Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ochrona Środowiska

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą 2024-02-06 15:31:08
katalog Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą (Umorzone postępowanie) 2023-07-13 15:36:29
katalog Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą 2023-06-06 16:25:03
katalog Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i zewnętrzną oraz urządzeniami budowlanymi w Boguszowie-Gorcach przy ul.Wałbrzyskiej na działce o nr ew. 1197/2, obr. nr 3 Boguszów, Gmina Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski, woj.dolnośląskie 2022-08-16 12:37:18
katalog Program ochrony środowiska dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 2022-05-16 15:23:40
katalog Utworzenie Punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem na terenie działki nr 470/1 obręb 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszów-Gorce 2022-02-09 14:39:55
katalog Zbieranie odpadów w Boguszowie - Gorcach na działce o numerze ewidencyjnym 356/2 2021-12-08 14:34:01
katalog Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 394, 396, 51/1, 501, 290, 119, 263, 352, 329, 344 (obręb 0003) w obrębie ew. Grzędy, Gmina Czarny Bór 2021-12-08 12:56:23
katalog Punkt zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem oraz miejscem do kruszenia betonu i gruzu na terenie działki nr 470/1 obręb nr 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszów-Gorce 2021-09-23 07:59:15
katalog Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 Jelenia Góra - Wałbrzych od km 6+796 do km 52+800 w ramach modernizacji systemu dróg z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 367 Kamienna Góra - Wałbrzych od km 36+310 do km 52+800 2021-04-12 13:29:04
katalog Przedsięwzięcie polegającego na zbieraniu odpadów na terenie działki 281/4 obręb 2 Gorce przy ul. Pułaskiego 1 w Boguszowie - Gorcach 2021-03-05 13:47:36
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zakład polepszacza do gleby i wypełniacza do rekultywacji w miejscowości Boguszów-Gorce 2021-02-15 14:24:58
katalog Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 2020-06-29 09:20:36
katalog Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Cieku bez nazwy - Kąpielisko Burmistrz, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych 2019-11-13 13:10:45
katalog Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła-Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych 2019-06-28 13:48:34
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działkach nr ewid.: 23, 24, 25 w obrębie nr 3 Boguszów, miasto Boguszów-Gorce 2019-01-21 08:36:27
katalog Dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania 2018-07-13 08:50:26
katalog Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z punktem drugiego życia odpadu, organizacja demontażu odpadów wielkogabarytowych 2017-01-02 12:24:45
katalog Budowa sieci gazowej podwyższonego ciśnienia st. DN300, MOP 1,6 MPa na odcinku Czarny Bór - Lubiechów - etap II, w granicach administracyjnych Gminy Boguszów-Gorce 2016-11-08 15:03:09
katalog Montaż igielitu na stoku narciarskim w obrębie wyciągu narciarskiego orczykowego, na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Góra Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach, na działkach o numerach ewidencyjnych 17/3, 26, obręb 6 Stary Lesieniec 2015-11-30 14:05:41
katalog Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Boguszowie-Gorcach (działka nr 470/1 w obrębie nr 5 Stary Lesieniec) 2013-09-12 15:20:08
katalog Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D odcinek ul. Reymonta i części ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach 2013-09-11 12:51:37
katalog System Informacji o Środowisku 2011-03-22 13:32:25