Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Boguszowa-Gorc na rok 2012 rok 2011-12-20 10:06:43
dokument Uchwała Nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Boguszowie-Gorcach opinii dotyczącej wyłączenia miasta Wałbrzycha z powiatu wałbrzyskiego i przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu 2011-12-20 10:02:30
dokument Uchwała Nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2011-12-20 09:56:39
dokument Uchwała Nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2012 2011-12-20 09:53:44
dokument Uchwała Nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 2011-12-20 09:51:11
dokument Uchwała Nr XII/79/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2011-12-20 09:50:02
dokument Uchwała Nr XII/78/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2011 r. o zmianie Uchwały Nr XXXV/220/09 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30.03.2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Boguszów-Gorce na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą Nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28.04.2011 r. 2011-12-20 09:45:11
dokument Uchwała Nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Jeruzalem" oraz udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny 2011-12-20 09:38:56
dokument Uchwała Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2012 2011-12-20 09:30:31
dokument Uchwała Nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Boguszowa-Gorc 2011-12-20 09:16:27
dokument Uchwała Nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2011-12-20 09:13:06
dokument Uchwała Nr XII/72/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-12-20 09:10:52
dokument Uchwała Nr XI/69/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Wałbrzychu 2011-12-20 09:03:27
dokument Uchwała Nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża porfiru 2011-12-20 08:58:28
dokument Uchwała Nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Boguszów-Gorce 2011-12-20 08:48:07
dokument Uchwała Nr X/65/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/311/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boguszów-Gorce w latach 2010-2015 2011-10-18 13:36:28
dokument Uchwała Nr X/64/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć 2011-10-18 13:32:36
dokument Uchwała Nr X/63/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach i nadania mu statutu 2011-10-18 13:19:15
dokument Uchwała Nr X/62/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2012 2011-10-18 13:15:29
dokument Uchwała Nr X/61/11 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej na rok 2011 2011-10-18 13:09:16
dokument Uchwała Nr IX/60/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Kolei Linowej "Góra Dzikowiec" na sezon letni 2011 r. 2011-09-09 12:35:01
dokument Uchwała Nr IX/59/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, dla miasta Boguszowa-Gorc na 2011 rok 2011-09-09 12:32:10
dokument Uchwała Nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXVII/171/08 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2008 r. w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości zabudowanej przy ul.Warszawskiej 1 stanowiącej własność Gminy Boguszowa-Gorc, na czas nieoznaczony 2011-09-09 12:28:25
dokument Uchwała Nr IX/57/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Boguszów-Gorce 2011-09-09 12:24:51
dokument Uchwała Nr IX/56/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji składników mienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2011-09-09 12:22:42
dokument Uchwała Nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011. 2011-09-09 12:19:27
dokument Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników 2011-06-30 12:37:54
dokument Uchwała Nr VIII/53/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiących działki nr 59 oraz 11/4 obręb nr 1 Nowy Lubominek 2011-06-30 12:35:19
dokument Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć 2011-06-30 12:31:22
dokument Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2011-06-30 12:27:59
dokument Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2022 2011-06-30 12:25:50
dokument Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 2011-06-30 12:20:41
dokument Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc za 2010 r. 2011-06-30 12:18:22
dokument Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Boguszów-Gorce za 2010 r. 2011-06-30 12:14:59
dokument Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2011-05-06 10:27:25
dokument Uchwała Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2011-05-06 10:25:58
dokument Uchwała Nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/312/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguszów-Gorce 2011-05-06 10:16:39
dokument Uchwała Nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie Uchwały Nr LVII/366/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 6 Stary Lesieniec i obręb nr 7 i nr 8 Kuźnice Świdnickie 2011-05-06 10:14:14
dokument Uchwała Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie Uchwały Nr LVII/367/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 3 Boguszów i obręb nr 4 Boguszów 2011-05-06 10:10:11
dokument Uchwała Nr VII/41/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie Uchwały Nr LVII/368/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 5 Stary Lesieniec 2011-05-06 10:05:21
dokument Uchwała Nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie Uchwały Nr LVII/369/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 2 Gorce i obręb nr 1 Nowy Lubominek 2011-05-06 10:01:06
dokument Uchwała Nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie Uchwały Nr XXXV/220/09 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Boguszów-Gorce na lata 2007-2013 2011-05-06 09:56:06
dokument Uchwała Nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.M.Konponickiej w Boguszowie-Gorcach i Przedszkola Publicznego Nr 3 w Boguszowie-Gorcach w Zespół Szkolno - Przedszkolny 2011-05-06 09:49:21
dokument Uchwała Nr VII/37/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 2011-05-06 09:45:43
dokument Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach 2011-04-05 10:30:40
dokument Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2011-04-05 10:28:46
dokument Uchwała Nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia terminu umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Boguszów-Gorce 2011-04-05 10:26:47
dokument Uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce do sprzedaży 2011-04-05 10:24:49
dokument Uchwała Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce do sprzedaży 2011-04-05 10:18:38
dokument Uchwała Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce do sprzedaży 2011-04-05 10:14:38
dokument Uchwała Nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/121/04 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Boguszowa-Gorc na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 2011-04-04 15:19:40
dokument VI/29/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Kolei Linowej "Góra Dzikowiec" na sezon letni 2011 2011-04-04 15:08:47
dokument Uchwała Nr VI/28/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2022 2011-04-04 15:05:50
dokument Uchwała Nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 2011-04-04 15:03:37
dokument Uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach 2011-04-04 14:56:56
dokument Uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc, dotyczącej braku właściwości Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc odnośnie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Boguszowa-Gorc 2011-04-04 14:54:38
dokument Uchwała Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach przy ul. Ludwika Waryńskiego 10 2011-04-04 14:48:35
dokument Uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2011-04-04 14:45:39
dokument Uchwała Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-04-04 14:42:45
dokument Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej 2011-04-04 14:39:23
dokument Uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/272/09 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego partnerskiej współpracy pomiędzy miastem Boguszów-Gorce a miastem Piennes we Francji 2011-04-04 14:36:37
dokument Uchwała Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Boguszowa-Gorc na 2011 rok 2011-04-04 14:33:03
dokument Uchwała Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne 2011-04-04 14:29:19
dokument Uchwała Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne 2011-04-04 14:27:17
dokument Uchwała Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2022 2011-04-04 14:25:21
dokument Uchwała Nr IV/15/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 2011-04-04 14:20:27
dokument Uchwała Nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. "Szkoły równych szans" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-04-04 14:17:16