Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Zarządzania Mieniem Gminy (WZMG)

Elżbieta Jendrzejewska - kierownik
pokój nr 207, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 61
e-mail: ejendrzejewska@boguszow-gorce.pl
Barbara Nowak - zastępca kierownika
pokój nr 207, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 61
e-mail: barbaranowak@boguszow-gorce.pl
Urszula Szymańska - zastępca kierownika
pokój nr 207, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 60
e-mail: uszymanska@boguszow-gorce.pl
Bernard Zonenberg - inspektor
pokój nr 206, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 74
e-mail: b.zonenberg@boguszow-gorce.pl
Ewa Plebańska - inspektor
pokój nr 208, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 60
e-mail: ewaplebanska@boguszow-gorce.pl
Marzena Siek - inspektor
pokój nr 206, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 74
e-mail:marzenasiek@boguszow-gorce.pl
Alicja Wilk - inspektor
pokój nr 208, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 74
e-mail: alicjawilk@boguszow-gorce.pl
Ewelina Znój - inspektor
pokój nr 208, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 60
e-mail: ewelinaznoj@boguszow-gorce.pl
Agnieszka Robocińska - podinspektor
pokój nr 208, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.:74 84 49 311 wew. 60
e-mail: agnieszkarobocinska@boguszow-gorce.pl
Barbara Teśman - podinspektor
pokój nr 208, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.:74 84 49 311 wew. 40
e-mail: barbaratesman@boguszow-gorce.pl

 

Zadania i obowiązki wydziału:

 1. Wydział Zarządzania Mieniem Gminy wykonuje zadania w zakresie nadzoru nad mieniem komunalnym i sprzedażą mienia, gospodarki gruntami oraz w zakresie nadzoru nad zasobem mieszkaniowym, w tym nad wspólnotami mieszkaniowymi gdzie Gmina posiada swoje udziały, w zakresie działalności gospodarczej oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Do zakresu działania wydziału należy w szczególności:
  1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do ubezpieczenia majątku Gminy, współudział w przygotowaniu przetargu dotyczącego wyłonienia ubezpieczyciela oraz współpraca z jednostkami i z ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkód objętych ubezpieczeniem,
  2. gospodarowanie mieniem gminnym, w tym sprzedaż i dzierżawa, oddanie w użytkowanie wieczyste,
  3. naliczanie opłat za uzbrojenie gruntów (opłaty adiacenckie) oraz opłat za wzrost wartości nieruchomości (opłaty planistyczne),
  4. realizowanie przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
  5. zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej,
  6. prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców,
  7. nadzór nad nieruchomościami rolnymi, sprzedaż, dzierżawa, wynajem, prowadzenie całokształtu spraw związanych z gruntami rolnymi,
  8. nadzór nad gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalowym (lokale użytkowe, komórki, garaże) wraz z nadzorem nad pracą zarządcy,
  9. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego, użytkowania wieczystego gruntu, dzierżawy gruntów rolnych i dzierżawy na cele nierolne,
  10. kontrolowanie realizacji zawartych porozumień w zakresie likwidacji szkód górniczych dotyczących obiektów i budynków stanowiących zasób lokalowy gminy,
  11. reprezentowanie interesów gminy jako właściciela lokali we wspólnotach mieszkaniowych,
  12. prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych oraz uchwał podejmowanych przez wspólnoty,
  13. nadzór nad remontami prowadzonymi w zakresie nieruchomości wspólnej,
  14. nadzór nad działalnością zarządców w zakresie nieruchomości wspólnej,
  15. organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości,
  16. sporządzanie wniosków dotyczących zakładania ksiąg wieczystych,
  17. sporządzanie statystyki rolniczej – udział w spisie rolnym oraz sprawozdawczość,
  18. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie prawa gospodarczego, zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą, źródeł i sposobów pozyskiwania funduszy na jej prowadzenie,
  19. prowadzenie spraw związanych z promocją przedsiębiorczości,
  20. prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej w tym wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  21. wydawanie zaświadczeń, poświadczeń i odpisów z prowadzonej ewidencji podmiotów gospodarczych zainteresowanym przedsiębiorcom,
  22. udzielanie informacji o podmiotach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej,
  23. kontrolowanie przestrzegania przepisów ustaw szczególnych przez przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej m.in. posiadanych uprawnień, ochrony środowiska, zgodności ze stanem faktycznym i prawnym, właściwego oznakowania towaru,
  24. współpraca z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
  25. opiniowanie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych i usługowych na terenie gminy,
  26. wydawanie, ewidencjonowanie i zmiany zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją ustaw szczególnych i uchwał Rady w tym zakresie,
  27. prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
  28. wydawanie zezwoleń i zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie procedur związanych z ich wygaszeniem wraz z nadzorem nad nimi,
  29. inicjowanie i nadzór nad prawidłowym oznaczeniem ulic i numeracji porządkowej nieruchomości na terenie Gminy,
  30. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie zadań realizowanych przez wydział,
  31. gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w tym: prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji pozostałych środków trwałych, ewidencji wartości niematerialnych i prawnych urzędu, ewidencji wartościowo-ilościowej i ilościowej urzędu oraz przeprowadzanie inwentaryzacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 09-03-2011 08:27:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Napierała 09-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 28-11-2019 15:14:46