Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr LXXVIII/403/2024 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Boguszów-Gorce. 2024-05-06 15:28:25
dokument Uchwała nr LXXVIII/402/2024 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2024-05-06 15:27:01
dokument Uchwała nr LXXVIII/401/2024 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów - Gorce 2024-05-06 15:25:58
dokument Uchwała nr LXXVIII/400/2024 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok 2024-05-06 15:24:51
dokument Uchwała nr LXXVII/399/2024 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym, wspomaganym i ośrodkach wsparcia 2024-04-16 10:20:15
dokument Uchwała nr LXXVII/398/2024 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Boguszów-Gorce na rok 2024" 2024-04-16 10:16:54
dokument Uchwała nr LXXVII/397/2024 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2024-04-16 10:15:28
dokument Uchwała nr LXXVII/396/2024 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok 2024-04-16 10:14:22
dokument Uchwała nr LXXVI/395/2024 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2024-03-04 09:37:01
dokument Uchwała nr LXXVI/394/2024 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miasta Boguszów-Gorce ?Korpus Wsparcia Seniorów? na rok 2024 2024-03-04 09:35:51
dokument Uchwała nr LXXVI/393/2024 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Boguszów-Gorce, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 2024-03-04 09:34:04
dokument Uchwała nr LXXVI/392/2024 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok 2024-03-04 09:32:47
dokument Uchwała nr LXXV/391/2024 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2024-02-09 09:34:51
dokument Uchwała nr LXXV/390/2024 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2024-02-09 09:32:38
dokument Uchwała nr LXXV/389/2024 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok 2024-02-09 09:31:08
dokument Uchwała nr LXXIV/388/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2023 roku wraz z upływem roku budżetowego 2024-01-09 11:58:08
dokument Uchwała nr LXXIV/387/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 2024-01-09 11:57:17
dokument Uchwała nr LXXIV/386/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa na rok 2024 2024-01-09 11:56:05
dokument Uchwała nr LXXIV/385/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok 2024-01-09 11:54:55
dokument Uchwała nr LXXIII/384/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2024 roku 2023-12-29 09:53:55
dokument Uchwała nr LXXIII/383/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2023-12-29 09:52:12
dokument Uchwała nr LXXIII/382/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. 2023-12-29 09:51:05
dokument Uchwała nr LXXII/381/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. 2023-12-19 09:07:36
dokument Uchwała nr LXXI/380/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/120/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Boguszów-Gore 2023-12-19 09:06:02
dokument Uchwała nr LXXI/379/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. 2023-12-19 09:04:37
dokument Uchwała nr LXXI/378/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w postaci posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 2023-12-19 09:03:15
dokument Uchwała nr LXXI/377/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. 2023-12-19 09:01:54
dokument Uchwała nr LXXI/376/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego : posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. 2023-12-19 09:00:25
dokument Uchwała nr LXXI/375/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2023-12-19 08:58:39
dokument Uchwała nr LXXI/374/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2023-12-19 08:57:25
dokument Uchwała nr LXXI/373/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. 2023-12-19 08:27:12
dokument Uchwała nr LXXI/372/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. 2023-12-19 08:25:53
dokument Uchwała nr LXX/371/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2023-11-20 09:22:49
dokument Uchwała nr LXX/370/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu z późniejszymi zmianami 2023-11-20 09:21:37
dokument Uchwała nr LXX/369/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów - Gorce 2023-11-20 08:53:19
dokument Uchwała nr LXX/368/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok 2023-11-20 08:51:20
dokument Uchwała nr LXIX/367/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów - Gorce 2023-10-04 10:33:07
dokument Uchwała nr LXIX/366/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok 2023-10-04 10:31:38
dokument Uchwała nr LXIX/365/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Powiatu Wałbrzyskiego na Powiat Sudecki 2023-10-04 10:28:48
dokument Uchwała nr LXVIII/364/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej 2023-09-07 08:40:16
dokument Uchwała nr LXVIII/363/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2023-09-07 08:38:14
dokument Uchwała nr LXVIII/362/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów - Gorce 2023-09-07 08:36:57
dokument Uchwała nr LXVIII/361/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok 2023-09-07 08:35:16
dokument Uchwała nr LXVII/360/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu 2023-07-31 09:12:35
dokument Uchwała nr LXVII/359/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2023-07-31 09:11:06
dokument Uchwała nr LXVII/358/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok 2023-07-31 09:07:59
dokument Uchwała nr LXVI/357/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2023 roku 2023-07-10 14:32:47
dokument Uchwała nr LXVI/356/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za prowadzenie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 2023-07-10 14:31:30
dokument Uchwała nr LXVI/355/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2023-07-10 14:30:25
dokument Uchwała nr LXVI/354/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok 2023-07-10 14:28:56
dokument Uchwała nr LXVI/353/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2022 rok 2023-07-10 14:27:11
dokument Uchwała nr LXVI/352/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc wotum zaufania 2023-07-10 14:21:07
dokument Uchwała nr LXV/351/2023 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach 2023-06-09 09:47:02
dokument Uchwała nr LXV/350/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów - Gorce 2023-06-09 09:44:58
dokument Uchwała nr LXV/349/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok 2023-06-09 09:43:24
dokument Uchwała nr LXV/348/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym 2023-06-09 09:41:13
dokument Uchwała nr LXV/347/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023-06-09 09:37:55
dokument Uchwała nr LXIV/346/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2023-05-08 13:07:30
dokument Uchwała nr LXIV/345/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej 2023-05-08 13:05:56
dokument Uchwała nr LXIV/344/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2023-05-08 13:03:44
dokument Uchwała nr LXIV/343/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów - Gorce 2023-05-08 13:00:33
dokument Uchwała nr LXIV/342/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok 2023-05-08 12:54:25
dokument Uchwała nr LXIII/341/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Boguszów-Gorce a gminą Lallaing we Francji 2023-03-30 11:24:25
dokument Uchwała nr LXIII/340/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2023-2025 2023-03-30 11:22:39
dokument Uchwała nr LXIII/339/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2023 2023-03-30 11:18:11
dokument Uchwała nr LXIII/338/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok 2023-03-30 11:14:15
dokument Uchwała Nr LXII/337/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boguszów-Gorce. 2023-03-14 16:47:12
dokument Uchwała Nr LXII/336/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2023-03-14 16:46:05
dokument Uchwała Nr LXII/335/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Boguszów ? Gorce do Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru 2023-03-14 16:45:00
dokument Uchwała Nr LXII/334/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Boguszów - Gorce za pomocą innego instrumentu płatniczego 2023-03-14 16:43:49
dokument Uchwała Nr LXII/333/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów - Gorce 2023-03-14 16:40:09
dokument Uchwała Nr LXII/332/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok 2023-03-14 16:29:05
dokument Uchwała Nr LXII/331/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego 2023-03-14 16:26:36
dokument Uchwała Nr LXI/330/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 r. 2023-02-14 14:35:00
dokument Uchwała Nr LX/329/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie niewykonania czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych 2023-02-07 12:19:53
dokument Uchwała Nr LX/328/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) 2023-02-07 12:18:10
dokument Uchwała Nr LX/327/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Seniora na Krakowskim Osiedlu 2023-02-07 12:14:52
dokument Uchwała Nr LX/326/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą Klub Seniora na Krakowskim Osiedlu oraz zmiany uchwały nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2023-02-07 12:08:21
dokument Uchwała Nr LX/325/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI/25/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu w Gminie Boguszów-Gorce 2023-02-07 12:04:40
dokument Uchwała Nr LX/324/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach 2023-02-07 12:02:06
dokument Uchwała Nr LX/323/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2023-02-07 12:00:00
dokument Uchwała Nr LX/322/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok 2023-02-07 11:58:27
dokument Uchwała Nr LIX/321/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2023-01-09 12:25:19
dokument Uchwała Nr LIX/320/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok 2023-01-09 12:23:32
dokument Uchwała Nr LVIII/319/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2023 r. 2023-01-09 12:21:46
dokument Uchwała Nr LVIII/318/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2023-01-09 12:19:54
dokument Uchwała Nr LVIII/317/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Boguszów-Gorce na lata 2023-2025 2023-01-09 12:17:49
dokument Uchwała Nr LVIII/316/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie likwidacji filii przy ul.Anny Walentynowicz 6A w Boguszowie-Gorcach wchodzącej w skład Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach oraz zmieniająca uchwałę nr XLV/255/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im.Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach 2023-01-09 12:13:59
dokument Uchwała Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa na 2023 rok 2023-01-09 12:07:30
dokument Uchwała Nr LVIII/314/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2023-01-09 12:05:44
dokument Uchwała Nr LVIII/313/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok 2023-01-09 12:02:42
dokument Uchwała Nr LVII/312/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2022-12-22 10:20:18
dokument Uchwała Nr LVII/311/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok 2022-12-22 10:18:29
dokument Uchwała Nr LVI/310/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok 2022-12-09 09:34:37
dokument Uchwała Nr LV/309/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/169/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach i nadania mu statutu 2022-12-09 09:33:01
dokument Uchwała Nr LV/308/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/178/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Boguszowie-Gorcach 2022-12-09 09:29:38
dokument Uchwała Nr LV/307/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-12-09 09:26:22
dokument Uchwała Nr LV/306/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Miasto Boguszów-Gorce w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Czadrowie w okresie programowania 2021-2027 2022-12-09 09:24:01
dokument Uchwała Nr LV/305/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2022-12-09 09:19:38
dokument Uchwała Nr LII/304/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/229/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2022-12-09 09:18:27
dokument Uchwała Nr LV/303/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/287/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dni 28 września 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-12-09 09:16:16
dokument Uchwała Nr LV/302/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/286/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia28 września 2022 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-12-09 09:13:23
dokument Uchwała Nr LV/301/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w transportu nieczystości ciekłych 2022-12-09 09:09:42
dokument Uchwała Nr LV/300/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad stosowania ulg i zwolnień w opłatach za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach 2022-12-09 09:06:08
dokument Uchwała Nr LV/299/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2022-12-09 09:02:12
dokument Uchwała Nr LV/298/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2022-12-09 09:00:55
dokument Uchwała Nr LV/297/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok 2022-12-09 08:59:32
dokument Uchwała Nr LIV/296/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2022-11-16 09:53:02
dokument Uchwała Nr LIV/295/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok 2022-11-16 09:51:40
dokument Uchwała Nr LIII/294/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Boguszowa-Gorc na lata 2022-2032 2022-11-02 11:32:53
dokument Uchwała Nr LIII/293/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Boguszów-Gorce a gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, wydzielenia na ten cel majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT AW 2022-11-02 11:31:21
dokument Uchwała Nr LIII/292/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2022-11-02 11:23:07
dokument Uchwała Nr LIII/291/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok 2022-11-02 11:21:51
dokument Uchwała Nr LII/290/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/69/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 2022-10-05 12:02:49
dokument Uchwała Nr LII/289/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości o numerach ewidencyjnych 23, 14, 21, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 34 w obrębie 3 Boguszów będących własnością Gminy Boguszów-Gorce na okres 30 lat przeznaczonych pod budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą 2022-10-05 11:58:02
dokument Uchwała Nr LII/288/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul.Sportowej w rejonie Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce 2022-10-05 11:53:21
dokument Uchwała Nr LII/287/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-10-05 11:50:25
dokument Uchwała Nr LII/286/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-10-05 11:47:39
dokument Uchwała Nr LII/285/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2022-10-05 11:41:50
dokument Uchwała Nr LII/284/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok 2022-10-05 11:34:42
dokument Uchwała Nr LI/283/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok 2022-09-28 15:12:56
dokument Uchwała Nr L/282/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich 2022-09-28 15:11:43
dokument Uchwała Nr XLIX/281/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 sierpnia zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach, przedszkolach, zespole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce 2022-09-28 15:06:41
dokument Uchwała Nr XLIX/280/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok 2022-09-28 15:01:27
dokument Uchwała Nr XLIX/279/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2022-09-28 15:00:12
dokument Uchwała Nr XLVIII/278/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguszów-Gorce w roku szkolnym 2022/2023 2022-07-13 13:06:16
dokument Uchwała Nr XLVIII/277/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Boguszów-Gorce na lata 2021-2030 2022-07-13 13:04:43
dokument Uchwała Nr XLVIII/276/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Boguszów-Gorce na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z podsumowaniem 2022-07-13 13:03:18
dokument Uchwała Nr XLVII/275/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2022 r. 2022-07-08 09:43:46
dokument Uchwała Nr XLVII/274/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz zasad tego handlu w Boguszowie-Gorcach 2022-07-08 09:41:51
dokument Uchwała Nr XLVII/273/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych 2022-07-08 09:39:27
dokument Uchwała Nr XLVII/272/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2022-07-08 09:36:37
dokument Uchwała Nr XLVII/271/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych z budżetu Gminy Boguszów-Gorce stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody dziasłkowe 2022-07-08 09:34:24
dokument Uchwała Nr XLVII/270/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok 2022-07-08 09:31:46
dokument Uchwała Nr XLVII/269/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2022-07-08 09:29:58
dokument Uchwała Nr XLVII/267/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2021 rok 2022-07-08 09:27:18
dokument Uchwała Nr XLVII/266/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania 2022-07-08 09:24:42
dokument Uchwała Nr XLVI/265/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2022-06-03 08:52:46
dokument Uchwała Nr XLVI/264/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc 2022-06-03 08:44:04
dokument Uchwała Nr XLVI/263/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2022-06-03 08:42:06
dokument Uchwała Nr XLVI/262/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/246/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Boguszów-Gorce, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratunkowej, szkoleniu lub ćwiczeniu 2022-06-03 08:40:13
dokument Uchwała Nr XLVI/261/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2022-06-03 08:35:58
dokument Uchwała Nr XLVI/260/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok 2022-06-03 08:34:00
dokument Uchwała Nr XLVI/259/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2022-06-03 08:31:54
dokument Uchwała Nr XLV/258/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/230/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-04-12 11:11:22
dokument Uchwała Nr XLV/257/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały XLI/229/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2022-04-12 11:09:04
dokument Uchwała Nr XLV/256/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Boguszów-Gorce za rok 2022 2022-04-12 11:06:53
dokument Uchwała Nr XLV/255/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach 2022-04-12 11:04:35
dokument Uchwała Nr XLV/254/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. 2022-04-12 11:01:39
dokument Uchwała Nr XLV/253/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2022-04-12 11:00:09
dokument Uchwała Nr XLIV/252/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce 2022-03-28 13:27:57
dokument Uchwała Nr XLIV/251/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2022-03-28 13:25:08
dokument Uchwała Nr XLIV/250/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/230/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-03-28 13:22:25
dokument Uchwała Nr XLIV/249/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/229/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2022-03-28 13:18:41
dokument Uchwała Nr XLIV/248/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2022 2022-03-28 13:16:18
dokument Uchwała Nr XLIV/247/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przekazania do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji składników mienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2022-03-28 13:13:23
dokument Uchwała Nr XLIV/246/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Boguszów-Gorce, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratunkowej, szkoleniu lub ćwiczeniu 2022-03-28 13:11:33
dokument Uchwała Nr XLIV/245/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok 2022-03-28 13:08:47
dokument Uchwała Nr XLIV/244/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2022-03-28 13:06:49
dokument Uchwała Nr XLIII/243/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2022 r. 2022-01-10 09:43:14
dokument Uchwała Nr XLIII/242/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc 2022-01-10 09:39:26
dokument Uchwała Nr XLIII/241/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/171/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad stosowania ulg i zwolnień w opłatach za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach 2022-01-10 09:37:13
dokument Uchwała Nr XLIII/240/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2022-01-10 09:34:17
dokument Uchwała Nr XLIII/239/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 r. - Uchwała Budżetowa na 2022 rok 2022-01-10 09:27:17
dokument Uchwała Nr XLIII/238/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2022-01-10 09:25:22
dokument Uchwała Nr XLIII/237/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2021 roku wraz z upływem roku budżetowego 2022-01-10 09:23:40
dokument Uchwała Nr XLIII/236/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok 2022-01-10 09:21:44
dokument Uchwała Nr XLII/235/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok 2022-01-10 09:20:15
dokument Uchwała Nr XLII/234/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2022-01-10 09:16:27
dokument Uchwała Nr XLI/233/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce 2022-01-10 09:11:09
dokument Uchwała Nr XLI/232/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach 2022-01-10 09:08:55
dokument Uchwała Nr XLI/231/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2022-01-10 09:07:19
dokument Uchwała Nr XLI/230/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-01-10 09:04:53
dokument Uchwała Nr XLI/229/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2022-01-10 09:02:05
dokument Uchwała Nr XLI/228/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok 2022-01-10 08:58:40
dokument Uchwała Nr XLI/227/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2022-01-10 08:57:27
dokument Uchwała Nr XL/226/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2022-01-10 08:52:08
dokument Uchwała Nr XL/225/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2022-01-10 08:50:30
dokument Uchwała Nr XL/224/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok 2022-01-10 08:42:37
dokument Uchwała Nr XL/223/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce 2022-01-10 08:39:25
dokument Uchwała Nr XXXIX/222/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok 2021-10-12 11:04:31
dokument Uchwała Nr XXXIX/221/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2021-10-12 11:03:22
dokument Uchwała Nr XXXIX/220/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-10-12 11:02:05
dokument Uchwała Nr XXXVIII/219/21 Rady Miejskiej w Bogusowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc 2021-10-12 10:59:08
dokument Uchwała Nr XXXVIII/218/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/200/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie umieszczania reklam i pobierania opłat za ekspozycję reklam na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2021-10-12 10:57:38
dokument Uchwała Nr XXXVIII/217/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/201/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-10-12 10:54:06
dokument Uchwała Nr XXXVIII/216/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 327 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2026 2021-10-12 10:50:27
dokument Uchwała Nr XXXVIII/215/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguszów-Gorce w roku szkolnym 2021/2022 2021-10-12 10:47:58
dokument Uchwała Nr XXXVIII/214/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok 2021-10-12 10:45:39
dokument Uchwała Nr XXXVIII/213/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2021-10-12 10:44:36
dokument Uchwała Nr XXXVII/212/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2021 r. 2021-08-11 12:07:07
dokument Uchwała Nr XXXVII/211/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul.Sportowej w rejonie Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce 2021-08-11 12:05:41
dokument Uchwała Nr XXXVII/210/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 2021-08-11 12:03:34
dokument Uchwała Nr XXXVII/209/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2021-08-11 12:01:54
dokument Uchwała Nr XXXVII/208/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc 2021-08-11 12:00:12
dokument Uchwała Nr XXXVII/207/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 2021-08-11 11:58:16
dokument Uchwała Nr XXXVII/206/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania 2021-08-11 11:53:11
dokument Uchwała Nr XXXV/205/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach 2021-06-09 13:19:57
dokument Uchwała Nr XXXV/204/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wzniesienia postumentu w Boguszowie-Gorcach upamiętniającego Rajmunda Niwińskiego 2021-06-09 13:18:27
dokument Uchwała Nr XXXV/203/2021 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2021-06-09 13:16:11
dokument Uchwała Nr XXXV/202/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/147/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach 2021-06-09 13:14:06
dokument Uchwała Nr XXXV/201/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-06-09 13:06:00
dokument Uchwała Nr XXXV/200/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie umieszczania reklam i pobierania opłat za ekspozycję reklam na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2021-06-09 13:03:59
dokument Uchwała Nr XXXV/199/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/158/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w tym garaży, stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce 2021-06-09 13:01:59
dokument Uchwała Nr XXXV/198/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/280/09 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości niemieszkaniowych stanowiących gminny zasób nieruchomości, w tym ogrodów przydomowych 2021-06-09 12:59:13
dokument Uchwała Nr XXXV/197/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 49/2 obręb nr 003 Boguszów 2021-06-09 12:55:55
dokument Uchwała Nr XXXV/196/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok 2021-06-09 12:54:15
dokument Uchwała Nr XXXV/195/21 rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej poprzez realizację i finansowanie kosztów zadania pn. Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366D ul.Kosynierów w Boguszowie-Gorcach dla Powiatu Wałbrzyskiego 2021-06-09 12:51:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/194/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach 2021-06-09 12:48:37
dokument Uchwała Nr XXXIV/193/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Boguszowa-Gorc na lata 2021-2030, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 2021-06-09 12:47:03
dokument Uchwała Nr XXXIV/192/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok 2021-06-09 12:43:27
dokument Uchwała Nr XXXIV/191/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w Gminie Boguszów-Gorce 2021-06-09 12:39:45
dokument Uchwała Nr XXXIII/190/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Boguszów-Gorce na rok 2021 2021-06-09 12:37:53
dokument Uchwała Nr XXXIII/189/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok 2021-06-09 12:32:06
dokument Uchwała Nr XXXII/188/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-03-08 12:32:02
dokument Uchwała Nr XXXII/187/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-03-08 12:31:09
dokument Uchwała Nr XXXII/186/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przekazania skargi na Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Boguszowie-Gorcach 2021-03-08 12:29:24
dokument Uchwała Nr XXXII/185/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2021-03-08 12:27:58
dokument Uchwała Nr XXXII/184/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Osoby Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta 2021-03-08 12:25:41
dokument Uchwała Nr XXXII/183/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Osoby Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2021-03-08 12:24:22
dokument Uchwała Nr XXXII/181/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Boguszów-Gorce 2021-03-08 10:03:42
dokument Uchwała Nr XXXII/181/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Boguszów-Gorce 2021-03-08 10:01:45
dokument Uchwała Nr XXXII/180/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie drugiej i trzeciej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 2021-03-08 09:58:18
dokument Uchwała Nr XXXII/179/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach 2021-03-08 09:55:23
dokument Uchwała Nr XXXII/178/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 prowadzonym przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce 2021-03-08 09:52:40
dokument Uchwała Nr XXXII/177/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021 2021-03-08 09:50:33
dokument Uchwała Nr XXXII/176/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/07 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 października 2007 r. ( z późn.zm.) w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach 2021-03-08 09:48:14
dokument Uchwała Nr XXXII/175/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boguszów-Gorce na lata 2021-2030 2021-03-08 09:45:02
dokument Uchwała Nr XXXII/174/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok 2021-03-08 09:43:18
dokument Uchwała Nr XXXII/173/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 2021-03-08 09:41:06
dokument Uchwała Nr XXXI/172/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2021 r. 2021-01-20 15:33:23
dokument Uchwała Nr XXXI/171/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad stosowania ulg i zwolnień w opłatach za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach. 2021-01-20 15:32:11
dokument Uchwała Nr XXXI/170/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach. 2021-01-20 15:29:45
dokument Uchwała Nr XXXI/169/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach i nadania mu statutu. 2021-01-20 15:27:05
dokument Uchwała Nr XXXI/168/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Boguszów-Gorce na rok 2021. 2021-01-20 15:24:44
dokument Uchwała Nr XXXI/167/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej. 2021-01-20 15:23:00
dokument Uchwała Nr XXXI/166/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Boguszów-Gorce. 2021-01-20 15:21:38
dokument Uchwała Nr XXXI/165/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boguszów-Gorce na lata 2021-2025. 2021-01-20 15:19:26
dokument Uchwała Nr XXXI/164/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa na 2021 rok. 2021-01-20 15:17:37
dokument Uchwała Nr XXXI/163/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. 2021-01-20 15:16:20
dokument Uchwała Nr XXXI/162/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 2021-01-20 15:15:01
dokument Uchwała Nr XXXI/161/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce na lata 2020-2025. 2021-01-20 15:13:23
dokument Uchwała Nr XXIX/160/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Osoby Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. 2021-01-19 16:54:02
dokument Uchwała Nr XXIX/159/20 rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguszów-Gorce w roku szkolnym 2020/2021. 2021-01-19 16:49:14
dokument Uchwała Nr XXIX/158/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, w tym garaży stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce. 2021-01-19 16:47:22
dokument Uchwała Nr XXIX/157/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2021. 2021-01-19 16:45:21
dokument Uchwała Nr XXVIII/154/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Wałbrzych, Gminy Świebodzice, Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Stare Bogaczowice i Gminy Boguszów-Gorce przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Wałbrzych. 2021-01-19 16:40:22
dokument Uchwała Nr XXVIII/153/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Boguszów-Gorce i Gminy Czarny Bór przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Boguszów-Gorce. 2021-01-19 16:37:20
dokument Uchwała Nr XXVIII/150/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta. 2021-01-19 16:31:43
dokument Uchwała Nr XXVII/149/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu. 2020-10-07 10:23:21
dokument Uchwała Nr XXVII/148/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Boguszowie-Gorcach. 2020-10-07 10:21:20
dokument Uchwała Nr XXVII/147/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach. 2020-10-07 10:18:35
dokument Uchwała Nr XXVII/146/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji w celu zapewnienia dodatkowych pieszych patroli Policji na terenie Gminy Boguszów-Gorce. 2020-10-07 10:16:38
dokument Uchwała Nr XXVII/145/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej poprzez realizację i finansowanie kosztów zadania pn. Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366D ul.Kosynierów w Boguszowie-Gorcach, dla Powiatu Wałbrzyskiego. 2020-10-07 10:14:34
dokument Uchwała Nr XXVII/144/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 2020-10-07 10:10:29
dokument Uchwała Nr XXVII/143/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszowa-Gorc na lata 2020-2025. 2020-10-07 10:09:13
dokument Uchwała Nr XXVI/142/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/120/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Boguszów-Gorce. 2020-10-07 10:07:25
dokument Uchwała Nr XXVI/141/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/130/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Boguszów-Gorce. 2020-10-07 10:04:52
dokument Uchwała Nr XXVI/140/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach. 2020-10-07 09:50:08
dokument Uchwała Nr XXVI/139/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta. 2020-10-07 09:47:45
dokument Uchwała Nr XXVI/138/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020. 2020-10-07 09:43:57
dokument Uchwała Nr XXVI/137/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc. 2020-10-07 09:35:07
dokument Uchwała Nr XXVI/136/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2019 rok. 2020-10-07 09:32:52
dokument Uchwała Nr XXVI/135/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. 2020-10-07 09:28:14
dokument Uchwała Nr XXV/134/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-08-06 11:39:50
dokument Uchwała Nr XXV/133/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok 2020-08-06 11:37:48
dokument Uchwała Nr XXIV/132/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komiji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2020 r. 2020-08-06 11:36:07
dokument Uchwała Nr XXIV/131/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokość cen za te usługi 2020-08-06 11:34:35
dokument Uchwała Nr XXIV/130/2020 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce 2020-08-06 11:31:26
dokument Uchwała Nr XXIV/129/20 rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/308/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2020-08-06 11:28:54
dokument Uchwała Nr XXIV/128/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 2020-08-06 11:25:15
dokument Uchwała Nr XXIII/127/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodrowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2020-06-29 10:55:42
dokument Uchwała Nr XXIII/126/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Boguszów-Gorce 2020-06-29 10:53:51
dokument Uchwała Nr XXII/125/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 2020-06-29 10:51:18
dokument Uchwała Nr XXII/124/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Boguszów-Gorce na lata 2020-2025. 2020-06-29 10:50:05
dokument Uchwała Nr XXI/123/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2020 2020-06-06 11:24:49
dokument Uchwała Nr XXI/122/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia 2020-06-06 11:22:23
dokument Uchwała Nr XXI/121/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Gminę Boguszów-Gorce na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Boguszowie-Gorcach 2020-06-06 11:20:33
dokument Uchwała Nr XXI/120/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguszów-Gorce 2020-06-06 11:18:15
dokument Uchwała Nr XXI/119/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-orcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszów-Gorce 2020-06-06 11:16:23
dokument Uchwała Nr XXI/118/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/146/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2020-06-06 11:10:30
dokument Uchwała Nr XXI/117/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-06-06 11:07:45
dokument Uchwała Nr XXI/116/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok 2020-06-06 11:05:09
dokument Uchwała Nr XX/115/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów kandydatów na ławników 2020-06-06 11:04:12
dokument Uchwała Nr XX/114/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok 2020-06-06 11:02:00
dokument Uchwała Nr XIX/113/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 2020-02-05 09:56:42
dokument Uchwała Nr XIX/112/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2020-02-05 09:55:48
dokument Uchwała Nr XVIII/111/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2019-2034 2020-02-05 09:54:49
dokument Uchwała Nr XVIII/110/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/308/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2020-02-05 09:49:45
dokument Uchwała Nr XVIII/109/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Boguszowa-Gorc do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2020-02-05 09:47:06
dokument Uchwała Nr XVIII/108/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2020 2020-02-05 09:44:08
dokument Uchwała Nr XVIII/107/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 stycznia 2020 r. Uchwała Budżetowa na 2020 rok 2020-02-05 09:41:56
dokument Uchwała Nr XVIII/106/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 2020-02-05 09:40:20
dokument Uchwała Nr XVII/105/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2020 r 2020-01-03 11:53:36
dokument Uchwała Nr XVII/104/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadania przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2020-01-03 11:51:23
dokument Uchwała Nr XVII/103/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2020-01-03 11:48:53
dokument Uchwała Nr XVII/102/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im.Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach 2020-01-03 11:45:55
dokument Uchwała Nr XVII/101/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 2020-01-03 11:44:15
dokument Uchwała Nr XVII/100/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 2020-01-03 11:41:00
dokument Uchwała Nr XVII/99/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Boguszów-Gorce na rok 2020 2020-01-03 11:37:25
dokument Uchwała Nr XVII/98/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/59/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec 2020-01-03 11:34:33
dokument Uchwała Nr XVII/97/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok 2020-01-03 11:30:31
dokument Uchwała Nr XVII/96/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2020-01-03 11:29:25
dokument Uchwała Nr XVI/95/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc 2020-01-03 11:28:14
dokument Uchwała Nr XVI/94/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/304/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych, na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania 2020-01-03 11:25:10
dokument Uchwała Nr XVI/93/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Boguszowa-Gorc na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 2020-01-03 11:21:58
dokument Uchwała Nr XVI/92/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2020-2022 2020-01-03 11:17:36
dokument Uchwała Nr XVI/91/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie współdziałania Gminy Boguszów-Gorce z Gminami: Walim, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania pn.: Edukacja przez inspirację na lata 2020-2024 2020-01-03 11:07:05
dokument Uchwała Nr XVI/90/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 2020-01-03 11:03:44
dokument Uchwała Nr XVI/89/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszów-Gorce z irganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2020 2020-01-03 10:47:50
dokument Uchwała Nr XVI/88/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok 2020-01-03 10:44:45
dokument Uchwała Nr XVI/87/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2020-01-03 10:43:31
dokument Uchwała Nr XV/86/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu 2020-01-03 10:41:52
dokument Uchwała Nr XV/85/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany terminów umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce, zawartych na czas oznaczony 2020-01-03 10:40:03
dokument Uchwała Nr XV/84/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży 2020-01-03 10:33:15
dokument Uchwała Nr XV/83/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc 2020-01-03 10:22:47
dokument Uchwała Nr XV/82/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLIX/297/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach 2020-01-03 10:21:08
dokument Uchwała Nr XV/81/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/69/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, dodatków: z wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 2020-01-03 10:17:31
dokument Uchwała Nr XV/80/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 w Boguszowie-Gorcach 2020-01-03 10:14:11
dokument Uchwała Nr XV/79/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach 2020-01-03 10:12:18
dokument Uchwała Nr XV/78/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym przy ul.Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach 2020-01-03 10:10:08
dokument Uchwała Nr XV/77/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/287/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa zatok autobusowych przy ulicy Głównej, Kamieniogórskiej oraz Traugutta w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w Boguszowie-Gorcach 2020-01-03 10:07:21
dokument Uchwała Nr XV/76/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-01-03 10:01:38
dokument Uchwała Nr XV/75/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok 2020-01-03 09:59:33
dokument Uchwała Nr XV/74/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2020-01-03 09:58:10
dokument Uchwała Nr XIV/73/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok 2020-01-03 09:56:32
dokument Uchwała Nr XIV/72/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 września 219 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2020-01-03 09:55:22
dokument Uchwała Nr XIII/71/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok 2020-01-03 09:54:07
dokument Uchwała Nr XII/70/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok 2020-01-03 09:52:59
dokument Uchwała Nr XI/69/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, dodatków: z wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 2020-01-03 09:51:32
dokument Uchwała Nr XI/68/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycielo przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce 2020-01-03 09:47:58
dokument Uchwała Nr XI/67/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok 2020-01-03 09:14:44
dokument Uchwała Nr XI/66/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2020-01-03 09:13:39
dokument Uchwała Nr X/65/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Boguszowa-Gorc 2020-01-03 09:12:01
dokument Uchwała Nr X/64/19 Radfy Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta 2020-01-03 09:09:48
dokument Uchwała Nr X/63/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2020-01-03 09:07:43
dokument Uchwała Nr X/62/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce 2020-01-03 09:05:44
dokument Uchwała Nr X/61/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. 2020-01-03 09:03:13
dokument Uchwała Nr X/60/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 lipca 20219 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce 2020-01-03 09:00:28
dokument Uchwała Nr X/59/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec 2020-01-03 08:57:46
dokument Uchwała Nr X/58/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Gminę Boguszów-Gorce na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Boguszowie-Gorcach 2020-01-03 08:50:25
dokument Uchwała Nr X/57/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok 2020-01-03 08:47:21
dokument Uchwała Nr X/56/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2020-01-03 08:46:20
dokument Uchwała Nr IX/55/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/260/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach przy ul. Stanisława Staszica 5 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach przy ul. Stanisława Staszica 5 2019-06-28 11:33:27
dokument Uchwała Nr IX/54/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2019 r. 2019-06-28 11:29:29
dokument Uchwała Nr IX/53/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników 2019-06-28 11:27:22
dokument Uchwała Nr IX/52/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci najładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2019-06-28 11:25:11
dokument Uchwała Nr IX/51/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok 2019-06-28 11:22:25
dokument Uchwała Nr IX/50/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2019-06-28 11:20:57
dokument Uchwałą Nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2018 rok 2019-06-28 11:20:06
dokument Uchwała Nr IX/48/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc wotum zaufania 2019-06-28 11:00:13
dokument Uchwała Nr VIII/47/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2019-06-28 10:56:04
dokument Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 2019-06-28 10:53:39
dokument Uchwała Nr VIII/45/19 rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2019-06-28 10:52:38
dokument Uchwała Nr VII/44/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok 2019-04-23 15:07:43
dokument Uchwała Nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych 2019-04-23 15:06:56
dokument Uchwała Nr VII/42/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2019-04-23 15:05:14
dokument Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn.: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 2019-04-23 15:02:34
dokument Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/183/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia czterech Świetlic Środowiskowych w Gminie Boguszów-Gorce oraz nadania im statutu 2019-04-23 15:00:04
dokument Uchwała Nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2019 2019-04-23 14:56:18
dokument Uchwała Nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Boguszowa-Gorc 2019-04-23 14:54:17
dokument Uchwała Nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.Traugutta w Boguszowie-Gorcach 2019-04-23 14:52:43
dokument Uchwała Nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2019 2019-04-23 14:42:17
dokument Uchwała Nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok 2019-04-23 14:40:08
dokument Uchwała Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2019-04-23 13:53:18
dokument Uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/287/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa zatok autobusowych przy ul.Głównej, Kamieniogórskiej oraz Traugutta w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w Boguszowie-Gorcach 2019-04-23 13:26:33
dokument Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości o numerach ewidencyjnych 14,23,24,25 w obrębie nr 3 Boguszów będących własnością Gminy Boguszów-Gorce na okres 30 lat przeznaczonych pod budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą 2019-04-23 13:21:54
dokument Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2013 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszów-Gorce 2019-02-05 14:39:27
dokument Uchwała Nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 2019-02-05 13:45:28
dokument Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w postaci posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-02-05 13:32:43
dokument Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-02-05 13:24:32
dokument Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-02-05 13:19:35
dokument Uchwała Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej Strategia Rozwoju Sudety 2030 2019-02-05 13:16:08
dokument Uchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok 2019-02-05 13:11:12
dokument Uchwała Nr IV/22/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2019-02-05 13:10:18
dokument Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 ngrudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2019 r. 2019-02-05 13:08:22
dokument Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, dla Miasta Boguszowa-Gorc na 2019 rok 2019-02-05 13:04:01
dokument Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r., zmienionej uchwałą nr LIV/324/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. i uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. " Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce" 2019-02-05 12:39:54
dokument Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Wałbrzyskim zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Gorc obejmującej odcinek drogi powiatowej nr 3366D oraz łącznik do drogi wojewódzkiej nr 367" 2019-02-05 12:30:19
dokument Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2019-02-05 12:14:56
dokument Uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok 2019-02-05 12:08:13
dokument Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 2019-02-05 12:01:02
dokument Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2018 r. wraz z upływem roku budżetowego 2019-02-05 11:17:58
dokument Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok 2019-02-05 11:13:38
dokument Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2019-02-05 11:12:28
dokument Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 e. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej 2019-02-05 11:09:48
dokument Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/275/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2018-12-10 14:21:44
dokument Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok 2018-12-10 14:19:00
dokument Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r., zmienionej uchwałą nr LIV/324/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. " Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce" 2018-12-10 14:16:13
dokument Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2019 2018-12-10 14:11:06
dokument Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2018-12-10 14:08:37
dokument Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej 2018-12-10 14:06:40
dokument Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-10 14:05:06
dokument Uchwała Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2018-12-10 14:02:54
dokument Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach 2018-12-10 13:59:51
dokument Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach 2018-12-10 13:56:16