Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2017

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XLIV/270/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2018 roku 2018-03-16 09:29:59
dokument Uchwała Nr XLIV/269/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, dla Miasta Boguszowa-Gorc na 2018 rok 2018-03-16 09:26:41
dokument Uvchwała Nr XLIV/268/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę nr XL/242/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2018-03-16 09:22:27
dokument Uchwała Nr XLIV/266/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 2018-03-16 08:44:04
dokument Uchwała Nr XLIV/265/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2017 roku wraz z upływem roku budżetowego 2018-03-16 08:42:41
dokument Uchwała Nr XLIV/264/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2018-03-16 08:41:17
dokument Uchwała Nr XLIII/263/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach do rozpatrzenia skargi Pani Barbary W. na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach 2017-12-14 09:20:31
dokument Uchwała Nr XLIII/262/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 2017-12-14 09:15:17
dokument Uchwała Nr XLIII/261/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szećioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach przy ul.Kopernika 7 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 6 w Boguszowie-Gorcach przy ul.Kopernika 7 2017-12-14 09:12:10
dokument Uchwała Nr XLIII/260/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach przy ul.Stanisława Staszica 5 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im.Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach przy ul.Stanisława Staszica 5 2017-12-14 09:07:57
dokument Uchwała Nr XLIII/259/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Boguszowie-Gorcach przy ul.Szkolnej 4 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Boguszowie-Gorcach przy ul.Szkolnej 4 2017-12-14 09:01:19
dokument Uchwała Nr XLIII/258/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Miasto Boguszów-Gorce z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji "Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r." 2017-12-14 08:56:03
dokument Uchwała Nr XLIII/257/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok 2017-12-13 15:00:52
dokument Uchwała Nr XLIII/256/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2017-12-13 14:53:52
dokument Uchwała Nr XLII/255/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/280/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami polegającego na wykonaniu koncepcji oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla projektu pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych" 2017-11-06 14:32:37
dokument Uchwała Nr XLII/254/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2017-11-06 14:15:25
dokument Uchwała Nr XLII/253/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik 2017-11-06 14:13:02
dokument Uchwała Nr XLII/252/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030" 2017-11-06 14:07:13
dokument Uchwała Nr XLII/251/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach 2017-11-06 14:02:37
dokument Uchwała Nr XLII/250/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Boguszowa-Gorc 2017-11-06 13:59:17
dokument Uchwała Nr XLII/249/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2017-11-06 13:57:22
dokument Uchwała Nr XLII/248/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2017-11-06 13:55:45
dokument Uchwała Nr XLII/247/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-11-06 13:53:39
dokument Uchwała Nr XLII/246/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2017-11-06 13:47:41
dokument Uchwała Nr XLI/245/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-11-06 13:37:47
dokument Uchwała Nr XLI/244/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2017-11-06 13:31:24
dokument Uchwała Nr XL/243/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja L. na działalność Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2017-11-06 13:19:37
dokument Uchwała Nr XL/242/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Artura M. na działalność Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2017-11-06 13:15:28
dokument Uchwała Nr XL/241/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybranych w tych okręgach 2017-11-06 13:01:23
dokument Uchwała Nr XL/240/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gmiony Boguszów-Gorce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-11-06 12:59:27
dokument Uchwała Nr XL/239/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-11-06 12:56:11
dokument Uchwała Nr XL/238/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2017-11-06 12:52:49
dokument Uchwała Nr XXXIX/237/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2017-08-18 09:20:03
dokument Uchwała Nr XXXIX/236/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok 2017-08-18 09:13:58
dokument Uchwała Nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2017-08-18 09:08:10
dokument Uchwała Nr XXXVIII/234/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2017 roku 2017-07-06 15:08:31
dokument Uchwała Nr XXXVIII/233/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2017-07-06 15:06:29
dokument Uchwała Nr XXXVIII/232/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok 2017-07-06 14:54:31
dokument Uchwała Nr XXXVIII/231/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2017-07-06 14:46:18
dokument Uchwała Nr XXXVII/230/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2017-06-16 12:43:36
dokument Uchwała Nr XXXVII/229/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2017-06-16 12:40:44
dokument Uchwała Nr XXXVII/228/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Boguszów-Gorce 2017-06-16 12:38:23
dokument Uchwała Nr XXXVII/227/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/312/10 Rady Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguszów-Gorce 2017-06-16 12:36:04
dokument Uchwała Nr XXXVII/226/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2017-06-16 12:32:35
dokument Uchwała Nr XXXVII/225/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-06-16 12:27:50
dokument Uchwała Nr XXXVII/224/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2017-06-16 12:15:02
dokument Uchwała Nr XXXVII/223/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc za 2016 rok 2017-06-16 12:06:24
dokument Uchwała Nr XXXVII/222/17 rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2016 rok 2017-06-16 12:05:06
dokument Uchwała Nr XXXVI/221/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia istniejącej ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc 2017-06-16 12:02:15
dokument Uchwała Nr XXXVI/220/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc 2017-06-16 12:00:08
dokument Uchwała Nr XXXVI/219/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian nazw ulic w Gminie Miasto Boguszów-Gorce 2017-06-16 11:58:42
dokument Uchwała Nr XXXVI/218/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/280/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami polegającego na wykonaniu koncepcji oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla projektu pod nazwą: " Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych" 2017-06-16 11:55:58
dokument Uchwała Nr XXXVI/217/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich "Droga Sudecka" 2017-06-16 11:49:32
dokument Uchwała Nr XXXVI/216/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich "Droga Sudecka" 2017-06-16 11:47:37
dokument Uchwała Nr XXXVI/215/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na Uchwałę Nr XXIX/175/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz uznania jej za bezzasadną 2017-06-16 11:44:03
dokument Uchwała Nr XXXVI/214/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok 2017-06-16 11:37:32
dokument Uchwała Nr XXXVI/213/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2017-06-16 11:31:42
dokument Uchwała Nr XXXV/212/17 Rady Miejksiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2017 2017-04-10 10:21:26
dokument Uchwała Nr XXXV/211/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Wałbrzych 2017-04-10 10:17:29
dokument Uchwała Nr XXXV/210/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/153/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020 2017-04-10 10:05:17
dokument Uchwała Nr XXXV/209/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-04-10 09:47:17
dokument Uchwała Nr XXXV/208/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2017-04-10 09:38:45
dokument Uchwała Nr XXXV/207/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu nr WRE.540.81.2017 z dnia 2 marca 2017 r. do Uchwały Nr XXXII/197/17 z dnia 13 lutego 2017 r. Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie projektu dostosowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-10 09:24:32
dokument Uchwała Nr XXXIV/206/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-04-10 09:19:10
dokument Uchwała Nr XXXIV/205/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2017-04-10 09:15:37
dokument Uchwała Nr XXXIII/204/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 1 i 2 Nowy Lubominek i Gorce 2017-03-13 08:58:37
dokument Uchwała Nr XXXIII/203/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/88/07 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 października 2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach 2017-03-13 08:54:51
dokument Uchwała Nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2017-03-13 08:50:11
dokument Uchwała Nr XXXIII/201/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejstru zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2017-03-08 15:09:09
dokument Uchwała Nr XXXIII/200/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2017-03-08 14:43:33
dokument Uchwała Nr XXXIII/199/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2017-03-08 14:38:44
dokument Uchwała Nr XXXIII/198/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do naruszenia prawa w Uchwale Nr XXIX/175/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania 2017-03-08 14:34:32
dokument Uchwała Nr XXXII/197/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-08 14:26:50
dokument Uchwała Nr XXXI/196/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce 2017-01-30 14:40:04
dokument Uchwała Nr XXXI/195/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-01-30 14:36:58
dokument Uchwała Nr XXXI/194/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2017-01-30 14:35:57