Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdania

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

I kwartał 2020 r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-NDS

Rb-N

Rb-Z

 

II kwartał 2020 r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-NDS

Rb-N

Rb-Z

 

III kwartał 2020 r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-NDS

Rb-N

Rb-Z

 

IV kwartał 2020 r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb- NDS

Rb-N

Rb-Z

Rb-PDP

Rb-ST

Rb-UZ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

I półrocze 2020 r.

Zarządzenie Nr 736/2020 Burmistrza Miasta Boguszowa -Gorce z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2020 r.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2020 r. według źródeł

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2020 r. według działów

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych gminie Boguszów-Gorce za I półrocze 2020 r. cz.1
                            Realizacja zadań zleconych gminie Boguszów-Gorce za I półrocze 2020 r. cz.2

Załącznik Nr 5 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych     
                            gminy Boguszów - Gorce za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 6 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami
                            samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 7 – Realizacja planu wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r. - część tabelaryczna
                            Realizacja planu wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r. - część opisowa

Załącznik Nr 8 – Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 9 – Wykaz dotacji na zadania bieżące i majątkowe przekazanych z budżetu gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 11 – Wykaz dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 12 – Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 13 – Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.
                              Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 14 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych MBP - CK w Boguszowie-Gorcach za I półrocze 2020 r.

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

2019 r.

Zarządzenie Nr 962/2021 Burmistrza Miasta Boguszowa -Gorce z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2020 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2020 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2020 r.

Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu gminy Boguszów-Gorce za 2020 r. według źródeł

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów gminy Boguszów-Gorce za 2020 r. według działów

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków gminy Boguszów-Gorce za 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych gminie Boguszów-Gorce za 2020 r. cz.1
                            Realizacja zadań zleconych gminie Boguszów-Gorce za 2020 r. cz.2

Załącznik Nr 5 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy Boguszów-Gorce za 2020 r.

Załącznik Nr 6 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.

Załącznik Nr 7 – Realizacja planu wydatków majątkowych za 2020 r. - część tabelaryczna
                            Realizacja planu wydatków majątkowych za 2020 r. - część opisowa

Załącznik Nr 8 – Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2020 r.

Załącznik Nr 9 – Wykaz dotacji na zadania bieżące i majątkowe przekazanych z budżetu gminy Boguszów-Gorce za 2020 r.

Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.

Załącznik Nr 11 – Wykaz dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 r.

Załącznik Nr 12 – Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów-Gorce za 2020 roku

Załącznik Nr 13 – Informacja o realizacji planu finansowego środków RFIL za 2020 rok

Załącznik Nr 14 – Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 r.
                              Realizacja przedsięwzięć za 2020 r.
                           

Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2020 podawana do publicznej wiadomości
zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katherina Duplicka 08-10-2020 15:18:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katherina Duplicka 08-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 07-06-2021 10:58:14