Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2015

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XVII/108/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2016 r. 2016-01-29 08:41:07
dokument Uchwała Nr XVII/107/15 Rady Miejskiej w Boguszoiwe-Gorcach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, dla Miasta Boguszów-Gorce na 2016 rok 2016-01-29 08:36:59
dokument Uchwała Nr XVII/106/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc" 2016-01-29 08:33:28
dokument Uchwała Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-01-29 08:27:21
dokument Uchwała Nr XVII/103/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 2016-01-29 08:25:30
dokument Uchwała Nr XVII/102/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-01-29 08:23:36
dokument Uchwała Nr XVI/101/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 2015-12-10 14:53:33
dokument Uchwała Nr XVI/100/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2016 2015-12-10 14:51:52
dokument Uchwała Nr XVI/99/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/280/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami polegającego na wykonaniu koncepcji oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla projektu pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych" 2015-12-10 14:47:36
dokument Uchwała Nr XVI/98/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boguszów-Gorce w latach 2016-2020 2015-12-10 14:40:27
dokument Uchwała Nr XVI/97/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2013 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszów-Gorce 2015-12-10 14:24:51
dokument Uchwała Nr XVI/96/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2015-12-10 14:20:05
dokument Uchwała Nr XVI/95/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 2015-12-10 14:16:07
dokument Uchwała Nr XVI/94/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2015-12-10 14:08:26
dokument Uchwała Nr XV/93/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy oraz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu 2015-11-13 09:07:26
dokument Uchwała Nr XV/92/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr L/315/2010 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Boguszów-Gorce i jej jednostkom organizacyjnym 2015-11-13 08:56:25
dokument Uchwała Nr XV/91/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce 2015-11-13 08:52:55
dokument Uchwała Nr XV/90/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/280/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami polegającego na wykonaniu koncepcji oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla projektu pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych" 2015-11-13 08:49:21
dokument Uchwała Nr XV/89/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-11-13 08:43:24
dokument Uchwała Nr XV/88/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących podmioty i przedmioty opodatkowania w zakresie podatku rolnego 2015-11-13 08:39:57
dokument Uchwała Nr XV/87/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących podmioty i przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości 2015-11-13 08:37:04
dokument Uchwała Nr XV/86/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących podmioty i przedmioty opodatkowania w zakresie podatku leśnego 2015-11-13 08:33:46
dokument Uchwała Nr XV/85/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-13 08:30:51
dokument Uchwała Nr XV/84/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/227/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Boguszowa-Gorc 2015-11-12 15:25:01
dokument Uchwała Nr XV/83/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 2015-11-12 15:15:55
dokument Uchwała Nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2015-11-12 15:13:19
dokument Uchwała Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic 1 Maja i 22 Lipca w mieście Boguszów-Gorce 2015-11-12 14:54:03
dokument Uchwała Nr XV/80/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic 1 Maja i 22 Lipca w mieście Boguszów-Gorce z ustaleniami studium 2015-11-12 14:44:39
dokument Uchwała Nr XV/79/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/70/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na wspólną realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D na odcinku od terenu zabudowanego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3361D" 2015-11-12 14:41:55
dokument Uchwała Nr XIV/78/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc" 2015-11-12 14:25:50
dokument Uchwała Nr XIV/77/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 2015-11-12 14:20:08
dokument Uchwała Nr XIV/76/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2015-11-12 14:16:54
dokument Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr X/58/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce 2015-09-16 08:53:13
dokument Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/61/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2015-09-16 08:49:24
dokument Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030r. dla Gminy Boguszów-Gorce z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej 2015-09-16 08:43:16
dokument Uchwała Nr XIII/72/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-09-16 08:38:31
dokument Uchwała Nr XIII/71/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2015-09-16 08:33:55
dokument Uchwała Nr XIII/70/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na wspólną realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku od terenu zabudowanego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3361 D" 2015-09-16 08:30:03
dokument Uchwała Nr XII/69/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Boguszów - Gorce 2015-08-12 13:19:07
dokument Uchwała Nr XII/68/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok 2015-08-12 13:11:42
dokument Uchwała Nr XII/67/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2015-08-12 13:09:25
dokument Uchwała Nr XI/66/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 09 lipca 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. 2015-07-14 10:44:42
dokument Uchwała Nr XI/65/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 09 lipca 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok. 2015-07-14 10:42:09
dokument Uchwała Nr XI/64/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 09 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-07-14 10:39:39
dokument Uchwała Nr X/63/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach na II półrocze 2015 r. 2015-07-14 10:22:52
dokument Uchwała Nr X/62/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. 2015-07-14 10:20:46
dokument Uchwała Nr X/61/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguszów - Gorce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 2015-07-14 10:18:07
dokument Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zaliczenia ulicy Sportowej w Boguszowie - Gorcach do kategorii dróg gminnych. 2015-07-14 10:12:45
dokument Uchwała Nr X/59/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok. 2015-07-14 10:06:46
dokument Uchwała Nr X/58/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Boguszów - Gorce do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce. 2015-07-14 09:52:49
dokument Uchwała Nr X/57/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 24 czerwca w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów - Gorce. 2015-07-14 09:48:38
dokument Uchwała Nr X/56/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów - Gorce. 2015-07-14 09:46:24
dokument Uchwała Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc za 2014 rok. 2015-07-14 09:42:08
dokument Uchwała Nr X/54/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów - Gorce za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów - Gorce za 2014 rok. 2015-07-14 09:38:42
dokument Uchwała Nr IX/53/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/116/12 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Boguszó - Gorce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2015-06-11 15:00:17
dokument Uchwała Nr IX/52/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/103/12 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Boguszó - Gorce na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach. 2015-06-11 14:54:39
dokument Uchwała Nr IX/51/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. 2015-06-11 14:50:51
dokument Uchwała Nr IX/50/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok. 2015-06-11 14:44:58
dokument Uchwała Nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015-06-11 14:42:02
dokument Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów - Gorce w 2015 rok 2015-04-09 14:39:40
dokument Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów - Gorce. 2015-04-09 14:30:22
dokument Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokość cen za te usługi. 2015-04-09 14:25:13
dokument Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2015-04-09 14:10:15
dokument Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2015-04-09 14:01:08
dokument Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-04-09 13:55:07
dokument Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 2015-04-09 13:49:22
dokument Uchwała Nr VIII/41/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Boguszów - Gorce. 2015-04-09 13:36:13
dokument Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany granic i wielkości aglomeracji Boguszów - Gorce. 2015-04-09 13:26:31
dokument Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boguszów - Gorce do zbycia. 2015-04-09 13:15:31
dokument Uchwała nr VIII/38/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 2015-04-09 13:11:15
dokument Uchwała Nr VIII/37/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie Miasta Boguszowa - Gorc. 2015-04-09 13:04:58
dokument Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguszów - Gorce. 2015-04-09 13:01:41
dokument Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/315/10 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Boguszów - Gorce i jej jednostkom organizacyjnym. 2015-04-09 12:57:20
dokument Uchwała Nr VIII/34/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/313/10 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boguszów - Gorce. 2015-04-09 12:44:09
dokument Uchwała Nr VIII/33/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/312/10 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguszów - Gorce. 2015-04-09 10:48:41
dokument Uchwała Nr VIII/32/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boguszów - Gorce w latach 2016 - 2020. 2015-04-09 10:40:55
dokument Uchwała Nr VIII/31/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015. 2015-04-09 10:18:20
dokument Uchwała Nr VIII/30/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2015-04-09 10:14:17
dokument Uchwała Nr VII/29/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. 2015-02-18 08:43:45
dokument Uchwała Nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc. 2015-02-18 08:41:32
dokument Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącej Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach. 2015-02-18 08:32:26
dokument Uchwała Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2015-2020. 2015-02-18 08:30:41
dokument Uchwała Nr VI/25/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu w Gminie Boguszów - Gorce oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów. 2015-02-18 08:28:44
dokument Uchwała Nr VI/24/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 2015-02-18 08:24:23
dokument Uchwała Nr VI/23/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Boguszów - Gorce. 2015-02-18 08:22:31
dokument Uchwała Nr VI/22/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguszów - Gorce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguszów - Gorce. 2015-02-18 08:20:10
dokument Uchwała Nr VI/21/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015. 2015-02-18 08:17:14
dokument Uchwała Nr VI/20/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2015-02-18 08:15:06
dokument Uchwała Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Boguszów-Gorce a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. 2015-02-17 19:34:24
dokument Uchwała Nr V/18/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uznania za bezzasadną Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na Uchwałę nr XXXVIII/238/13 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych. 2015-02-04 09:33:13
dokument Uchwała Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale nr XXXVIII/238/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych. 2015-02-04 09:30:49
dokument Uchwała Nr V/16/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie skargi na uchwałę nr XLIII/276/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów - Gorce, obręby nr 3 i 4 Boguszów. 2015-02-04 09:25:57
dokument Uchwała Nr V/15/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w Uchwale nr XLIII/276/14 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów - Gorce obręby 3 i 4 Boguszów. 2015-02-04 09:22:15