Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. (znak: IF-PP.747.86.2022.GM2) - dokument stracił ważność 2022-12-22 10:09:02
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boguszów - Gorce w 2023r. 2022-12-16 11:12:16
dokument Informacja dot. przygotowywania przez Gminę "Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Boguszów-Gorce" 2022-11-23 13:59:03
dokument Zakup węgla od gminy po preferencyjnych cenach 2022-11-14 14:18:58
dokument Sprzedaż węgla przez Gminę dla gospodarstw domowych 2022-11-04 13:42:24
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 listopada 2022 r.(znak: WZKŚ.6150.5.2022.PP) 2022-11-04 13:18:49
dokument AKTUALIZACJA podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce dokonana w m - cu październik 2022 r. na podstawie Art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 2082) - (obliczona wg stanu budżetu na dzień 30.09.2022 r.) 2022-11-02 08:38:42
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 2022-11-02 08:09:53
dokument Informacja o naborze wniosków opieka wytchnieniowa edycja 2023 2022-10-31 08:26:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18.10.2022 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania(znak: RIG.6220.2.2020-60) 2022-10-18 16:47:19
dokument Postanowienie Nr 162/2022 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 14.10.2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej(znak: RIG.6220.2.2020-59 2022-10-18 16:44:32
dokument Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu "Aktualizacja Programu ochrony powietrza" 2022-10-13 08:42:13
dokument AKTUALIZACJA podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów Gorce dokonana w m cu sierpniu 2022 r. na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. p oz. 1930 ze zm. zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 12 ma j a 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116 (obliczona wg stanu budżetu na dzień 31.08.2022 r.) 2022-09-01 14:43:00
dokument Zaproszenie na webinarium "Dotacje dla rolnictwa" 2022-09-01 09:39:42
dokument Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na składanie wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych 2022-08-22 14:51:27
dokument Ogłoszenie o konkursie na składanie wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych 2022-07-29 09:45:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 20.07.2022 r. o wydaniu decyzji nr 106/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa Parku Solarnego "JABŁÓW III POŁUDNIE", "JABŁÓW III PÓŁNOC" o łącznej mocy do 80 MW na działkach nr ew. 178/3, 178/5, 178/6, 195/4, 294/1, 302/2, 302/3, 308, 309/1, 309/2, 184/1, 185, 187/1, 189/3, 196, 198/1, 198/4, 201/1, 201/2, 202/3, 204, 288/1, 289, 290, 291, 292/1, 296/1, 299, 300, 195/4, 302/2, 302/3, 308, 309/1, 309/2, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 395/7, 399, 400, 256, 255, 257, 258, 259, 260, 265, 250, 244, 171, 168/1, 252/2, 253, 214 (obręb 0004) w miejscowości Jabłów, Gmina Stare Bogaczowice (proj. Jabłów III) 2022-07-21 13:41:22
dokument Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Kamienna Góra o konsultacjach społecznych, proponowanych zmian w wykazie lasów HCVF 2022-07-18 09:41:11
dokument PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA UWAG I OPINII DO PROJEKTU DIAGNOZY AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ 2022-07-15 12:27:17
dokument PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO STRATEGII ZIT AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ 2022-07-15 12:25:44
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.400.1.52.2022.BZ.2 z dnia 12.07.2022 r. o wydaniu postanowienia (znak WOOŚ.400.1.52.2022.BZ.1) odmawiającego wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOŚ znak WOOŚ.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Trasy Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w gminie Wałbrzych". 2022-07-13 12:59:41
dokument Konsultacje społecznie - zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 2022-07-05 16:47:37
dokument AKTUALIZACJA podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce dokonana w m-cu czerwcu 2022 r.na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. p oz. 1930 ze zm. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2022 r. poz.935) 2022-07-05 11:49:01
dokument Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach o sesji Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, na której przedstawiony zostanie Raport o stanie Gminy wraz z debatą, w której mieszkańcy mają możliwość udziału. 2022-06-21 16:31:14
dokument Nabór Kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska 2022-06-13 15:04:19
dokument Komitet Sterujący Aglomeracji Wałbrzyskiej (KS ZIT AW) zaprasza do zgłaszania propozycji projektów ubiegających się o umieszczenie na liście projektów, która będzie załącznikiem do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Wałbrzyskiej 2021-2027 (Strategia ZIT AW) 2022-06-13 11:54:01
dokument RAPORT O STANIE GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA ROK 2021 2022-05-18 15:34:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 05.05.2022 r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa Parku Solarnego "Jabłów III POŁUDNIE", "JABŁÓW III PÓŁNOC" w miejscowości Jabłów (proj. Jabłów III) 2022-05-10 15:03:57
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2022-05-10 09:54:21
dokument AKTUALIZACJA - KOREKTA podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów Gorce dokonana w m-cu kwietniu 2022 r. na podstawie Art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych(Dz. U. z 2021 r. Poz. 1930 ze zm. zm.) (obliczona wg stanu budżetu na dzień 31.03.2022 r.) 2022-05-09 14:32:12
dokument AKTUALIZACJA podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów Gorce dokonana w m-cu kwietniu 2022 r. na podstawie Art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1930 ze zm. zm.) (obliczona wg stanu budżetu na dzień 31.03.2022 r.) 2022-04-28 07:33:23
dokument Informacja z dnia 6 kwietnia 2022 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o przystąpieniu do zmiany planów zadań ochronnych związanych z Natura 2000 2022-04-15 14:42:54
dokument Wniosek o refinansowanie kosztów pobytu obywateli Ukrainy 2022-03-28 07:55:03
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w mieście Boguszów-Gorce na odcinku o długości 800 m od ul.Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych. 2022-03-18 11:22:54
dokument Informacja Nadleśnictwa Kamienna Góra o ogłoszeniu konsultacji społecznych dotyczących proponowanych zmian w wykazie powierzchni referencyjnych nadleśnictwa 2022-03-16 15:12:39
dokument Informacja Nadleśnictwa Wałbrzych o ogłoszeniu konsultacji społecznych dotyczących proponowanych zmian w wykazie powierzchni referencyjnych nadleśnictwa 2022-03-16 15:11:40
dokument Zaproszenie do składania ofert - Obsługa rzeczoznawcy majątkowego dla Gminy Boguszów-Gorce w roku 2022 2022-02-01 15:45:46
dokument Zaproszenie do składania ofert - Kompleksowa obsługa w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych dla Gminy Boguszów-Gorce w roku 2022 2022-02-01 13:46:33
dokument Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w Gminie Boguszów-Gorce wraz z informacją o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach Gminy Boguszów-Gorce 2022-01-18 16:30:54
dokument OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH - Strategia Rozwoju Miasta Boguszów-Gorce na lata 2021-2030 2022-01-11 16:17:53