Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek od nieruchomości

Właściwość organu podatkowego

Organem właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, względnie zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości mającej wpływ na wysokość opodatkowania.

W przypadku nabycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy, bądź uchwały Rady Miejskiej.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski
Wydział Finansowy i Budżetu
Pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
II piętro, pok. 201
tel. 074-844-93-11 wew. 37

Terminy płatności podatku

Podatek od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne mają obowiązek wpłacać obliczony w deklaracji podatek – bez wezwania – w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości należy uiszczać na rachunek budżetu gminy:

GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE
Pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
PKO BP S.A.
I O/Wałbrzych
Nr konta 52 1020 5095 0000 5302 0011 2367

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, z późn. zm.).

2. Uchwała Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

3. Uchwała Nr XXXV/184/05 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 28-02-2011 14:47:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Żurowska 28-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 28-02-2011 14:47:06