Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2017-12-18 14:46:29
dokument prowadzenie eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, stanowiącej własność Zamawiającego, zlokalizowanej na terenie miasta Boguszowa-Gorc 2017-11-16 15:01:51
dokument Realizacja w roku 2018 usług opiekuńczych dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2017-11-14 17:23:53
dokument Zapytanie ofertowe dot. wykonania rozbiórki muru oraz wykonanie ogrodzenia w miejscu rozebranego muru przy ul.Kolejowej 51 w Boguszowie - Gorcach 2017-11-03 13:37:11
dokument Zaproszenie do składania ofert - Usługi rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości, inwentaryzacji szkicowych lokali i budynków, dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali 2017-10-20 13:29:55
dokument Wykonanie usługi wycinki i korekty drzew na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2017-09-15 13:40:41
dokument Wykonanie naprawy bieżącej drogi powiatowej nr 3397D przy ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach 2017-08-31 11:28:24
dokument Pełnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 37 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" 2017-07-19 12:19:12
dokument Dostawa i montaż oraz rozruch technologiczny sprzętu wyposażenia pomieszczeń zmywalni i wydawalni w budynku przy ul. Broniewskiego 11 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne" 2017-07-14 13:07:34
dokument Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej, dotyczącej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Furnduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.03.04-02-0027/16 pn: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach 2017-06-26 15:29:51
dokument Wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych, dotyczących realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Furnduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.04.04-02-0012/16 pn: Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego 2017-06-26 15:26:17
dokument Pielęgnacja i czyszczenie upraw leśnych w lasach komunalnych Gminy Boguszów-Gorce 2017-06-21 15:23:39
dokument Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej, dotyczącej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 nr RPDS.03.03.04-02-0027/16 pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach". 2017-06-08 14:38:50
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wymianą oświetlenia drogowego w dzielnicy "Kuźnice" w Boguszowie-Gorcach, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego". 2017-06-08 12:40:49
dokument Wykonanie przeglądu pięcioletniego dróg na długości 46,62 km oraz przeglądu pięcioletniego 8 obiektów mostowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Boguszów-Gorce będących w zarządzie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2017-05-25 13:49:31
dokument Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2017-05-18 11:20:47
dokument Zakup Certyfikatu SSL w ramach projektu pn.: "Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 2017-05-11 15:30:16
dokument Zapytanie ofertowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi 2017-05-08 11:35:11
dokument Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą tonerów i tuszy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2017-05-04 12:29:52
dokument Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2017-04-28 14:40:35
dokument Dostawa kolorowej kserokopiarki z oryginalnym pełnowartościowym kompletem tonerów do Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego" 2017-04-28 14:33:53
dokument Zakup Certyfikatu SSL w ramach projektu pn.: "Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 2017-04-27 11:15:22
dokument Dostawa tablic interaktywnych w ramach projektu pt. "Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji" 2017-04-19 08:50:37
dokument Zapytanie ofertowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi 2017-04-13 15:25:43
dokument Dostawa i instalacja Internetu na dedykowanym łączu symetrycznym w ramach projektu pn.:"Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 2017-04-13 13:43:43
dokument Zakup Certyfikatu SSL w ramach projektu pn.: "Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 2017-04-13 13:41:32
dokument Rozeznanie rynku - Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach w celu udzielenia zamówienia publicznego w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, prowadzi rozeznanie rynku dla potrzeby skalkulowania stawki godzinowej za wymienione usługi 2017-03-27 13:39:38
dokument Zaproszenie do składania ofert programowo-cenowych - Przygotowanie i przeprowadzenie usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym - kursu komputerowego 2017-03-23 14:30:04
dokument Zaproszenie do składania ofert programowo-cenowych - Przygotowanie i przeprowadzenie usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym - kursu komputerowego 2017-03-13 15:33:56
dokument Dostawa sprzętu ITC do realizacji zajęć w ramach projektu pt. "Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji" 2017-02-08 14:52:08
dokument Zapytanie ofertowe na usługę cateringową - przygotowanie i dostawa bułek-kanapek dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w Świetlicach Środowiskowych w ramach projektu pt. Świetlice centrum wsparcia, integracj i aktywizacji. 2017-01-23 14:12:19
dokument Zaproszenie do składania ofert - Usługi rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości, inwentaryzacji szkicowych lokali i budynków, dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali 2017-01-19 19:43:59
dokument Zaproszenie do składania ofert - Kompleksowa obsługa w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych dla Gminy Boguszów-Gorce w roku 2017 2017-01-16 14:52:23
dokument Zapytanie ofertowe - na usługę cateringową - przygotowanie i dostawa bułek-kanapek dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w Świetlicach Środowiskowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce w ramach projektu pt. Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 2017-01-10 15:11:04
dokument Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą materiałów i urządzeń biurowych do Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2017-01-04 15:27:26