Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1129/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 396 /2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu lub dzierżawy nieruchomości nierolnych Łukasz Napierała 2018-03-08 14:11:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na dzień 21.03.2018r. Mariola Kunach 2018-03-08 12:06:22 dodanie dokumentu
Informacja ofertowa dla przedsiębiorców w sprawie usług doradczych. Ewa Plebańska 2018-03-07 11:51:47 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą tonerów i tuszy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-07 07:28:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne 21.03.2018r. Mariola Kunach 2018-03-06 16:37:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne 21.03.2018r. Mariola Kunach 2018-03-06 16:36:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1126/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-03-06 11:45:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1125/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2018-03-06 11:06:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1128/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-06 11:03:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1127/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-06 11:02:04 dodanie dokumentu
Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-03-05 15:38:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego z dnia 05.03.2018 r. Bernard Zonenberg 2018-03-05 15:15:50 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu z dnia 21.02.2018r. Bernard Zonenberg 2018-03-05 14:50:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1124/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 13:30:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1126/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2018-03-02 13:29:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1125/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2018-03-02 13:28:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1124/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 13:25:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1123/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 13:23:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1122/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 13:22:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1121/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 13:21:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1120/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 13:20:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1119/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-02 13:18:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1118/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-02 13:17:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1117/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-03-02 13:15:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1116/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości za lokal mieszkalny znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul........................ Łukasz Napierała 2018-03-02 13:13:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1115/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-02 13:10:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1114/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 13:08:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1113/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie sposobu i terminu przekazywania majątku Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach przy ul.Waryńskiego 10 na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 im.Bronisława Malinowskiego, Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Łukasz Napierała 2018-03-02 13:04:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1112/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-02 13:01:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1112/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-02 13:01:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1111/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 13:00:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1110/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 12:59:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1109/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 12:57:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1108/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 12:55:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1107/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-03-02 12:54:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1106/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-03-02 12:50:38 dodanie dokumentu
Zadanie: Zakup i dostawa sprzętu i systemów - Rozszerzenie platformy GIS Gminy Miasto Boguszów-Gorce o dodatkowe funkcjonalności w ramach zadania pn.: "Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 - "Technologie informacyjno-komunikacyjne", Działania 2.1 - "E-usługi publiczne", Poddziałania 2.1.4 - "E-usługi publiczne - ZIT AW" Łukasz Napierała 2018-03-01 10:39:54 dodanie dokumentu
XLVII Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-02-28 12:45:04 edycja dokumentu
XLVII Sesja (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-02-28 12:44:16 dodanie dokumentu
XLVII Sesja Rady Miejskiej (nadzwyczajna) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-02-28 12:41:19 dodanie dokumentu