Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boguszów-Gorce na lata 2021-2030 2020-12-30 10:30:15
dokument Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2021 roku, służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania - IV nabór 2020-12-10 12:09:43
dokument AKTUALIZACJA podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce dokonana w m - cu październik 2020 r. na podstawie Art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. Poz. 17) 2020-11-27 08:12:09
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 18 w Boguszowie-Gorcach. 2020-10-29 11:44:18
dokument Uwaga! - zmiana organizacji pracy Urzędu 2020-10-28 14:59:58
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości "Projektu planu urządzenia lasu" 2020-10-06 15:49:38
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu 2020-10-06 15:45:42
dokument Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Boguszów-Gorce za 2019 r. 2020-08-13 08:54:47
dokument Opieka wytchnieniowa - nabór wniosków 2020-08-07 07:40:26
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokalu mieszkalnego nr 3C w budynku przy ulicy S. Żeromskiego 21 w Boguszowie-Gorcach 2020-07-23 08:51:35
dokument Ogłoszenie o II naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 18 w Boguszowie-Gorcach 2020-07-15 11:42:15
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego GMINA MIASTO ŚWIDNICA Lider projektu pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Miasta Boguszowa-Gorce dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym ZIT AW. Wszelkie zmiany niniejszego ogłoszenia oraz wniosek i inne istotne informacje dot. naboru publikowane będą na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl - dokument stracił ważność 2020-06-29 09:23:08
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 2020-06-23 22:13:16
dokument Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu 2020-06-01 14:36:31
dokument UWAGA SPRZEDAWCY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH !!! 2020-05-26 08:07:18
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 18 w Boguszowie-Gorcach 2020-05-18 09:25:22
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego ws. opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ws. uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkotrwałych 2020-05-06 12:14:01
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę ZAB.6740.97.2020 2020-05-04 14:59:09
dokument Przesunięto termin składania wniosków o wymianę pieców 2020-04-27 11:07:14
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystyczne liczbie dzieci przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce 2020-04-27 09:51:31
dokument Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w tych przedszkolach 2020-04-22 09:37:51
dokument Informacja Nadleśnictwa Wałbrzych 2020-04-08 15:13:35
dokument Informacja Nadleśnictwa Kamienna Góra 2020-04-08 15:11:35
dokument Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji 2020-03-11 15:00:36
dokument Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 2020-03-11 14:59:51
dokument Opinia dot. wprowadzania dodatkowych jednostek transmitujących GSM w gminach i powiatach 2020-03-10 16:45:40
dokument Zawiadomienie z dnia 06.03.2020 r.(WIM.6220.2.5.2020) 2020-03-10 08:27:32
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego ZAB.6740.117.2020 2020-03-04 14:21:21
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2020-03-03 16:43:42
dokument Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa 2020-03-03 08:50:21
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego ZAB.6740.97.2020 2020-02-21 13:32:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06.02.2020 r. (WIM.6220.2.2.2020) 2020-02-10 12:13:59
dokument POSZUKUJEMY AUDYTORÓW DO PROGRAMU WYMIANY PIECÓW 2020-02-07 12:39:00
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - dokument stracił ważność 2020-02-06 08:11:22
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dot. uchwalenia - dokument stracił ważność 2020-02-05 15:03:23
dokument UWAGA SPRZEDAWCY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH !!! 2020-01-22 08:32:02
dokument WYBIERAM WYBORY - IV EDYCJA 2020-01-02 10:17:47