Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 29.08.2018r Mariola Kunach 2018-09-05 14:30:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1315/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-09-04 12:44:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele nierolne na okres 5 lat, który odbędzie się dnia 19.09.2018r. Mariola Kunach 2018-09-04 09:43:37 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicy Boguszów w mieście Boguszów-Gorce w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Anna Majzner 2018-09-03 14:36:37 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż foteli oraz sof będących częścią wyposażenia Sali Ślubów w budynku Ratusza przy pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Anna Majzner 2018-09-03 14:35:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1314/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-09-03 13:06:58 edycja dokumentu
Odwołanie przetargu wyzanczonego na 3 października 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-09-03 12:11:08 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi polegającej na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Stary Lesieniec" Anna Majzner 2018-09-03 11:18:22 edycja dokumentu
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-08-31 13:29:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1318/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wskazania osoby na pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łukasz Napierała 2018-08-31 13:25:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1288/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-30 15:21:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi sekretariatu(umowa na zastępstwo) Łukasz Napierała 2018-08-30 13:59:27 edycja dokumentu
Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2019 r. służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania - II nabór Łukasz Napierała 2018-08-30 13:47:56 edycja dokumentu
Lista przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania oraz lista rezerwowa w ramach I naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Łukasz Napierała 2018-08-30 13:46:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1317/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2018-08-30 12:59:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1316/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia listy przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach I naboru wniosków o udzielenie w 2018 r. dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Łukasz Napierała 2018-08-30 12:57:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1315/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-08-30 12:51:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1312/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-30 12:47:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1311/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-30 12:46:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1313/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Łukasz Napierała 2018-08-30 12:42:13 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2018-08-30 12:35:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1306/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-30 12:10:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1305/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-30 12:10:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1305/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-30 12:09:38 edycja dokumentu
Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2019 r. służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania - II nabór Łukasz Napierała 2018-08-30 12:04:16 edycja dokumentu
Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2019 r. służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania - II nabór Łukasz Napierała 2018-08-30 12:03:39 edycja dokumentu
Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2019 r. służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania - II nabór Łukasz Napierała 2018-08-30 12:03:26 edycja dokumentu
Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2019 r. służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania - II nabór Łukasz Napierała 2018-08-30 12:02:29 edycja dokumentu
Film dotyczący rejestru wyborców (wersja z tłumaczem i bez tłumacza języka migowego) Łukasz Napierała 2018-08-29 15:11:10 edycja dokumentu
Film dotyczący rejestru wyborców (wersja z tłumaczem i bez tłumacza języka migowego) Łukasz Napierała 2018-08-29 15:10:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1310/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-29 14:24:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1309/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-08-29 14:23:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1308/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-08-29 14:22:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1307/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-08-29 14:22:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1314/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-29 14:03:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1313/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania Łukasz Napierała 2018-08-29 14:02:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1312/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-29 14:01:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1311/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 Łukasz Napierała 2018-08-29 14:00:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1310/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2018-08-29 13:59:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1309/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2018-08-29 13:59:06 dodanie dokumentu