Uchwała Nr XXXIX/249/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/116/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w BoguszowieGorcach: Nr XXVII/158/13 z dnia 30 stycznia 2013r, Nr XXXVIII/236/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.