Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Boguszowa-Gorc na rok 2013 2013-01-07 12:09:53
dokument Uchwała Nr XXV/153/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce ze Stowarzyszenia "Dolnośląska Organizacja Turystyczna" we Wrocławiu 2013-01-07 12:05:42
dokument Uchwała Nr XXV/152/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2013-01-07 11:57:27
dokument Uchwała Nr XXV/151/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokość cen za te usługi 2013-01-07 11:46:21
dokument Uchwała Nr XXV/150/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-01-07 11:36:52
dokument Uchwała Nr XXV/149/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-01-07 11:29:40
dokument Uchwała Nr XXV/148/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-07 11:23:30
dokument Uchwała Nr XXV/147/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2013-01-07 11:19:28
dokument Uchwała Nr XXV/146/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-01-07 11:14:26
dokument Uchwała Nr XXV/145/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Boguszów-Gorce 2013-01-07 11:06:52
dokument Uchwała Nr XXV/144/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2013 2013-01-07 10:41:53
dokument Uchwała Nr XXV/143/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 2013-01-07 10:31:07
dokument Uchwała Nr XXV/142/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budzetowej na rok 2012 2013-01-07 10:26:57
dokument Uchwała Nr XXV/141/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2022 2013-01-07 10:25:19
dokument Uchwała Nr XXIV/140/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach 2013-01-07 10:20:14
dokument Uchwała Nr XXIV/139/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2013 2013-01-07 10:14:21
dokument Uchwała Nr XXIV/138/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały IV/14/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. "Szkoły równych szans" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-01-07 10:03:52
dokument Uchwała Nr XXIV/137/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc 2013-01-07 09:48:27
dokument Uchwała Nr XXIV/136/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego "Góra Dzikowiec" na sezon zimowy 2012/2013 2013-01-07 09:34:10
dokument Uchwała Nr XXIV/135/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących podmioty i przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości 2013-01-07 09:28:17
dokument Uchwała Nr XXIV/134/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013-01-07 09:25:02
dokument Uchwała Nr XXIV/133/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 2013-01-07 09:00:53
dokument Uchwała Nr XXIII/132/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 października 2012r. w sprawie przyjęcia określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2012-11-29 09:03:43
dokument Uchwała Nr XXIII/131/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/312/10 Rady Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguszów-Gorce 2012-11-29 08:59:59
dokument Uchwała Nr XXIII/130/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących podmioty i przedmioty opodatkowania w zakresie podatku leśnego 2012-11-29 08:55:00
dokument Uchwała Nr XXIII/129/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących podmioty i przedmioty opodatkowania w zakresie podatku rolnego 2012-11-29 08:51:13
dokument Uchwała Nr XXIII/128/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących podmioty i przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości 2012-11-29 08:47:25
dokument Uchwała Nr XXIII/127/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Boguszowa-Gorc 2012-11-29 08:43:10
dokument Uchwała Nr XXIII/126/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-11-29 08:39:52
dokument Uchwała Nr XXIII/125/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2012-11-29 08:36:50
dokument Uchwała Nr XXIII/124/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 2012-11-29 08:34:24
dokument Uchwała Nr XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. 2012-11-29 08:32:17
dokument Uchwała Nr XXII/122/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego 2012-10-19 09:56:46
dokument Uchwała Nr XXII/121/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 2012-10-19 09:53:56
dokument Uchwała Nr XXII/120/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 2012-10-19 09:44:49
dokument Uchwała Nr XXII/119/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2022 2012-10-19 09:43:24
dokument Uchwała NR XXI/118/12 Rady Miejskiej w Boguszoiwe-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc" 2012-09-07 13:40:12
dokument Uchwała Nr XXI/117/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Wałbrzyskiego 2012-09-07 13:37:57
dokument Uchwała Nr XXI/116/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-09-07 13:35:14
dokument Uchwała Nr XXI/115/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 2012-09-07 13:33:31
dokument Uchwała Nr XXI/114/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2022 2012-09-07 13:31:27
dokument Uchwała Nr XX/113/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach dotyczącego budowy obwodnicy miasta Boguszowa-Gorc 2012-07-10 14:22:58
dokument Uchwała Nr XIX/112/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 2012-07-10 14:19:09
dokument Uchwała Nr XIX/111/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2022 2012-07-10 14:17:52
dokument Uchwała Nr XIX/110/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc za 2011 r. 2012-07-10 14:16:23
dokument Uchwała Nr XIX/109/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. 2012-07-10 14:14:49
dokument Uchwała Nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przedłużenia istniejącej ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc 2012-06-28 10:49:44
dokument Uchwała Nr XVIII/107/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (apotu) przez Gminę Boguszów-Gorce na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Boguszowie-Gorcach 2012-06-28 10:47:08
dokument Uchwała Nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest lub zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2012-06-28 10:44:55
dokument Uchwała Nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce 2012-06-28 10:39:08
dokument Uchwała Nr XVIII/104/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce w 2012 roku 2012-06-28 10:35:27
dokument Uchwała Nr XVIII/103/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podziału gminy Boguszów-Gorce na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach 2012-06-28 10:32:19
dokument Uchwała Nr XVIII/102/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce 2012-06-28 10:23:31
dokument Uchwała Nr XVIII/101/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 2012-06-28 09:49:58
dokument Uchwała Nr XVII/100/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej 2012-04-27 09:15:27
dokument Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce do zbycia 2012-04-27 09:03:26
dokument Uchwała Nr XVI/97/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej Góra Dzikowiec na sezon letni 2012 2012-04-02 09:07:20
dokument Uchwała Nr XVI/96/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/312/10 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguszów-Gorce 2012-04-02 09:05:46
dokument Uchwała Nr XVI/95/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/241/06 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2012-04-02 09:03:16
dokument Uchwała Nr XVI/94/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2012-2015 2012-04-02 09:01:09
dokument Uchwała Nr XVI/93/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/234/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy 2012-04-02 08:59:19
dokument Uchwała Nr XVI/92/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-04-02 08:54:41
dokument Uchwała Nr XV/90/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24.02.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/63/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach i nadania mu statutu 2012-03-29 11:14:57
dokument Uchwała Nr XV/91/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Boguszowa-Gorc 2012-03-29 11:17:13
dokument Uchwała Nr XV/89/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 2012-03-30 11:24:09