Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o przetargach na dzien 6 czerwca 2018 r. Małgorzata Grzesiak 2018-04-30 13:40:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Łukasz Napierała 2018-04-27 14:22:02 dodanie dokumentu
Rok 2017 Łukasz Napierała 2018-04-27 14:20:40 dodanie dokumentu
Rewitalizacja skarpy przy ul. Kamieniogórskiej (dz. nr 122/3, obr. 3 Boguszów) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce" Łukasz Napierała 2018-04-27 14:13:44 dodanie dokumentu
Sprawozdania Agnieszka Żurowska 2018-04-27 13:47:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1162/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-04-26 15:27:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1162/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Łukasz Napierała 2018-04-26 15:23:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1161/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-26 15:20:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1161/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-26 15:17:10 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1161/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2018-04-26 15:16:39 dodanie dokumentu
Kontrole w 2018 r. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 11:25:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/291/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:45:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/290/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:43:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/289/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2018" Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:41:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/288/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVI/227/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Boguszów-Gorce oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:38:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/287/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa zatok autobusowych przy ul.Głównej, Kamieniogórskiej oraz Traugutta w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w Boguszowie-Gorcach" Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:35:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/286/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi położonymi na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce w 2018 r. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:31:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postacu nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce" Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:28:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/284/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania publicznego w zakresie zarządania drogami wojewódzkimi położonymi na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce w 2018 r. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:23:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/283/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:19:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/282/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:18:20 dodanie dokumentu
Wydział Budżetu i Finansów (WBF) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:16:29 edycja dokumentu
Wydział Budżetu i Finansów (WBF) Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:15:06 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - wykonanie projektu, druk i dostarczenie do siedziby zamawiającego ulotek i plakatów Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:04:09 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:03:53 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - wykonanie tablicy informacyjnej Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-26 10:03:37 edycja dokumentu
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Agnieszka Żurowska 2018-04-25 12:57:37 edycja dokumentu
Opinie RIO Agnieszka Żurowska 2018-04-25 12:55:52 edycja dokumentu
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Agnieszka Żurowska 2018-04-25 12:48:43 dodanie dokumentu
Petycja Nr 1/2018 Łukasz Napierała 2018-04-25 09:49:07 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów w dniu 13.04.2018r. Mariola Kunach 2018-04-25 08:15:40 dodanie dokumentu
Kontrole w 2017 roku Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-24 16:33:06 edycja dokumentu
Protokół Nr 3/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-24 16:23:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-24 16:22:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-24 16:21:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-24 16:20:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-24 16:17:58 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-24 16:17:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-24 16:16:21 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3/18 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2018-04-24 16:14:49 dodanie dokumentu