Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe - Opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla zadania realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Boguszów-Gorce na lata 2008-2013 pn.: "Modernizacja dróg gminnych ulic Górniczej, Grunwaldzkiej, Słowackiego, Broniewskiego i Kościuszki łączących się z drogą wojewódzką nr 367 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-09-26 20:31:49 edycja dokumentu
Informacja Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-09-26 10:46:53 edycja dokumentu
Informacja o Sesji Rady Miejskiej Agnieszka Oldecka-Świetlik 2011-09-26 10:42:29 usunięcie dokument
Ogłoszenia o przetargu na 26 października 2011r. Bernard Zonenberg 2011-09-26 08:59:31 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 26 października 2011r. Bernard Zonenberg 2011-09-26 08:58:03 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 26 października 2011r. Bernard Zonenberg 2011-09-26 08:26:50 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargu na 26 października 2011r. Bernard Zonenberg 2011-09-26 08:18:14 usunięcie dokument
Ogłoszenia o przetargu na 26 października 2011r. Bernard Zonenberg 2011-09-26 08:17:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 226/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2011 r. Łukasz Napierała 2011-09-23 10:22:25 dodanie dokumentu
Informacja o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji Łukasz Napierała 2011-09-22 14:39:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 213/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Łukasz Napierała 2011-09-22 10:02:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 223/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych Łukasz Napierała 2011-09-22 09:10:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 225/2011 Burmistrza miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 września 2011 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu najmu lokalu komunalnego Łukasz Napierała 2011-09-22 09:07:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 224/2011 Burmistrza miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 września 2011 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu najmu lokalu komunalnego Łukasz Napierała 2011-09-22 09:06:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 223/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych Łukasz Napierała 2011-09-22 08:57:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 222/2011 Burmistrza Miasta boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2011 r. Łukasz Napierała 2011-09-22 08:55:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 221/2011 Burmistrza Miasta boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-09-22 08:54:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 220/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Łukasz Napierała 2011-09-22 08:51:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 219/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie w drodze bezprzetargowej dla najemcy Łukasz Napierała 2011-09-22 08:48:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 218/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2012 Łukasz Napierała 2011-09-22 08:47:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 217/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy Łukasz Napierała 2011-09-22 08:45:13 dodanie dokumentu
kkkkkk Małgorzata Grzesiak 2011-09-21 14:45:48 usunięcie dokument
kkkkkk Małgorzata Grzesiak 2011-09-21 14:45:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na najem w dniu 4 października 2011 roku Ewa Plebańska 2011-09-21 14:42:31 dodanie dokumentu
Najem na lokale mieszkalne Ewa Plebańska 2011-09-21 14:32:31 usunięcie dokument
Najem na lokale mieszkalne Ewa Plebańska 2011-09-21 14:32:20 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu przekazywania i doręczania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych Łukasz Napierała 2011-09-21 14:27:42 dodanie dokumentu
UWAGA Mieszkańcy ulic: Dworcowa, Poniatowskiego, Świerczewskiego Łukasz Napierała 2011-09-21 13:29:47 dodanie dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Łukasz Napierała 2011-09-21 08:10:09 edycja dokumentu
Informacja Łukasz Napierała 2011-09-21 08:09:59 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Remont elewacji budynku gminnego przy ul. Kamieniogórskiej 22 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-09-20 09:31:39 dodanie dokumentu
Informacja Łukasz Napierała 2011-09-19 12:56:13 edycja dokumentu
Komunikat Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 września 2011 r. Łukasz Napierała 2011-09-19 12:52:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 223/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych Łukasz Napierała 2011-09-19 12:52:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 216/2011 Burmistrza Miasta boguszowa-Gorc z dnia 07 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne Łukasz Napierała 2011-09-16 11:26:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 215/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 września 2011 r. w sprawie zatwierdzania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli i mieszkańców zameldowanych na stałe w budynku przy ul. Kolejowej 8 Łukasz Napierała 2011-09-16 11:15:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 214/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Napierała 2011-09-16 11:11:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 213/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Łukasz Napierała 2011-09-16 11:07:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 212/2011 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Łukasz Napierała 2011-09-16 11:04:50 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja dróg gminnych ulic Górniczej, Grunwaldzkiej, Słowackiego, Broniewskiego i Kościuszki łączących się z drogą wojewódzką nr 367 w Boguszowie-Gorcach" Łukasz Napierała 2011-09-16 08:23:32 edycja dokumentu