Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 2. ochrony zdrowia, 3. turystyki i krajoznawstwa. Łukasz Napierała 2018-07-02 15:24:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1158/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań Łukasz Napierała 2018-07-02 15:06:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1200/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji ws. "świadczeń dobry start" Łukasz Napierała 2018-07-02 15:05:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1183/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-07-02 14:39:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1182/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-07-02 14:38:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1181/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-07-02 14:38:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1218/2018 Łukasz Napierała 2018-07-02 14:34:17 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1217/2018 Łukasz Napierała 2018-07-02 14:34:05 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1230/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Łukasz Napierała 2018-07-02 13:36:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1229/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-07-02 13:35:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1228/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-07-02 13:35:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1227/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-07-02 13:34:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1226/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-07-02 13:32:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1225/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-07-02 13:32:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1224/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-07-02 13:31:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1224/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-07-02 13:31:03 dodanie dokumentu
Zarządzenia od Nr 1216/2018 do Nr 1218/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-07-02 13:29:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1223/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2018-07-02 13:26:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1222/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia, turystyki i krajoznawstwa Łukasz Napierała 2018-07-02 13:21:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1221/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-07-02 13:19:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1220/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 717/09 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 września 2009r. Z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-07-02 13:17:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 5/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-29 10:18:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-29 10:17:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr 5/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-29 10:16:29 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-29 10:16:05 dodanie dokumentu
Protokół Nr 5/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-29 10:06:29 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-29 10:05:56 dodanie dokumentu
Protokół Nr 6/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-29 10:04:29 dodanie dokumentu
Protokół Nr 5/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-29 10:02:56 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIX/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-06-29 10:01:40 dodanie dokumentu
Budowa 3-ch ścieżek przyrodniczo- edukacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie góry Dzikowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo" Łukasz Napierała 2018-06-27 15:10:18 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu z dnia 20.06.2018 r. Bernard Zonenberg 2018-06-26 13:11:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 01.08.2018 r. Bernard Zonenberg 2018-06-26 13:05:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 01.08.2018 r. Bernard Zonenberg 2018-06-26 13:05:29 dodanie dokumentu
Petycja Nr 2/2018 Łukasz Napierała 2018-06-26 12:41:30 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-06-26 08:08:10 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-06-26 08:07:21 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna Łukasz Napierała 2018-06-26 08:07:04 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Napierała 2018-06-26 08:06:17 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza I I przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 17 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2018-06-25 10:27:07 edycja dokumentu