Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich (USC, WSO)

Anna Kabat - kierownik USC
pokój nr 102, 103, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 50
tel.: 74 84 49 490
e-mail: annakabat@boguszow-gorce.pl
 
Iwona Suchecka - inspektor WSO
pokój nr 103, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 45
e-mail: iwonasuchecka@boguszow-gorce.pl
Agnieszka Woźniak - podinspektor WSO
pokój nr 103, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 44,45
e-mail: agnieszkawozniak@boguszow-gorce.pl
   

 

Zadania i obowiązki wydziału USC:

 1. Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
 2. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
  1. sporządzanie protokołów i aktów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego,
  2. sporządzanie wzmianek dodatkowych oraz zamieszczanie przypisków w aktach stanu cywilnego,
  3. rejestracja danych i dokonywanie zmian w rejestrze PESEL, w związku ze zmianami w aktach stanu cywilnego oraz decyzjami o zmianie imienia i nazwiska,
  4. prowadzenie spraw związanych z unieważnieniem, sprostowaniem, uzupełnieniem i odtworzeniem aktów stanu cywilnego,
  5. prowadzenie postępowań dot. uznania zagranicznych orzeczeń w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
  6. sprawdzanie poprawności danych w rejestrze PESEL, prowadzenie postępowań w celu usunięcia niezgodności oraz powiadamianie właściwych organów o stwierdzonych niezgodnościach w celu ich usunięcia,
  7. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
  8. wydawanie zaświadczeń: stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zawierających małżeństwo w formie wyznaniowej, zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wg. prawa ojczystego dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo za granicą, zaświadczeń  o stanie cywilnym oraz zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych  dotyczących wskazanej osoby,
  9. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zmiany imienia i nazwiska, w tym wydawanie decyzji administracyjnych,
  10. kompletowanie dokumentów zbiorowych wymaganych przepisami dla poszczególnych rodzajów aktów i bieżące ich aktualizowanie,
  11. prowadzenie statystyki urodzeń, małżeństw, zgonów – sporządzanie miesięcznych sprawozdań statystycznych,
  12. opracowywanie sprawozdań z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego,
  13. sporządzanie kwartalnych rozliczeń blankietów Urzędu Stanu Cywilnego,
  14. załatwianie spraw konsularnych,
  15. przygotowywanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizacja uroczystości Jubileuszy długoletniego  pożycia małżeńskiego,
  16. prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego i przekazywanie ksiąg do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Zadania i obowiązki wydziału WSO:

 1. Wydział Spraw Obywatelskich wykonuje zadania w zakresie ewidencji i kontroli ruchu ludności, prowadzenia rejestru wyborców, wydawania dowodów osobistych, powszechnego obowiązku obrony RP, zgromadzeń i  repatriantów i kombatantów.
 2. Do zakresu działania wydziały należy w szczególności:
  1. kontrola ruchu ludności, w tym dokonywanie zameldowań, przemeldowań i wymeldowań z pobytu stałego i czasowego,
  2. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wydawanie dowodów osobistych,
  3. prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
  4. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
  5. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem danych osobowych z ewidencji ludności oraz z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych uprawnionym podmiotom,
  6. prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców,
  7. sporządzanie spisów wyborców w zarządzonych wyborach powszechnych i referendach,
  8. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wpisania do rejestru lub spisu wyborców,
  9. współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie rejestru wyborców, w tym sporządzanie i przekazywanie terminowych meldunków,
  10. sporządzanie wykazów z ewidencji ludności na rzecz uprawnionych instytucji,
  11. wydawanie zaświadczeń z zakresu działania wydziału,
  12. prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
  13. współpraca z Centrum Personalizacji Dowodów Osobistych MSWiA w zakresie wydawania dowodów osobistych,
  14. prowadzenie spraw należących do Gminy w zakresie kwalifikacji wojskowej,
  15. realizacja zadań wynikających z ustawy o zgromadzeniach oraz zadań dotyczących kombatantów i repatriantów,
  16. realizacja zadań związanych z prowadzeniem Punktu potwierdzania profilu zaufanego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 09-03-2011 08:55:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Napierała 09-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 05-10-2020 09:47:18