Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej dotyczące losowania przyszłych najemców lokali mieszkalnych w budynku WTBS przy ul. Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2011-07-05 16:21:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na 20 lipca 2011 r. Małgorzata Grzesiak 2011-07-05 10:29:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na 20 lipca 2011 Małgorzata Grzesiak 2011-07-05 09:56:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na 20 lipca 2011 Małgorzata Grzesiak 2011-07-05 09:45:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na 20 lipca 2011 Małgorzata Grzesiak 2011-07-05 09:40:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na 20 lipca 2011 Małgorzata Grzesiak 2011-07-05 08:28:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na 20 lipca 2011 Małgorzata Grzesiak 2011-07-05 08:20:45 dodanie dokumentu
Zmiany w budżecie Agnieszka Żurowska 2011-07-04 21:42:05 edycja dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2011-07-04 21:37:29 edycja dokumentu
Obwieszczenie dotyczące prowadzonego przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi wraz z oświetleniem drogowym, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową, na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonej w rejonie ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-07-04 11:47:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie dotyczące prowadzonego przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi wraz z oświetleniem drogowym, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową, na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonej w rejonie ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-07-04 11:47:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Boguszowie-Gorcach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-07-01 13:48:49 dodanie dokumentu
Elżbieta Gajewska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-07-01 13:43:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 176/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wynajmu pomieszczenia na cele biura projektu "Krok w przyszłość z nowym zawodem" Łukasz Napierała 2011-07-01 11:05:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 176/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wynajmu pomieszczenia na cele biura projektu "Krok w przyszłość z nowym zawodem" Łukasz Napierała 2011-07-01 11:04:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 175/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2011 r. Łukasz Napierała 2011-07-01 10:38:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 174/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-07-01 10:35:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 173/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań w dniu 29.06.2011 r. Łukasz Napierała 2011-07-01 10:28:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 172/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-07-01 10:23:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 170/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Napierała 2011-07-01 10:16:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 171/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy Łukasz Napierała 2011-07-01 10:16:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 170/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Napierała 2011-07-01 10:10:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 169/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy Łukasz Napierała 2011-07-01 10:03:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 9/II/90 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie powołania Skarbnika Miasta Boguszowa-Gorc Łukasz Napierała 2011-07-01 09:43:07 dodanie dokumentu
Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach o wyborze Pana Waldemara Tadeusza Kujawy na Burmistrza Miasta Łukasz Napierała 2011-07-01 09:41:28 dodanie dokumentu
NIP i REGON Gminy Łukasz Napierała 2011-07-01 09:39:47 edycja dokumentu
NIP i REGON Gminy Łukasz Napierała 2011-07-01 09:39:02 dodanie dokumentu
Łukasz Napierała 2011-07-01 09:38:01 usunięcie dokument
Łukasz Napierała 2011-07-01 09:37:14 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2011-07-01 09:27:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym w zasobach WTBS przy ulicy Romualda Traugutta 12J Łukasz Napierała 2011-07-01 08:25:31 dodanie dokumentu
Uwaga mieszkańcy ulicy Pokoju Łukasz Napierała 2011-07-01 08:24:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 168/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach za rok 2010 Łukasz Napierała 2011-06-30 14:16:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 167/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 875/2010 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 maja 2010 r. w sprawie instrukcji regulującej gospodarkę majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Łukasz Napierała 2011-06-30 14:12:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 165/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2011-06-30 13:54:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 165/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2011-06-30 13:54:17 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 151/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Łukasz Napierała 2011-06-30 13:50:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 151/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Łukasz Napierała 2011-06-30 13:50:17 usunięcie załacznika
Protokół Nr VII/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-06-30 12:52:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/121/04 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Boguszowa-Gorc na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-06-30 12:46:54 edycja dokumentu