Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek rolny

Właściwość organu podatkowego

Organem właściwym w sprawach podatku rolnego jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatku rolnego lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski
Wydział Finansowy i Budżetu
Pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
II piętro, pok. 201
tel. 074-844-93-11 wew. 37

Terminy płatności podatku

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych na rachunek budżetu gminy:

GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE
Pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
PKO BP S.A.
I O/Wałbrzych
Nr konta 52 1020 5095 0000 5302 0011 2367

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. ze zm.).

2. Uchwała Nr XXXV/184/05 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.

Inne informacje

Podatek rolny za 2009 r. wynosi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych – od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 dt żyta (tj. 2,5 dt x 55,80 zł = 139,50 zł),

2) dla pozostałych gruntów – od 1 ha gruntów – równowartość pieniężną 5 dt żyta (tj. 5 dt x 55,80 zł = 279,00 zł).

Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 r. wyniosła 55,80 zł za 1dt.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 28-02-2011 14:47:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Żurowska 28-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 28-02-2011 14:47:48