Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o przetargach na dzień 30.06.2017 r. Bernard Zonenberg 2017-05-26 13:11:37 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 30.06.2017 r. Bernard Zonenberg 2017-05-26 13:04:27 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi Łukasz Napierała 2017-05-26 12:44:45 edycja dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Łukasz Napierała 2017-05-26 09:49:36 edycja dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Łukasz Napierała 2017-05-26 09:42:24 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu i systemów - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego, dostawa i montaż klimatyzatora, zakup i dostawa systemu poprawiającego bezpieczeństwo informacji - systemu kopii zapasowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce" Łukasz Napierała 2017-05-25 14:09:51 dodanie dokumentu
Zakup Certyfikatu SSL w ramach projektu pn.: "Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Łukasz Napierała 2017-05-25 13:52:09 edycja dokumentu
Wykonanie przeglądu pięcioletniego dróg na długości 46,62 km oraz przeglądu pięcioletniego 8 obiektów mostowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Boguszów-Gorce będących w zarządzie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Łukasz Napierała 2017-05-25 13:49:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 07.06.2017r. Marzena Siek 2017-05-25 10:35:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-25 08:41:14 dodanie dokumentu
Informacja o przeprowadzonym przetargu w dniu 24.05.2017r. Małgorzata Grzesiak 2017-05-25 08:27:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2017-05-24 15:14:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2017-05-24 15:05:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-24 11:46:39 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-24 11:38:40 edycja dokumentu
Projekt " Przedsiębiorca w sile wieku" realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 Ewa Plebańska 2017-05-23 13:45:26 edycja dokumentu
Projekt " Przedsiębiorca w sile wieku" realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 Ewa Plebańska 2017-05-23 12:44:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 13:09:33 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 13:00:05 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 12:59:55 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu pod ogród przydomowy w dniu 07.06.2017r. Marzena Siek 2017-05-22 12:44:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu pod ogród przydomowy w dniu 07.06.2017r. Marzena Siek 2017-05-22 12:44:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczenia na cele gospodarcze w dniu 07.06.2017r. Marzena Siek 2017-05-22 12:38:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczenia na cele gospodarcze w dniu 07.06.2017r. Marzena Siek 2017-05-22 12:38:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 12:01:39 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 12:01:27 usunięcie załacznika
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 10:30:09 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 10:28:18 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 10:25:42 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 10:23:31 dodanie dokumentu
Dokumenty i pliki do pobrania - przetarg/rokowania Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 10:12:20 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu Łukasz Napierała 2017-05-22 07:22:16 edycja dokumentu
Projekt " Kierunek dla Ciebie - własna firma" Ewa Plebańska 2017-05-19 13:25:54 dodanie dokumentu
Informacja o przeprowadzonym przetargu w dniu 10.05.2017r. Marzena Siek 2017-05-19 08:23:04 dodanie dokumentu
Petycja 1a/2017 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-05-18 14:26:51 edycja dokumentu
Petycja nr 1/2017 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-05-18 14:22:58 edycja dokumentu
Petycja Nr 4/2017 Łukasz Napierała 2017-05-18 11:22:55 edycja dokumentu
Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-05-18 11:20:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 16.05.2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2017 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego Łukasz Napierała 2017-05-18 11:02:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę Łukasz Napierała 2017-05-18 10:59:43 dodanie dokumentu