Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXVIII/245/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2014-02-04 13:59:08
dokument Uchwała Nr XXXVIII/244/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 2014-02-04 13:56:36
dokument Uchwała Nr XXXVIII/243/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, dla Miasta Boguszowa-Gorc na rok 2014 2014-02-04 13:54:39
dokument Uchwała Nr XXXVIII/242/13 Rady Miejskiej w Boguszoiwe-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej 2014-02-04 13:51:57
dokument Uchwała Nr XXXVIII/241/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniającej Uchwałę Nr XVII/100/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej 2014-02-04 13:49:23
dokument Uchwała Nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Boguszów-Gorce 2014-02-04 13:45:38
dokument Uchwała Nr XXXVIII/239/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Boguszów-Gorce 2014-02-04 13:39:02
dokument Uchwała Nr XXXVIII/238/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych 2014-02-04 13:35:00
dokument Uchwała Nr XXXVIII/237/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych 2014-02-04 13:32:56
dokument Uchwała Nr XXXVIII/236/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/116/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą nr XXVII/158/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/116/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-02-04 13:15:08
dokument Uchwała Nr XXXVIII/235/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2014 2014-02-04 13:09:44
dokument Uchwała Nr XXXVIII/234/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 2014-02-04 13:07:10
dokument Uchwała Nr XXXVIII/233/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budzetowej na rok 2013 2014-02-04 13:04:15
dokument Uchwała Nr XXXVII/232/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2014 2013-12-19 09:16:46
dokument Uchwała Nr XXXVII/231/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/149/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z późniejszymi zmianami 2013-12-19 09:13:02
dokument Uchwała Nr XXXVII/230/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/148/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-12-19 09:08:01
dokument Uchwała Nr XXXVI/227/13 Rady Miejskiej w Bguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Boguszowa-Gorc 2013-11-25 11:26:10
dokument Uchwała Nr XXXVI/226/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc" 2013-11-25 11:23:48
dokument Uchwała Nr XXXVI/225/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc" 2013-11-25 11:21:56
dokument Uchwała Nr XXXVI/224/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zgody na przejęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca Boguszów-Gorce 2013-11-25 11:19:47
dokument Uchwała Nr XXXVI/223/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego "Góra Dzikowiec" na sezon zimowy 2013/2014 2013-11-25 11:16:14
dokument Uchwała Nr XXXVI/222/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 2013-11-25 11:11:45
dokument Uchwała Nr XXXVI/221/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2013-11-25 11:07:13
dokument Uchwała Nr XXXVI/220/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013-11-25 11:01:30
dokument Uchwała Nr XXXVI/219/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 2013-11-25 10:59:08
dokument Uchwała Nr XXXVI/218/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 2013-11-25 10:55:57
dokument Uchwała Nr XXXV/217/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zaospodarowania przetrzennego gminy Boguszów-Gorce 2013-11-25 10:53:19
dokument Uchwała Nr XXXV/216/13 Rady Miejskiej w Boguszoiwe-Gorcach z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych na realizację celu publicznego na rzecz właściciela budowli posadowionych na działkach 2013-11-25 10:47:08
dokument Uchwała Nr XXXV/215/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zgody na odpłatne nabycie udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 252/7 obręb nr 2 Gorce 2013-11-25 10:25:48
dokument Uchwała Nr XXXV/214/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/315/10 Rady Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Boguszow-Gorce i jej jednostkom organizacyjnym 2013-11-25 10:23:57
dokument Uchwała Nr XXXV/211/13 Rady Miejskiej w Boguswzowie-Gorcach z dnia 27 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na wspólną realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3397D na odcinku ul.Reymonta i Żeromskiego 2013-11-25 10:18:07
dokument Uchwała Nr XXXV/210/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Boguszowa-Gorc 2013-11-25 10:14:55
dokument Uchwała Nr XXXV/209/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Boguszowa-Gorc 2013-11-25 10:13:42
dokument Uchwała Nr XXXIV/208/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Gminę Boguszów-Gorce na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Boguszowie-Gorcach 2013-11-25 09:38:55
dokument Uchwała Nr XXXIV/207/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 20213 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc" 2013-11-25 09:34:47
dokument Uchwała Nr XXXIV/206/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie odmowy współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkola 2013-11-25 09:32:49
dokument Uchwała Nr XXXIV/205/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 2013-11-25 09:29:53
dokument Uchwała Nr XXXIV/204/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 2013-11-25 09:28:46
dokument Uchwała Nr XXXIII/203/13 rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 2013-07-31 10:21:51
dokument Uchwała Nr XXXIII/202/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 2013-07-31 10:20:48
dokument Uchwała Nr XXXII/201/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2013-07-31 10:19:37
dokument Uchwała Nr XXXII/200/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2013-07-31 10:16:19
dokument Uchwała Nr XXXII/199/13 rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Boguszów-Gorce w ramach inicjatyw lokalnych 2013-07-31 10:06:35
dokument Uchwała Nr XXXII/198/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 2013-07-31 10:03:41
dokument Uchwała Nr XXXII/197/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/149/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z późniejszymi zmianami 2013-07-31 10:02:06
dokument Uchwała Nr XXXII/196/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszów-Gorce 2013-07-31 09:57:15
dokument Uchwała Nr XXXII/195/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 2013-07-31 09:54:42
dokument Uchwała Nr XXXII/194/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 2013-07-31 09:53:46
dokument Uchwała Nr XXXII/193/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z Powiatem Wałbrzyskim zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul.Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświelenia drogowego i chodnika 2013-07-31 09:51:59
dokument Uchwała Nr XXXII/192/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc za 2012 r. 2013-07-31 09:48:50
dokument Uchwała Nr XXXII/191/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. 2013-07-31 09:47:20
dokument Uchwała Nr XXXI/190/13 Rady Miejskiej w boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXVIII/166/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach 2013-07-31 09:45:02
dokument Uchwała Nr XXXI/189/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu - działka 249/1 obręb nr 7 Kuźnice Świdnickie w Boguszowie-Gorcach 2013-07-31 09:42:51
dokument Uchwała Nr XXXI/188/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/172/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu w związku z likwidacją części Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Jutrzenka" w Boguszowie-Gorcach 2013-07-31 09:40:14
dokument Uchwała Nr XXXI/187/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/168/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2013-07-31 09:36:56
dokument Uchwała Nr XXXI/186/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/63/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach i nadania mu statutu 2013-07-31 09:32:59
dokument Uchwała Nr XXXI/185/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 2013-07-31 09:28:41
dokument Uchwała Nr XXXI/184/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 2013-07-31 09:22:36
dokument Uchwała Nr XXX/183/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia czterech Świetlic Środowiskowych w Gminie Boguszów-Gorce oraz nadania im statutu 2013-07-31 09:19:14
dokument Uchwała Nr XXX/182/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/149/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-06-04 10:58:40
dokument Uchwała Nr XXX/181/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/147/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2013-05-22 11:44:52
dokument Uchwała Nr XXX/180/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/150/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-05-22 11:41:54
dokument Uchwała Nr XXX/179/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącej Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach 2013-05-22 11:37:15
dokument Uchwała Nr XXX/178/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 2013-05-22 11:33:57
dokument Uchwała Nr XXX/177/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie nakładów finansowych Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. 2013-05-22 11:32:18
dokument Uchwała Nr XXIX/176/13 Rady Miejskiej w Boguszoiwe-Gorcach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2013-04-08 12:28:25
dokument Uchwała Nr XXIX/175/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 2013-04-08 12:23:16
dokument Uchwała Nr XXIX/174/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 2013-04-08 12:19:47
dokument Uchwała Nr XXIX/173/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 2013-04-08 12:14:33
dokument Uchwała Nr XXIX/172/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej działek niezagospodarowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe "Jutrzenka" w Boguszowie-Gorcach 2013-04-08 12:11:26
dokument Uchwała Nr XXIX/171/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oraz udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży 2013-04-08 12:06:23
dokument Uchwała Nr XXIX/170/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej "Góra Dzikowiec" na sezon letni 2013 2013-04-08 12:01:32
dokument Uchwała Nr XXIX/169/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce w 2013 roku" 2013-04-08 11:43:20
dokument Uchwała Nr XXIX/168/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2013-04-08 11:38:49
dokument Uchwała Nr XXVIII/167/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2013 2013-03-06 12:23:16
dokument Uchwała Nr XXVIII/166/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach 2013-03-06 12:19:24
dokument Uchwała Nr XXVIII/165/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2013-03-06 12:16:09
dokument Uchwała Nr XXVIII/164/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Boguszowa-Gorc uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc 2013-03-06 12:07:49
dokument Uchwała Nr XXVIII/163/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 2013-03-06 11:57:31
dokument Uchwała Nr XXVIII/162/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 2013-03-06 11:51:22
dokument Uchwała Nr XXVII/161/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej działek niezagospodarowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe "Barbara" w Boguszowie-Gorcach 2013-02-15 11:55:49
dokument Uchwała Nr XXVII/160/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej działek niezagospodarowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe "Halniak" w Boguszowie-Gorcach 2013-02-15 11:53:25
dokument Uchwała XVII/159/13 Rady Miejskiej w Boguszoiwe-Gorcach z dnia 30 stycznia 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXXV/220/09 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Boguszów-Gorce na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28.04.2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XII/78/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25.11.2011 r. 2013-02-15 11:50:02
dokument Uchwała Nr XXVII/158/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/116/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe obwody głosownia, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-02-15 11:36:15
dokument Uchwała Nr XXVII/157/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Boguszów-Gorce z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej w celu realizacji zapisów "Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020" poprzez partycypację w roku 2013 w kosztach umów zlecenia specjalistów/doradców ds. wdrażania "Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020" 2013-02-15 11:26:01
dokument Uchwała Nr XXVII/156/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 2013-02-15 11:18:49
dokument Uchwała Nr XXVI/155/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Boguszowie-Gorcach opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie podziału Powiatu Wałbrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2013-02-15 11:14:50