Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Agnieszka Żurowska 2012-01-24 10:39:42 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Agnieszka Żurowska 2012-01-24 10:39:11 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Agnieszka Żurowska 2012-01-24 10:38:38 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Agnieszka Żurowska 2012-01-24 10:02:11 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Agnieszka Żurowska 2012-01-24 10:02:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Łukasz Napierała 2012-01-19 14:03:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 1 lutego 2012 Bernard Zonenberg 2012-01-19 09:05:18 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2012-01-17 15:54:56 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ulicy Gen. K. Świerczewskiego 44 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2012-01-17 15:51:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/78/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2011 r. o zmianie Uchwały Nr XXXV/220/09 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30.03.2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Boguszów-Gorce na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą Nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28.04.2011 r. Agnieszka Oldecka-Świetlik 2012-01-17 14:55:00 edycja dokumentu
Protokół Nr 11/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2012-01-17 14:33:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 14/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2012-01-17 14:31:21 dodanie dokumentu
Protokół Nr 12/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2012-01-17 14:30:11 dodanie dokumentu
Protokół Nr 12/11 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2012-01-17 14:28:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Agnieszka Oldecka-Świetlik 2012-01-17 14:25:18 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boguszów - Gorce Łukasz Napierała 2012-01-17 08:34:30 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Pełnienie czynności nadzoru inżynierskiego podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego Renowacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2012-01-16 12:24:56 edycja dokumentu
Łukasz Napierała 2012-01-16 10:41:01 edycja dokumentu
Łukasz Napierała 2012-01-16 10:37:44 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Pełnienie czynności nadzoru inżynierskiego podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego Renowacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2012-01-16 10:09:12 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2012-01-16 09:41:48 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2012-01-16 09:38:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 326/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2012-01-16 09:28:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 325/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia badania i oceny ofert na wykonanie usług dotyczących prac geodezyjnych oraz wycen nieruchomości Łukasz Napierała 2012-01-16 09:13:24 dodanie dokumentu
Zapytanie cenowe - Dostawa materacy zabezpieczających na stoki wraz z transportem do miejsca wykonania zamówienia Łukasz Napierała 2012-01-12 10:45:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 320/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Napierała 2012-01-12 09:12:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 324/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na działalność statutową Łukasz Napierała 2012-01-12 09:06:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 323/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu Łukasz Napierała 2012-01-12 09:04:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 322/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 10 lat Łukasz Napierała 2012-01-12 09:02:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 321/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2012-01-12 08:59:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 320/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Napierała 2012-01-12 08:56:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 319/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Łukasz Napierała 2012-01-12 08:54:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 317/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu lub dzierżawy nieruchomości nierolnych Łukasz Napierała 2012-01-12 08:52:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 318/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod pojemniki na odpady komunalne w drodze bezprzetargowej Łukasz Napierała 2012-01-12 08:52:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 317/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu lub dzierżawy nieruchomości nierolnych Łukasz Napierała 2012-01-12 08:50:29 dodanie dokumentu
Zarządzenia od Nr 303/2011 do Nr 316/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce Łukasz Napierała 2012-01-11 15:00:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 302/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2012-01-11 14:44:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 301/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczysta użytkowanie w drodze bezprzetargowej dla najemcy Łukasz Napierała 2012-01-11 14:40:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 300/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy Łukasz Napierała 2012-01-11 14:38:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego "Modernizacji dróg gminnych ulic Górniczej, Słowackiego, Broniewskiego, Kościuszki łączących się z drogą wojewódzką nr 367 w Boguszowie-gorcach" Łukasz Napierała 2012-01-09 15:32:36 edycja dokumentu