Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1359/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:16:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1358/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:15:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1357/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1296/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:14:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1356/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-10-09 16:13:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1356/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-10-09 16:13:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1355/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:10:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1354/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:09:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1353/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-10-09 16:07:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1352/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-09 16:05:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1351/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 Łukasz Napierała 2018-10-09 16:04:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1351/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 Łukasz Napierała 2018-10-09 16:03:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1350/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Ochrony Danych Osobowych", "Rejestru udostępnień danych osobowych" oraz "Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych" w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-09 16:01:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1350/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Ochrony Danych Osobowych", "Rejestru udostępnień danych osobowych" oraz "Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych" w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-09 16:01:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1349/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Łukasz Napierała 2018-10-09 15:58:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1348/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-10-09 15:56:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1347/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-09 15:53:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1346/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu i terminu przekazywania majątku Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach przy ul.Waryńskiego 10 na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 im.Bronisława Malinowskiego, Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Łukasz Napierała 2018-10-09 15:52:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1345/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sposobu wyliczenia wydatków bieżących na przedszkola publiczne w wydatkach Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-09 15:51:44 dodanie dokumentu
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-09 14:57:01 edycja dokumentu
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-09 14:56:40 edycja dokumentu
INFORMACJA o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji Łukasz Napierała 2018-10-09 09:13:56 dodanie dokumentu
Zarządzanie i administrowanie Centrum Kulturalno-Kongresowym "Witold" w Boguszowie-Gorcach w latach 2018-2020 Łukasz Napierała 2018-10-08 16:19:45 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu Łukasz Napierała 2018-10-08 12:29:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mariola Kunach 2018-10-08 10:41:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 10.10.2018r. Mariola Kunach 2018-10-05 13:51:14 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Głównej 18/1a w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-05 12:32:57 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Głównej 18/1a w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-05 12:31:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do projektu "KROK DO ZATRUDNIENIA" w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18 Łukasz Napierała 2018-10-04 14:12:57 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Boguszów-Gorce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-04 14:08:46 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 11/4w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-04 14:06:04 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 11/4 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-04 14:04:59 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli i godła stanowiących wyposażenie Sali Ślubów w budynku Ratusza przy pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Anna Majzner 2018-10-04 13:43:12 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stefana Żeromskiego 18/9 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-04 13:14:27 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stefana Żeromskiego 18/9 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-10-04 13:13:16 dodanie dokumentu
dokument Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów na sprzedaż w dniu 26.09.2018r. Małgorzata Grzesiak 2018-10-03 15:08:36 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 2 października 2018 r. o  zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach zarządzonych na dzień 21 października 2018 Łukasz Napierała 2018-10-03 15:04:07 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Boguszowie-Gorcach z dnia 2 października 2018 r. o  zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-10-03 14:32:30 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę 17 tabletów i 1 laptopa do obsługi obrad Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-10-03 10:43:49 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 26.09.2018r. Mariola Kunach 2018-10-03 10:32:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miejską w Boguszowie-Gorcach aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 wraz z podsumowaniem Łukasz Napierała 2018-10-02 14:20:14 dodanie dokumentu