Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza I przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 40 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. 2018-12-28 13:25:12
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego z dnia 06.12.2018 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę znak: ZAB.6740.865.2018 2018-12-10 15:21:22
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2018 r. - znak: IF-O.7821.3.2018.MMJ 2018-12-04 16:41:25
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stefana Żeromskiego 18/9 w Boguszowie-Gorcach. 2018-11-30 13:46:14
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - znak: ZAB.6740.865.2018 2018-11-22 08:15:04
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stefana Żeromskiego 40/2 w Boguszowie-Gorcach. 2018-11-15 14:29:01
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Janusza Kusocińskiego 3/8 w Boguszowie-Gorcach. 2018-11-14 14:39:36
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Mikołaja Kopernika 5/16 w Boguszowie-Gorcach. 2018-11-13 15:59:52
dokument PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019 2018-11-09 14:18:08
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stefana Żeromskiego 18/9 w Boguszowie-Gorcach. 2018-11-05 14:15:26
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce 2018-11-02 09:42:56
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu 2018-10-08 12:29:11
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Głównej 18/1a w Boguszowie-Gorcach. 2018-10-05 12:31:57
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do projektu "KROK DO ZATRUDNIENIA" w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18 2018-10-04 14:12:57
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 11/4 w Boguszowie-Gorcach. 2018-10-04 14:04:59
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Stefana Żeromskiego 18/9 w Boguszowie-Gorcach. 2018-10-04 13:13:16
dokument Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miejską w Boguszowie-Gorcach aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 wraz z podsumowaniem 2018-10-02 14:20:14
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce 2018-09-28 14:00:18
dokument Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2018 r., położonych na obszarze Gminy Boguszów-Gorce 2018-08-16 11:51:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc o wyłożeniu projektu Programu Ochrony Środowiska 2018-08-06 08:36:11
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu 2018-07-20 13:27:28
dokument "Dobry start" 300+ 2018-07-03 16:38:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04.06.2018 r. dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przetwarzanie i recykling odpadów innych niż niebezpieczne" 2018-06-15 13:41:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04.06.2018 r. dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie i przerabianie porfiru ze złoża "Gorce"" 2018-06-15 13:39:00
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu 2018-06-11 14:48:45
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza III przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. 2018-06-04 09:27:19
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach. 2018-06-04 09:11:02
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego z dnia 01.06.2018 r. znak: ZAB.6740.136.2018, w sprawie wydania decyzji na zmianę decyzji Starosty Wałbrzyskiego nr 154/2014 z dnia 19.03.2014 o pozwoleniu na przebudowę ul. Reja w Boguszowie- Gorcach, działka nr 713, 714, obręb nr 3 Boguszów 2018-06-01 13:35:50
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza II przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 17 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. 2018-05-29 12:49:57
dokument Korekta informacji z dnia 19.01.2018 r. o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce 2018-05-16 13:25:10
dokument Zaproszenie do przesłania szacunkowej wartości zamówienia na kompleksowe wdrożenie systemu wspomagającego obsługę procesu głosowania w trakcie sesji Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach oraz transmisję jej posiedzeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 2018-05-11 14:13:18
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza II przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. 2018-05-10 15:13:42
dokument OGŁOSZENIE O PLANOWANYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 2018-05-08 16:41:13
dokument INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego 2018-05-07 15:00:44
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego 2018-04-27 14:22:02
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza I przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 37 w nieruchomości przy ul. Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach 2018-04-24 13:54:23
dokument Zawiadomienie Starosty Wałbrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 26.03.2018 r. 2018-04-19 09:39:17
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.03.2018 r. - dokument stracił ważność 2018-04-16 09:36:56
dokument Zmiana dotychczasowych nazw ulic w Boguszowie-Gorcach 2018-04-06 13:56:16
dokument INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego 2018-03-29 09:32:03
dokument ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU 2018-03-27 12:08:41
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu na lokal mieszkalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15/5 w Boguszowie-Gorcach. 2018-03-16 09:24:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13.03.2018 2018-03-14 15:27:51
dokument INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. 2018-03-13 15:03:24
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego z dnia 05.03.2018 r. 2018-03-05 15:15:50
dokument INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. 2018-02-22 10:13:27
dokument Zarządządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku, radnych rad powiatu i radnych gmin 2018-02-21 15:07:11
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15.02.2018 2018-02-21 15:03:02
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza licytację stawki czynszu na lokal mieszkalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15/5 w Boguszowie-Gorcach. 2018-02-20 16:11:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich 2018-02-15 15:01:45
dokument Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. - zmiana godzin 2018-02-12 14:09:46
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza I I przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 18 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. 2018-01-26 12:16:56
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu 2018-01-19 13:45:37
dokument Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce 2018-01-19 13:27:18
dokument Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. 2018-01-11 15:25:57
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI OPEL F9 MOVANO O NR REJESTRACYJNYM DBA K210 2018-01-10 15:27:44
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza I przetarg na najem lokalu mieszkalnego nr 18 w nieruchomości przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. 2018-01-09 16:35:47