonenberg 2012-02-13 09:14:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 21 marca 2012r. Bernard Zonenberg 2012-02-13 08:56:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 21 marca 2012r. Bernard Zonenberg 2012-02-13 08:49:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 21 marca 2012r. Bernard Zonenberg 2012-02-10 13:52:04 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 21 marca 2012r. Bernard Zonenberg 2012-02-10 13:44:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 21 marca 2012r. Bernard Zonenberg 2012-02-10 13:42:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 21 marca 2012r. Bernard Zonenberg 2012-02-10 13:30:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na 21 marca 2012r. Bernard Zonenberg 2012-02-10 13:22:12 dodanie dokumentu
Informacje nieudostępnione w BIP Łukasz Napierała 2012-02-09 13:57:39 edycja dokumentu
Informacje nieudostępnione w BIP Łukasz Napierała 2012-02-09 13:57:05 edycja dokumentu
Informacje nieudostępnione w BIP Łukasz Napierała 2012-02-09 13:56:09 dodanie dokumentu