Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek leśny

Właściwość organu podatkowego

Organem właściwym w sprawach podatku leśnego jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.
Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski
Wydział Finansowy i Budżetu
Pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
II piętro, pok. 201
tel. 074-844-93-11 wew. 37

Terminy płatności podatku

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego – w przypadku osób fizycznych oraz do dnia 15 każdego miesiąca w przypadku osób prawnych na rachunek budżetu gminy:

GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE
Pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
PKO BP S.A.
I O/Wałbrzych
Nr konta 52 1020 5095 0000 5302 0011 2367

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)

2. Uchwała Nr XXXV/184/05 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 718).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.

Inne informacje

Podatek leśny od 1 ha za 2009 r. wynosi:

- dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50% równowartości pieniężnej 0,220 m3 drewna (tj. 50% x 0,220 m3×152,53 zł = 16,778 zł),

- dla pozozstałych lasów – równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna (tj. 0,220 m3×152,53 zł = 33,557 zł).

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. wynosiła 152,53 zł za 1 m3.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 28-02-2011 14:36:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Żurowska 28-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 28-02-2011 14:36:51