Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek od środków transportowych

Właściwość organu podatkowego

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, natomiast w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.
W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został:
- zarejestrowany na terytorium RP, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty,
- dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:
- środek transportowy został wyrejestrowany,
- wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Wymagane dokumenty

Podatnicy są obowiązani:
1) składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

W przypadku zakupu lub sprzedaży środka transportu należy dostarczyć następujące dokumenty:
1) umowę kupna – sprzedaży pojazdu,
2) dowód rejestracyjny.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski
Wydział Finansowy i Budżetu
Pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
II piętro, pok. 201
tel. 074-844-93-11 wew. 31


Terminy płatności podatku

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Obliczony w deklaracji podatek wpłacać należy – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy:

GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE
Pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
PKO BP S.A.
I O/Wałbrzych
Nr konta 52 1020 5095 0000 5302 0011 2367

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.).

2. Uchwała Nr XXVIII/174/08 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 205, poz. 1484).

Zwolnienia od podatku

Z mocy ustawy zwalnia się z podatku od środków transportowych:

- środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

- pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 28-02-2011 14:43:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Żurowska 28-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 28-02-2011 14:43:13