Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Inwestycji Miejskich (WIM)

  Andrzej Mielczarek - z-ca kierownika
pokój nr 211, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 55
e-mail: andrzejmielczarek@boguszow-gorce.pl
Joanna Filip - inspektor
pokój nr 209, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 59
e-mail: joannafilip@boguszow-gorce.pl
 
Roman Rożniata - inspektor
pokój nr 209, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 59
e-mail: romanrozniata@boguszow-gorce.pl
Karolina Beszterecha - inspektor
pokój nr 209, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 59
e-mail: karolinabeszterecha@boguszow-gorce.pl

Justyna Jankowska - podinspektor
pokój nr 209, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 59
e-mail: justynajankowska@boguszow-gorce.pl

Małgorzata Szymańska - pomoc administracyjna
pokój nr 209, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 59
e-mail: malgorzataszymanska@boguszow-gorce.pl

Magdalena Pitak - pomoc administracyjna
pokój nr 209, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 75
e-mail: magdalenapitak@boguszow-gorce.pl
 

 

Zadania i obowiązki wydziału:

 1. Wydział Inwestycji Miejskich wykonuje zadania w zakresie zamówień publicznych, inwestycji realizowanych przez gminę, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz nadzoru nad drogami.
 2. Do zakresu działania wydziału należy w szczególności:
  1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamówieniami publicznymi w urzędzie,
  2. nadzór nad tworzeniem, realizacją i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  3. nadzór nad zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  4. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy objętych wojewódzką ewidencją zabytków, w tym współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
  5. opracowywanie programu ochrony środowiska i koordynowanie jego realizacji,
  6. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
  7. prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy,
  8. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości, z wyjątkiem usuwania drzew lub krzewów z terenów nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz występowanie do właściwego organu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością Gminy,
  9. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  10. współdziałanie z instytucjami finansowymi i dysponentami funduszy dla pozyskania środków na realizację zadań, w tym przygotowywanie wniosków o dofinansowanie,
  11. prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę, w tym monitoring realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w uchwale budżetowej na dany rok,
  12. nadzór nad realizacją inwestycji prowadzonych wspólnie z innymi jednostkami,
  13. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym nadzór nad jednostką realizującą zadania dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie,
  14. realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
  15. realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym wydawanie zezwoleń i naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego, nadzór nad drogami i parkingami gminnymi wraz z kanalizacją burzową oraz współpraca z innymi zarządcami dróg,
  16. prowadzenie spraw związanych z dostawą energii elektrycznej i eksploatacją oświetlenia ulicznego,
  17. nadzór nad realizacją zadań z  zakresu gospodarki leśnej oraz prowadzenie spraw z zakresu zieleni miejskiej,
  18. realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków,
  19. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie zadań realizowanych przez wydział.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 08-03-2011 16:35:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Napierała 08-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 01-10-2020 15:06:50