Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach

|--- Dane teleadresowe

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Regulamin pracy

|--- Wydziały i samodzielne stanowiska

      |--- Straż Miejska (SM)

      |--- Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego (ZK)

      |--- Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z zagranicą (PIWZ)

      |--- Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich (USC, WSO)

      |--- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WOISS)

      |--- Wydział Organizacyjny (WO)

      |--- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych (WGNL)

      |--- Wydział Inwestycji Miejskich (WIM)

      |--- Wydział Budżetu i Finansów (WBF)

      |--- Pełnomocnik ds. Rozwoju Gminy i Społeczeństwa Obywatelskiego (PRGiSO)

      |--- Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

      |--- Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (POIN)

      |--- Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USC)

      |--- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska (WZKŚ)

      |--- Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)

      |--- Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych i seniorów (ONiS)

      |--- Wydział Spraw Społecznych i Promocji Miasta (WSSP)

      |--- Doradcy

|--- Jednostki organizacyjne

|--- Spółki gminne

|--- SPIS TELEFONÓW

System Rada

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Sesje Rady

|--- Protokoły

|--- Uchwały

|--- Projekty uchwał

Władze Miasta i Gminy

|--- Rada Miejska

      |--- Dane teleadresowe

      |--- Skład poszczególnych Komisji Rady Miejskiej

            |--- Komisja Budżetu i Finansów

                  |--- Skład Komisji

            |--- Komisja Rewizyjna

                  |--- Skład Komisji

            |--- Komisja Polityki Społecznej

                  |--- Skład Komisji

            |--- Komisja Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej

                  |--- Skład Komisji

      |--- Skład Rady Miejskiej

|--- Burmistrz Miasta

|--- Zastępca Burmistrza Miasta

|--- Skarbnik Miasta

|--- Sekretarz Miasta

Działalność Rady Miejskiej

|--- Sesje

      |--- Protokoły

            |--- Kadencja 2018-2023

            |--- Kadencja 2014-2018

            |--- Kadencja 2010-2014

|--- Komisje

      |--- Wspólne posiedzenia Komisji

            |--- 2014

            |--- 2012

            |--- 2011

      |--- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

            |--- 2020

            |--- 2019

      |--- Komisja Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej

            |--- Kadencja 2018-2023

                  |--- 2021

                  |--- 2020

                  |--- 2019

            |--- Kadencja 2014 - 2018

                  |--- 2018

                  |--- 2017

                  |--- 2016

                  |--- 2015

                  |--- 2014

            |--- 2014

            |--- 2013

            |--- 2012

            |--- 2011

      |--- Komisja Polityki Społecznej

            |--- Kadencja 2018-2023

                  |--- 2021

                  |--- 2020

                  |--- 2019

            |--- Kadencja 2014 - 2018

                  |--- 2018

                  |--- 2017

                  |--- 2016

                  |--- 2015

                  |--- 2014

            |--- 2014

            |--- 2013

            |--- 2012

            |--- 2011

      |--- Komisja Rewizyjna

            |--- Kadencja 2018-2023

                  |--- 2021

                  |--- 2020

                  |--- 2019

            |--- Kadencja 2014 - 2018

                  |--- 2018

                  |--- 2017

                  |--- 2016

                  |--- 2015

                  |--- 2014

            |--- 2014

            |--- 2013

            |--- 2012

            |--- 2011

      |--- Komisja Budżetu i Finansów

            |--- Kadencja 2018-2023

                  |--- 2021

                  |--- 2020

                  |--- 2019

            |--- Kadencja 2014 - 2018

                  |--- 2018

                  |--- 2017

                  |--- 2016

                  |--- 2015

                  |--- 2014

            |--- 2014

            |--- 2013

            |--- 2012

            |--- 2011

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne

|--- Plan zamówień publicznych

|--- Zamówienia publiczne - archiwum

|--- Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro - archiwum

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

Prawo lokalne

|--- Statut Miasta

|--- Uchwały Rady Miejskiej

      |--- 2011

      |--- 2012

      |--- 2013

      |--- 2014

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

      |--- Kadencja 2018-2023

|--- Rejestr aktów prawa miejscowego

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014 - 2018

      |--- Kadencja 2010-2014

|--- Zarządzenia Burmistrza Miasta

      |--- Kadencja 2018 - 2023

      |--- Kadencja 2014 - 2018

      |--- Kadencja 2010 - 2014

|--- Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

Informacje

|--- PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

|--- Ogłoszenia i Obwieszczenia

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

|--- Nadzór właścicielski

|--- Gospodarka nieruchomościami

      |--- Społeczna Komisja Mieszkaniowa w Boguszowie-Gorcach

            |--- 2021

            |--- 2020

      |--- Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów na:dzierżawę, najem, sprzedaż i rokowania.

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- Wyniki przetargów 2014

            |--- Wyniki przetargów --2013r.

      |--- Obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki mieszkaniowej

            |--- Uchwała Nr L/312/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasd wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Boguszów-Gorce.

      |--- Najem na lokale mieszkalne

            |--- 2011

            |--- 2012

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

            |--- 2013

      |--- Najem na lokale użytkowe

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

            |--- 2013

      |--- Dzierżawa na ogrody przydomowe, grunty pod garaż inne grunty

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

            |--- Ogłoszenia na rok 2012

      |--- Dzierżawa na działki rolne

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

      |--- Sprzedaż w drodze przetargu

            |--- Przetargi na składniki mienia ruchomego

            |--- Dokumenty i pliki do pobrania - przetarg/rokowania

            |--- Przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych

                  |--- Przetargi na 2021

                  |--- Przetargi na 2020r.

                  |--- Przetargi na 2019r.

                  |--- Przetargi na 2018 rok

                  |--- Przetargi na 2017rok

                  |--- Przetargi na 2016 rok

                  |--- Przetargi na 2015 rok

                  |--- Przetargi na 2014 rok

                  |--- przetargi na 2013 rok

            |--- Przetargi i rokowania na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

                  |--- 2021

                  |--- 2020

                  |--- 2019

                  |--- 2018

                  |--- 2017

                  |--- 2016

                  |--- 2015

                  |--- 2014

                  |--- 2013

                  |--- 2012

|--- Gospodarka odpadami

      |--- Harmonogramy "Akcji Rupieć"

      |--- Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

      |--- Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez gminę

            |--- Rok 2019

      |--- Harmonogram odbioru odpadów

      |--- Gospodarka odpadami - informacje

|--- LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

      |--- Konsultacje Społeczne

      |--- Badanie ankietowe

      |--- Informacje ogólne/Ogłoszenia

|--- PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

|--- Ochrona Środowiska

      |--- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 Jelenia Góra - Wałbrzych od km 6+796 do km 52+800 w ramach modernizacji systemu dróg z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 367 Kamienna Góra - Wałbrzych od km 36+310 do km 52+800

      |--- Przedsięwzięcie polegającego na zbieraniu odpadów na terenie działki 281/4 obręb 2 Gorce przy ul. Pułaskiego 1 w Boguszowie - Gorcach

      |--- Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zakład polepszacza do gleby i wypełniacza do rekultywacji w miejscowości Boguszów-Gorce

      |--- Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

      |--- Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Cieku bez nazwy - Kąpielisko Burmistrz, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych

      |--- Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła-Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych

      |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działkach nr ewid.: 23, 24, 25 w obrębie nr 3 Boguszów, miasto Boguszów-Gorce

      |--- Dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania

      |--- Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z punktem drugiego życia odpadu, organizacja demontażu odpadów wielkogabarytowych

      |--- Budowa sieci gazowej podwyższonego ciśnienia st. DN300, MOP 1,6 MPa na odcinku Czarny Bór - Lubiechów - etap II, w granicach administracyjnych Gminy Boguszów-Gorce

      |--- Montaż igielitu na stoku narciarskim w obrębie wyciągu narciarskiego orczykowego, na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Góra Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach, na działkach o numerach ewidencyjnych 17/3, 26, obręb 6 Stary Lesieniec

      |--- Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Boguszowie-Gorcach (działka nr 470/1 w obrębie nr 5 Stary Lesieniec)

      |--- Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D odcinek ul. Reymonta i części ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach

      |--- System Informacji o Środowisku

|--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

|--- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

|--- MAPA MPZP i SUiKZP

|--- Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

|--- Konsultacje społeczne

|--- Informacje dla przedsiębiorców

      |--- 2021

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

|--- Inicjatywy lokalne

|--- Rejestry, ewidencje, archiwa

|--- Petycje

      |--- Zbiorcze informacje o petycjach

            |--- Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku przez Radę Miejską w Boguszowie-Gorcach

      |--- Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

      |--- Petycje kierowane do Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

|--- Kontrole w Urzędzie

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

|--- Udostępnienie informacji publicznej

      |--- 2020

|--- Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

|--- WSPARCIE DLA RODZIN - KARTA DUŻEJ RODZINY

|--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

|--- REFORMA OŚWIATY W GMINIE

|--- PROGRAM 500+

|--- Powszechny Spis Rolny 2020

|--- RODO

|--- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

|--- Archiwum poprzedniego BIP

Wybory ławników

|--- Kadencja 2020-2023

|--- Kadencja 2016-2019

Wybory i Referenda

|--- PRZEDTERMINOWE WYBORY BURMISTRZA MIASTA 2021

|--- Referendum gminne 2020

|--- Wybory prezydenckie 2020

      |--- INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

      |--- SERWIS INTERNETOWY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

|--- Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

|--- WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

      |--- MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W BOGUSZOWIE-GORCACH

      |--- WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI

Praca

|--- Nabór na wolne stanowiska pracy w urzędzie

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2013

|--- Kwestionariusz osobowy

|--- Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze

|--- Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

Budżet

|--- Rok 2021

      |--- Sprawozdania

      |--- Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |--- Opinie RIO

      |--- Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028

      |--- Uchwała budżetowa Gminy Boguszowa-Gorc na 2021 rok

      |--- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028

      |--- Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa - Gorce na 2021 rok

|--- Rok 2020

      |--- Sprawozdania

            |--- Sprawozdania

      |--- Opinie RIO

      |--- Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |--- Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025

      |--- Uchwała budżetowa Gminy Boguszowa-Gorc na 2020 rok

      |--- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025

      |--- Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa - Gorce na 2020 rok

|--- Rok 2019

      |--- Sprawozdania

            |--- Sprawozdania finansowe za 2019 r.

                  |--- Sprawozdania finansowe za 2019 r.

            |--- Sprawozdania

      |--- Opinie RIO

      |--- Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025

      |--- Uchwała budżetowa Gminy Boguszowa-Gorc na 2019 rok

      |--- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025

      |--- Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2019 rok

      |--- Kwartalne informacje z wykonania budżetu

|--- Rok 2018

      |--- Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |--- Sprawozdania

            |--- Sprawozdania finansowe za 2018 r.

            |--- Sprawozdania

      |--- Opinie RIO

      |--- Uchwała w sprawie przyjęcia WPF na lata 2018-2025

      |--- Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2018

      |--- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025

      |--- Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2018 rok

|--- Rok 2017

      |--- Kwartalne informacje z wykonania budżetu

            |--- Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |--- Sprawozdania

            |--- Sprawozdania

      |--- Opinie RIO

      |--- Uchwała w sprawie przyjęcia WPF na lata 2017-2025

      |--- Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2017

      |--- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025

      |--- Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2017 rok

|--- Rok 2016

      |--- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022

      |--- Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2016 rok

      |--- Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |--- Sprawozdania

            |--- Sprawozdania

      |--- Opinie RIO

      |--- Uchwała w sprawie przyjęcia WPF na lata 2016-2022

      |--- Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2016

|--- Rok 2015

      |--- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022

      |--- Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na rok 2015

      |--- Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |--- Sprawozdania

      |--- Opinie RIO

      |--- Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2015

      |--- Uchwała w sprawie przyjęcia WPF na lata 2015-2022

|--- Rok 2014

      |--- Uchwała w sprawie przyjęcia WPF na lata 2014-2022

      |--- Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2014

      |--- Opinie RIO

      |--- Sprawozdania

      |--- Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |--- Projekt uchwały budżetowej Miasta Boguszowa-Gorc na rok 2014

      |--- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022

|--- Rok 2013

      |--- Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |--- Sprawozdania

      |--- Opinie RIO

      |--- Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2013

      |--- Uchwała w sprawie przyjęcia WPF na lata 2013-2022

|--- Rok 2012

      |--- Sprawozdania

      |--- Opinie RIO

      |--- Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2012

      |--- Uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2012-2022

|--- Rok 2011

      |--- Sprawozdania

      |--- Zmiany w budżecie

      |--- Opinie RIO

      |--- Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2011

      |--- Uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2011-2022

      |--- Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych

|--- Rok 2010

      |--- Sprawozdania

      |--- Zmiany w budżecie

      |--- Opinie RIO

      |--- Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2010

|--- Rok 2009

      |--- Sprawozdania

      |--- Zmiany w budżecie

      |--- Opinie RIO

      |--- Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Podatki i opłaty lokalne

|--- Podstawowe informacje

|--- Uchwały podatkowe

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

|--- Wzory informacji i deklaracji

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2011

|--- Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Oświadczenia majątkowe

|--- Rada Miejska

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2020

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za 2019 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2019

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za 2018 r. oraz złożonych na rozpoczęcie kadencji

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych złożonych na zakończenie kadencji 2014-2018

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2017

      |--- Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2017

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2016

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2016

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2015

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2015

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2014

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2014

      |--- Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji Rady Miejskiej 2014-2018

      |--- Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji Rady Miejskiej 2010-2014

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2013

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2013

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2012

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2012

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2011

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2011

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2010

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2010

|--- Kierownictwo urzędu

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2020

      |--- Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem lub odwołaniem ze stanowiska obligującego do złożenia oświadczenia majątkowego w 2021 roku

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za 2019 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2019 oraz złożone w związku z objęciem funkcji lub odwołaniem ze stanowiska obligującego do złożenia oświadczenia majątkowego w 2020 r.

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2018

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2017

      |--- Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na zakończenie kadencji 2014-2018

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2017

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2016

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2016

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2015

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2015

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2014

      |--- Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na rozpoczęcie kadencji 2014-2018

      |--- Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na zakończenie kadencji 2010-2014

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2013

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2012

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2012

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2011

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2011

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2010

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2010

|--- Kierownictwo jednostek organizacyjnych

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2020

      |--- Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem lub odwołaniem ze stanowiska obligującego do złożenia oświadczenia majątkowego w 2021 roku

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za 2019 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2019 oraz złożone w związku z objęciem funkcji lub odwołaniem ze stanowiska obligującego do złożenia oświadczenia majątkowego w 2020 r.

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2018

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2017

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2017

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2016

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2016

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2015

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2015

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2014

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2013

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2012

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2012

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2011

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2011

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2010

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2010

Oświata

|--- Rekrutacja do placówek oświatowych

|--- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Budżet Obywatelski

|--- Rok 2021

|--- Rok 2020

|--- Rok 2019

Organizacje pozarządowe

|--- Wykaz organizacji pozarządowych

|--- Informacje dla organizacji pozarządowych

|--- Nabór do prac Komisji Konkursowej

|--- Otwarte konkursy ofert

|--- Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

|--- PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

|--- Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

|--- Rozliczanie dotacji

|--- Oferty w trybie art. 19a

Inne

|--- NIP i REGON Gminy

|--- Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta

|--- Uchwała o powołaniu Skarbnika Miasta

|--- Znak marki Boguszów-Gorce