Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Organizacyjno-Prawny (WOP)

Jolanta Malik - kierownik
pokój nr 108, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 49
e-mail: jolantamalik@boguszow-gorce.pl

Żaklina Morawska - inspektor
pokój nr 108, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 54
e-mail: zaklinamorawska@boguszow-gorce.pl
Agnieszka Oldecka - Świetlik - inspektor
pokój nr 204, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 38
e-mail: radamiejska@boguszow-gorce.pl
Monika Janusz - podinspektor
pokój nr 105, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.:74 84 49 311 wew. 51
e-mail: monikajanusz@boguszow-gorce.pl
Łukasz Napierała - inspektor
pokój nr 108, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 54
e-mail: lukasznapierala@boguszow-gorce.pl
Magdalena Szecówka - inspektor
pokój nr 108, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 54
e-mail: magdalenaszecowka@boguszow-gorce.pl
Justyna Czerniec - podinspektor
pokój nr 105, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.:74 84 49 311
e-mail:
Katarzyna Kurek-Laskowska - inspektor
pokój nr 108, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 54
e-mail: katarzynalaskowska@boguszow-gorce.pl
Nikola Rymaszewska - podinspektor
pokój nr 105, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.:74 84 49 311
e-mail:
 

 

Zadania i obowiązki wydziału:

 1. Wydział Organizacyjno-Prawny wykonuje zadania w zakresie obsługi organizacyjnej, administracyjnej i prawnej Urzędu, obsługi techniczno-biurowej Rady Miejskiej oraz przeprowadzania wyborów powszechnych i referendum.
 2. Do zakresu działania wydziału należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
  2. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
  3. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i oceną pracowników Urzędu oraz koordynowanie zadań związanych z naborem i służbą przygotowawczą,
  4. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
  5. prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk w Urzędzie,
  6. współpraca z Sądem i Prokuraturą w zakresie zatrudniania osób posiadających wyrok do odpracowania,
  7. zapewnianie prawidłowych warunków pracy, BHP oraz ppoż.,
  8. prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu oraz zaopatrzenie materiałowo-techniczne,
  9. prowadzenie kancelarii ogólnej – sekretariatu Burmistrza, w tym prowadzenie dziennika podawczego w systemie tradycyjnym i pomocniczym (Elektroniczny Obieg Dokumentów) oraz wysyłanie i odbiór korespondencji,
  10. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  11. prowadzenie archiwum zakładowego,
  12. wykonywanie zadań w zakresie przygotowania i przeprowadzania wyborów Prezydenta RP, Burmistrza, do Sejmu i Senatu, Europarlamentu, jednostek samorządu terytorialnego oraz referendum,
  13. współpraca z podmiotem zewnętrznym świadczącym na rzecz Urzędu usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
  14. prowadzenie rejestrów: Zarządzeń Burmistrza, umów cywilno-prawnych, pełnomocnictw i upoważnień, interpelacji i zapytań radnych, delegacji służbowych, kontroli, procedur kontroli zarządczej,
  15. prowadzenie spraw dotyczących skarg, wniosków i petycji, w tym nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi, dokonywanie okresowych analiz oraz prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu,
  16. prowadzenie centralnego rejestru wpływających do Urzędu wniosków o udzielenie informacji publicznej, w tym nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi przez wydziały oraz dokonywanie okresowych analiz,
  17. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
  18. administrowanie infrastrukturą telekomunikacyjną w Urzędzie, w tym bezpieczeństwem systemu informatycznego i poufności danych,
  19. administrowanie systemami informatycznymi w Urzędzie,
  20. nadzór nad funkcjonowaniem w urzędzie elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznej skrzynki podawczej, w tym podejmowanie działań zmierzających
  21. do wdrażania nowych usług dla ludności służących rozwojowi e-administracji,
  22. prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia i ochrony mienia Urzędu,
  23. sporządzanie okresowych sprawozdań w zakresie zadań wydziału,
  24. sporządzanie, we współpracy z kierownikami innych wydziałów, zbiorczego sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami Rady Miejskiej,
  25. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi i lustracyjnymi radnych, pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  26. prowadzenie spraw wyboru ławników do sądów powszechnych,
  27. potwierdzanie zgodności z oryginałem dokumentów wytwarzanych w sprawach należących do właściwości wydziału oraz dokumentów, których oryginały pozostają w aktach wydziału,
  28. obsługa techniczno- biurowa Rady Miejskiej, w tym prowadzenie rejestrów: uchwał, aktów prawa miejscowego oraz rejestrów wniosków, zapytań i interpelacji radnych,
  29. zapewnienie transmisji obrad Rady Miejskiej oraz ich utrwalenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, w tym udostępnianie nagrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy,
  30. koordynacja przedkładania materiałów na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej oraz odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych,
  31. rozliczanie dotacji na zadania własne Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowane przez podmioty niepubliczne oraz dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym funkcjonującym w Gminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 09-03-2011 08:37:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Napierała 09-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 18-09-2020 08:10:52