Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2016

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXX/193/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2017 r. 2017-01-09 13:24:00
dokument Uchwała Nr XXX/192/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby Stary Lesieniec nr 5 i nr 6 i terenów sąsiednich 2017-01-09 13:22:28
dokument Uchwała Nr XXX/191/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, dla Miasta Boguszowa-Gorc za 2017 r. 2017-01-09 13:19:29
dokument Uchwała Nr XXX/190/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/259/09 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania 2017-01-09 13:16:19
dokument Uchwała Nr XXX/189/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu nadawania honorowych tytułów "Honorowy Obywatel Miasta Boguszowa-Gorc" oraz "Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc" 2017-01-09 13:13:32
dokument Uchwała Nr XXX/188/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Boguszowa-Gorc 2017-01-09 13:11:51
dokument Uchwała Nr XXX/187/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na rok 2017 2017-01-09 13:02:11
dokument Uchwała Nr XXX/186/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 2017-01-09 12:59:21
dokument Uchwała Nr XXX/185/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2016 roku wraz z upływem roku budżetowego 2017-01-02 14:42:04
dokument Uchwała Nr XXX/184/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok 2017-01-02 14:38:59
dokument Uchwała Nr XXX/183/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2017-01-02 14:32:41
dokument Uchwała Nr XXX/182/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/70/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na wspólną realizację przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D na odcinku od terenu zabudowanego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3361D" 2017-01-02 14:17:16
dokument Uchwała Nr XXIX/181/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Boguszów-Gorce 2016-12-12 10:26:24
dokument Uchwała Nr XXIX/180/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację celu publicznego, na rzecz właściciela budynku posadowionego na działce 2016-12-12 10:22:55
dokument Uchwała Nr XXIX/178/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2017 2016-12-12 10:17:34
dokument Uchwała Nr XXIX/177/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2017-2019 2016-12-12 10:13:32
dokument Uchwała Nr XXIX/176/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 357 obręb nr 5 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach 2016-12-12 10:10:08
dokument Uchwała Nr XXIX/175/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-12-12 10:05:47
dokument Uchwała Nr XXIX/174/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-12-12 10:03:36
dokument Uchwała Nr XXIX/173/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2016-12-12 09:59:24
dokument Uchwała Nr XXIX/172/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce projektu pt.: "Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji" nr WND-RPDS.09.02.04-02-0003/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 2016-12-12 09:57:52
dokument Uchwała Nr XXVIII/171/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/131/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2016" 2016-11-15 12:43:36
dokument Uchwała Nr XXVIII/170/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2013 Rady Miejskiej w Boguszowie -Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszów-Gorce 2016-11-15 12:36:15
dokument Uchwała Nr XXVIII/169/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2016-11-15 12:31:34
dokument Uchwała Nr XXVIII/168/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących podmioty i przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości 2016-11-15 12:30:27
dokument Uchwała Nr XXVIII/167/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-11-15 12:28:12
dokument Uchwała Nr XXVIII/166/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-11-15 12:26:31
dokument Uchwała Nr XXVII/165/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2016-11-15 12:23:00
dokument Uchwała Nr XXVII/164/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Boguszów-Gore 2016-11-15 12:17:51
dokument Uchwała Nr XXVII/163/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/288/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i wyniki sportowe oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród 2016-11-15 12:14:39
dokument Uchwała Nr XXVII/162/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-11-15 12:10:56
dokument Uchwała Nr XXVII/161/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2016-11-15 12:04:12
dokument Uchwała Nr XXVI/160/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie pozostawienia skargi Pana Mariana J. bez rozpoznania 2016-11-15 11:34:01
dokument Uchwała Nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach 2016-11-15 11:28:53
dokument Uchwała Nr XXVI/158/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej - Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach 2016-11-15 11:26:13
dokument Uchwała Nr XXVI/157/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-11-15 11:22:23
dokument Uchwała Nr XXV/156/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2016-08-09 13:36:46
dokument Uchwała Nr XXV/155/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic 1 Maja i 22 Lipca w mieście Boguszów-Gorce 2016-08-09 13:27:31
dokument Uchwała Nr XXV/154/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania kostki granitowej 2016-08-09 13:22:53
dokument Uchwała Nr XXV/153/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 3 sierpnia 216 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020" 2016-08-09 13:19:45
dokument Uchwała Nr XXV/152/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok 2016-08-09 13:15:24
dokument Uchwała Nr XXIV/151/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2016 roku 2016-08-09 13:11:40
dokument Uchwała Nr XXIV/150/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/73/15 Rady Miejskiej w Boguszoiwe-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Boguszów-Gorce z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej 2016-08-09 13:09:10
dokument Uchwała Nr XXIV/149/16 Rady Miejskiej w Boguszoiwe-Gorcach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji składników mienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2016-08-09 13:05:46
dokument Uchwała Nr XXIV/148/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Wałbrzych przez Gminę Boguszów-Gorce realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami 2016-08-09 13:03:54
dokument Uchwała Nr XXIV/147/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok 2016-08-09 13:00:37
dokument Uchwała Nr XXIV/146/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2016-08-09 12:56:03
dokument Uchwała Nr XXIV/145/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc za 2015 rok 2016-08-09 12:37:11
dokument Uchwała Nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2015 rok 2016-08-09 12:34:46
dokument Uchwała Nr XXIII/143/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XVIII/115/2016 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Gminy Wałbrzych przez Gminę Boguszów-Gorce realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami polegającego na wykonaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz rozbót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych dla projektu pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych" 2016-08-09 12:31:28
dokument Uchwała Nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę nr XVIII/115/2016 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Wałbrzych przez Gminę Boguszów-Gorce realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami polegającego na wykonaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych dla projektu pod nazwą: " Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych" 2016-08-09 12:25:55
dokument Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 2016-05-24 11:43:32
dokument Uchwała Nr XXII/140/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-05-24 11:34:09
dokument Uchwała Nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2016-05-24 11:30:45
dokument Uchwała Nr XXI/138/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary ...* 2016-05-24 10:53:22
dokument Uchwała Nr XXI/137/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020" 2016-05-24 10:45:39
dokument Uchwała Nr XXI/136/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce - część II 2016-05-24 08:35:47
dokument Uchwała Nr XXI/135/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce - część II nie narusza ustaleń studium 2016-05-24 08:32:09
dokument Uchwała Nr XXI/134/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-05-24 08:29:37
dokument Uchwała Nr XXI/133/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2016-05-24 08:22:56
dokument Uchwała Nr XX/132/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.Wałbrzyskiej 2016-04-05 11:36:19
dokument Uchwała Nr XX/131/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce w 2016 roku" 2016-04-05 11:34:13
dokument Uchwała Nr XX/130/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/241/06 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2016-04-05 11:28:35
dokument Uchwała Nr XX/129/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2016-04-05 11:26:21
dokument Uchwała Nr XX/128/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2016-04-05 11:17:12
dokument Uchwała Nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu 2016-04-05 11:16:03
dokument Uchwała Nr XX/126/16 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok 2016-04-05 11:12:54
dokument Uchwała Nr XX/125/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2016-04-05 11:09:43
dokument Uchwała Nr XIX/124/16 Rady Miejskiej w Boguszoiwe-Gorcach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Pierwszej Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce 2016-03-24 09:16:30
dokument Uchwała Nr XIX/123/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-03-24 09:13:01
dokument Uchwała Nr XIX/122/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2016-03-24 09:05:10
dokument Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonym przy ul.Władysława Broniewskiego 11 w Boguszowie-Gorcach 2016-01-29 09:41:13
dokument Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Boguszów-Gorce na lata 2014-2020 2016-01-29 09:32:02
dokument Uchwała Nr XVIII/119/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/217/2013 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce 2016-01-29 09:25:06
dokument Uchwała Nr XVIII/118/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie współpracy Gminy Boguszów-Gorce z miastem Smirice (Republika Czeska) 2016-01-29 09:20:46
dokument Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 2016-01-29 09:17:56
dokument Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/96/15 Rady Miejskiej w Boguszoiwe-Gorcach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-01-29 09:15:38
dokument Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Wałbrzych przez Gminę Boguszów-Gorce realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami polegającego na wykonaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych dla projektu pod nazwą: " Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych" 2016-01-29 09:12:23
dokument Uchwała Nr XVIII/114/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2016-01-29 09:04:51
dokument Uchwała Nr XVIII/113/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętej Trójcy) 2016-01-29 09:02:21
dokument Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zarejestrowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP) 2016-01-29 08:58:47
dokument Uchwała Nr XVIII/111/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-01-29 08:54:34
dokument Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/280/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami polegającego na wykonaniu koncepcji oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla projektu pd nazwą: " Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych" 2016-01-29 08:52:48
dokument Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Wałbrzych i Gminy Boguszów-Gorce przy realizacji przez Gminę Wałbrzych zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Drogi Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce będącego zadaniem własnym Samorządu Województwa Dolnośląskiego" 2016-01-29 08:47:23