Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 245/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-11-02 15:23:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 245/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-11-02 15:22:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 245/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-11-02 15:21:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 245/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-11-02 15:20:17 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 245/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-10-31 12:40:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 244/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-10-31 12:38:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 243/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-10-31 12:37:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 242/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia Łukasz Napierała 2011-10-31 12:15:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 241/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w 2011 r. Łukasz Napierała 2011-10-31 12:15:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 240/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie określenia zasad wskazania osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu wolnych lokali mieszkalnych w budynku Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguszowie-Gorcach przy ul. Traugutta 12J oraz powołania Społecznej Komisji do rozpatrywania wniosków Łukasz Napierała 2011-10-31 12:12:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 7 grudnia 2011r. Bernard Zonenberg 2011-10-27 13:28:01 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 7 grudnia 2011r. Bernard Zonenberg 2011-10-27 13:19:13 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 7 grudnia 2011r. Bernard Zonenberg 2011-10-27 13:10:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 239/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dodatkowych w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do budynków w ciągu ulicy Bema w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pt.: Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym i Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Boguszowie-Gorcach w ramach umowy nr 332/2011 z dnia 20.09.2011 r. Łukasz Napierała 2011-10-26 08:39:16 dodanie dokumentu
Informacja o terminach i miejscach zbiórki wielkogabarytowych odpadów do kontenerów Łukasz Napierała 2011-10-26 08:29:23 dodanie dokumentu
Informacja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-24 12:48:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 238/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 października 2011 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Łukasz Napierała 2011-10-21 11:14:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 237/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-10-21 11:03:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 236/2011 Burmistrza miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pt.: Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach - roboty podstwawowe w ramach umowy nr 426/2010 z dnia 15.092010 r. oraz roboty dodatkowe w ramach umowy nr 165/2011 z dnia 06.05.2011 r. oraz 336/2011 z dnia 04.10.2011 r. Łukasz Napierała 2011-10-21 11:00:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 235/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 października 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Napierała 2011-10-21 10:52:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 234/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 października 2011 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dodatkowych w zakresie przebudowy sieci wodociągowej DN100 mm wraz z przyłączami do budynków w granicach pasa drogowego w ciągu ulicy Bema w Boguszowie-Gorcach na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Sportowej w ramach zadania inwestycyjnego pt.: Modernizacja dróg gminnych ulic sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym i Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Boguszowie-Gorcach w ramach umowy nr 273/2011 z dnia 12.08.2011 r. Łukasz Napierała 2011-10-21 10:40:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-10-21 10:14:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-10-21 10:13:33 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-10-21 10:13:27 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-10-21 10:13:22 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-10-21 10:12:39 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-10-21 10:12:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-10-21 10:11:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-10-21 10:10:29 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach Ewa Plebańska 2011-10-21 10:10:22 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 233/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-gorc z dnia 21 września 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu Łukasz Napierała 2011-10-21 09:31:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 232/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Łukasz Napierała 2011-10-21 09:21:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 231/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Łukasz Napierała 2011-10-21 09:13:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 230/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-10-21 09:06:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 229/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-10-21 09:04:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 228/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2011-10-21 09:02:21 dodanie dokumentu
Magdalena Tarnawska Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 14:21:25 dodanie dokumentu
Zdzisław Smreczyński Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 14:12:42 dodanie dokumentu
Danuta Skrobacka Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 14:12:11 dodanie dokumentu
Leonard Górski Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-10-19 14:11:31 dodanie dokumentu