Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Łukasz Napierała 2018-08-17 13:15:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Łukasz Napierała 2018-08-17 13:14:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Łukasz Napierała 2018-08-17 13:12:13 dodanie dokumentu
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (kalendarz wyborczy) Łukasz Napierała 2018-08-17 13:03:51 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 61 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim Łukasz Napierała 2018-08-17 13:03:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/291/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Łukasz Napierała 2018-08-17 12:48:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/290/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach Łukasz Napierała 2018-08-17 12:48:28 dodanie dokumentu
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (kalendarz wyborczy) Łukasz Napierała 2018-08-17 12:44:57 edycja dokumentu
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (kalendarz wyborczy) Łukasz Napierała 2018-08-17 12:44:27 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Łukasz Napierała 2018-08-17 09:06:16 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-08-17 09:05:50 edycja dokumentu
Przebudowa i remont trybun stadionu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Olimpijskiej" Łukasz Napierała 2018-08-16 15:23:35 dodanie dokumentu
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2018 r., położonych na obszarze Gminy Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-08-16 11:51:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2018-08-16 11:49:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1284/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-08-16 09:54:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1283/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-16 09:53:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2018r. Łukasz Napierała 2018-08-16 09:36:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1282/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-13 15:17:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1282/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-13 15:16:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1281/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-08-13 15:00:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1280/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-08-13 14:53:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Kolejowej 43 na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-13 14:51:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1278/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-08-13 14:49:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1277/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-13 14:48:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1276/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-13 14:46:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1275/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-13 14:45:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1274/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-13 14:43:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 02 sierpnia 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-13 14:41:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1273/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Łukasz Napierała 2018-08-13 14:38:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1269/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-08-13 14:32:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1272/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Grzegorza Fabińskiego nauczyciela zatrudnionego w szkole prowadzonej przez Gminę Boguszów-Gorce ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Łukasz Napierała 2018-08-13 14:28:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1271/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Renaty Bizoń nauczycielki zatrudnionej w szkole prowadzonej przez Gminę Boguszów-Gorce ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Łukasz Napierała 2018-08-13 14:26:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1270/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 717/09 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 września 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-08-13 14:21:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1269A/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem Gminazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-08-13 14:17:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1269/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-08-13 14:17:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1269A/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem Gminazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-08-10 13:57:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1268/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-08-10 13:49:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1267/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań w dniu 25 lipca 2018 roku Łukasz Napierała 2018-08-10 13:45:16 dodanie dokumentu
Zarządzenia od Nr 1260/2018 do Nr 1266/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-08-10 13:35:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1259/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-08-10 13:32:53 dodanie dokumentu