Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie o licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Małgorzaty Fornalskiej 7/6 w Boguszowie-Gorcach. 2014-12-03 11:54:58
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic 1 Maja i 22 Lipca 2014-12-03 11:35:55
dokument Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego 2014-11-28 08:26:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór 2014-11-28 08:23:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc znak WIM.6220.9.15.2014 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu(dot. "Wydobywania i przeróbki kopaliny ze złoża porfiru "Gorce") + Raport o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 2014-11-27 15:30:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc o wydaniu postanowienia znak WIM.6220.9.13.2014 o podjęciu postępowania (dot. "Wydobywania i przeróbki kopaliny ze złoża porfiru "Gorce") 2014-11-27 15:25:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc o wydaniu postanowienia znak WIM.6220.9.12.2014 o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich(dot. "Wydobywania i przeróbki kopaliny ze złoża porfiru "Gorce") 2014-11-27 15:22:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubawki 2014-11-06 09:22:40
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WOOŚ.4240.557.2014.MS.1 2014-10-24 12:14:44
dokument Ogłoszenie o licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Małgorzaty Fornalskiej 7/6 w Boguszwoei-Gorcach. 2014-10-22 09:04:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2014-10-20 15:17:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2014-10-20 15:04:49
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WPN.6320.258.2014.JZ 2014-10-17 10:20:35
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 35 w Boguszwoie-Gorcach 2014-10-14 11:49:26
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszwoie-Gorcach 2014-10-14 11:38:42
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach. 2014-10-07 11:06:04
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego z dnia 25 września 2014 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-09-29 14:54:18
dokument Ogłoszenie o licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Małgorzaty Fornalskiej 7/6 w Boguszowie-Gorcach. 2014-09-26 10:11:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i przeróbce kopaliny ze złoża porfiru "Gorce" 2014-09-26 10:05:46
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. 2014-09-25 11:30:08
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach. 2014-09-25 11:18:02
dokument Ogłoszenia o przetargach na 29 października 2014r. 2014-09-24 12:04:17
dokument UWAGA Mieszkańcy ulic: Kasprowicza, Mickiewicza, Szkolna, Wyspiańskiego 2014-09-24 08:42:30
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego 2014-09-17 11:02:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubawka 2014-09-16 11:52:22
dokument Ogłoszenie o licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Małgorzaty Fornalskiej 7/6 w Boguszowie-Gorcach 2014-09-05 08:12:16
dokument UWAGA SPRZEDAWCY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2014-09-04 09:52:05
dokument Ogłoszenie o przetargu na najem wniosków do zasiedlenia wolnego lokalu mieszkalnego w budynku zarządzanym przez WTBS w Wałbrzychu przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszwoie-Gorcach. 2014-09-03 12:33:29
dokument Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za I półrocze 2014 r., położonych na obszarze Gminy Boguszów-Gorce 2014-08-07 13:45:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc dot. aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2020 wraz z podsumowaniem 2014-07-31 15:13:42
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę oświetlenia ulicznego w Boguszowie-Gorcach, ul. Wałbrzyska, Fornalskiej, Kamieniogórska, Buczka 2014-07-28 14:58:37
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego - dokument stracił ważność 2014-07-16 15:17:45
dokument Zarząd Województwa Dolnośląśkiego informuje o uchwaleniu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego. 2014-07-11 13:19:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Boguszów-Gorce na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2020 wraz z Prognozą oddziaływania projektu dokumentu na środowisko 2014-06-06 13:46:14
dokument Kolejna edycja Programu "Stypendia Pomostowe" dla maturzystów 2014-06-02 09:15:37
dokument Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze dotyczące przedsięwzięcia pn. " Przebudowa istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-167 i S-168 od Stacji Energetycznej R-Boguszów do granicy polsko - czeskiej" 2014-05-20 15:16:58
dokument Informacja o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna 2014-05-16 13:46:30
dokument UWAGA SPRZEDAWCY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2014-05-16 09:16:12
dokument INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014-05-09 12:29:21
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WPN.6320.138.2014.JZ) 2014-05-07 15:22:30
dokument Informacje o udostępnieniu spisu osób uprawnionych do głosowania 2014-05-07 09:24:25
dokument Ogłoszenie o II przetargu na najem lokalu mieszkalnego w budynku zarządzanym przez WTBS w Wałbrzychu 2014-04-28 11:10:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z informacją o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu przez potok Lesk w ciągu drogi powiatowej nr 3366D, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 102, 218, 35 obręb 5 Stary Lesieniec, Boguszów-Gorce", realizowanego w ramach zadania pn. Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej nr 3366D w Boguszowie-Gorcach 2014-04-24 15:27:02
dokument Wykaz dzielnicowych Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach wraz z rejonami służbowymi 2014-04-16 09:14:26
dokument Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. 2014-04-11 10:37:30
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręby Boguszów nr 3 i 4 w Boguszowie-Gorcach 2014-04-09 14:05:42
dokument Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Romualda Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. 2014-04-01 15:20:11
dokument UWAGA !!! ZMIANA SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ORAZ GRANIC OBWODÓW GŁOSOWANIA 2014-03-28 12:33:59
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 2014-03-25 16:46:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubawka 2014-03-25 16:43:05
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w Boguszowie-Gorcach 2014-03-25 16:34:10
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach. 2014-03-24 15:04:27
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dot. ul. Nadziei, Pokoju i Reja 2014-03-24 14:24:17
dokument Informacja o konieczności szczególnej ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości 2014-03-18 14:49:16
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o uchwaleniu Programu ochrony powietrza dla województwa dolnoślaskiego 2014-03-18 14:38:59
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków na najem lokalu mieszkalnego w nieruchomości przy ulicy R. Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach. 2014-03-17 08:26:06
dokument Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013 r., położonych na obszarze Gminy Boguszów-Gorce 2014-03-12 10:49:37
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach. 2014-03-11 11:37:06
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach. 2014-03-10 08:30:58
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO dot. ul. Reja 2014-02-28 12:19:16
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO dot. ul. Nadziei 2014-02-28 12:18:51
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO dot. ul. Pokoju 2014-02-28 12:17:53
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia wolnego lokalu mieszkalnego przy ulicy R. Traugutta 12J w Boguszowie-Gorcach zarządzanym przez WTBS w Wałbrzychu 2014-02-19 13:35:25
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 2014-02-18 16:44:29
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w Boguszowie-Gorcach 2014-02-18 16:42:49
dokument Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce 2014-02-17 14:50:00
dokument Ogłoszenie o V naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach. 2014-02-10 10:54:43
dokument Ogłoszenie o V naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach. 2014-02-10 10:34:39
dokument UWAGA SPRZEDAWCY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2014-01-15 07:57:09
dokument Ogłoszenie o IV naborze wniosków do zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach 2014-01-13 12:29:54