Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków (POŚ) wymaga:

 • na etapie budowy: zgłoszenia we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351),
 • na etapie eksploatacji: zgłoszenia wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta zgodnie z art. 152 ust. 1 i art. 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311 - § 11 ust. 5), ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę,
 2. nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do w/w rozporządzenia,
 3. miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości aglomeracji.

Dla aglomeracji o wielkości od 15000 do 99999 RLM (Aglomeracja Boguszów Gorce to 16 543 RLM) wskaźnikami zanieczyszczeń w ściekach, podlegającymi obowiązkowi monitorowania, są:

 1. pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) - najwyższa dopuszczalna wartość do 15 mg O2/l (albo 90% redukcji),
 2. chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) – najwyższa dopuszczalna wartość do 125 mg O2/l (albo 75% redukcji),
 3. zawiesiny ogólne - najwyższa dopuszczalna wartość do 35 mg/l (albo 90% redukcji),
 4. azot ogólny - najwyższa dopuszczalna wartość do 15 mg N/l (albo 70-80% redukcji),
 5. fosfor ogólny - najwyższa dopuszczalna wartość do 2 mg P/l (albo 80% redukcji).
Niemniej część miasta Boguszów –Gorce należy do Aglomeracji Wałbrzych (osiedle Krakowskie, ul. Reymonta, ul. Wysoka)

Dla aglomeracji o wielkości powyżej 100 000 RLM ( Aglomeracja Wałbrzych) wskaźnikami zanieczyszczeń w ściekach, podlegającymi obowiązkowi monitorowania, są:

 1. pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) - najwyższa dopuszczalna wartość do 15 mg O2/l (albo 90% redukcji),
 2. chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) – najwyższa dopuszczalna wartość do 125 mg O2/l (albo 75% redukcji),
 3. zawiesiny ogólne - najwyższa dopuszczalna wartość do 35 mg/l (albo 90% redukcji),
 4. azot ogólny - najwyższa dopuszczalna wartość do 10 mg N/l (albo 70-80% redukcji),
 5. fosfor ogólny - najwyższa dopuszczalna wartość do 1 mg P/l (albo 80% redukcji).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni-1.pdf (, 122.97Kb) 2022-01-17 14:54:55 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 13-01-2022 13:44:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 17-01-2022 14:57:40