Uchwała Nr XLII/255/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/280/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami polegającego na wykonaniu koncepcji oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla projektu pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych"