Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1406/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie Zakładowego planu kont oraz zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2018-12-04 16:17:24
dokument Zarządzenie Nr 1405/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-12-04 16:15:14
dokument Zarządzenie Nr 1404/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Boguszów-Gorce na 2019 rok Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 2018-12-04 16:12:13
dokument Zarządzenie Nr 1403/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 2018-12-04 16:11:23
dokument Zarządzenie Nr 1401/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-12-04 16:07:19
dokument Zarządzenie Nr 1400/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach 2018-11-13 16:44:05
dokument Zarządzenie Nr 1399/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-11-13 16:42:54
dokument Zarządzenie Nr 1398/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-11-13 16:41:46
dokument Zarządzenie Nr 1397/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie ustalenie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej 2018-11-13 16:40:45
dokument Zarządzenie Nr 1396/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 2018-11-09 14:09:38
dokument Zarządzenie Nr 1395/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach 2018-11-09 14:06:56
dokument Zarządzenie Nr 1394/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach 2018-11-09 14:04:49
dokument Zarządzenia od Nr 1388/2018 do Nr 1393/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2018-11-09 14:03:13
dokument Zarządzenie Nr 1388/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej 2018-11-09 14:00:55
dokument Zarządzenie Nr 1387/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań 2018-11-09 13:52:54
dokument Zarządzenie Nr 1386/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Romualda Traugutta 13, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, w drodze bezprzetargowej 2018-11-09 13:52:11
dokument Zarządzenie Nr 1385/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej 2018-11-09 13:50:36
dokument Zarządzenie Nr 1384/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-11-09 13:48:48
dokument Zarządzenie Nr 1383/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-11-02 13:43:17
dokument Zarządzenie Nr 1382/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 862/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie wyznaczenia budynków i lokali stanowiących stały zasób mieszkaniowy Gminy Boguszów-Gorce 2018-11-02 13:42:11
dokument Zarządzenie Nr 1381/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 października 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2018-11-02 13:41:19
dokument Zarządzenie Nr 1380/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 485/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc dnia 06 lipca 2012r w sprawie ustalenia zasad wydawania posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2018-10-25 14:18:18
dokument Zarządzenie Nr 1379/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" 2018-10-25 14:14:11
dokument Zarządzenie Nr 1378/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia listy przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach naboru wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania 2018-10-25 14:06:02
dokument Zarządzenie Nr 1377/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1316/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30.08.2018 w sprawie ogłoszenia listy przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach I naboru wniosków o udzielenie w 2018r dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania 2018-10-25 14:05:02
dokument Zarządzenie Nr 1376/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-10-25 14:03:48
dokument Zarządzenie Nr 1375/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-10-25 14:01:15
dokument Zarządzenie Nr 1374/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkalne w drodze bezprzetargowej 2018-10-25 13:59:25
dokument Zarządzenie Nr 1373/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-10-25 13:57:19
dokument Zarządzenie Nr 1372/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 3 lat 2018-10-25 13:56:28
dokument Zarządzenie Nr 1371/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-10-25 13:55:39
dokument Zarządzenie Nr 1370/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-10-25 13:54:10
dokument Zarządzenie Nr 1369/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-10-25 13:52:49
dokument Zarządzenie Nr 1368/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-10-15 15:05:22
dokument Zarządzenie Nr 1367/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2018-10-15 15:04:13
dokument Zarządzenie Nr 1366/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat 2018-10-15 15:03:17
dokument Zarządzenie Nr 1365/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-10-15 15:02:16
dokument Zarządzenie Nr 1364/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-10-12 09:51:43
dokument Zarządzenie Nr 1363/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-10-12 09:51:02
dokument Zarządzenie Nr 1362/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-10-12 09:49:41
dokument Zarządzenie Nr 1361/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-10-12 08:27:52
dokument Zarządzenie Nr 1360/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-10-09 16:17:53
dokument Zarządzenie Nr 1359/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 3 lat 2018-10-09 16:16:56
dokument Zarządzenie Nr 1358/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-10-09 16:15:54
dokument Zarządzenie Nr 1357/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1296/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-10-09 16:14:53
dokument Zarządzenie Nr 1356/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-10-09 16:13:04
dokument Zarządzenie Nr 1355/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-10-09 16:10:26
dokument Zarządzenie Nr 1354/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-10-09 16:09:05
dokument Zarządzenie Nr 1353/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2018-10-09 16:07:04
dokument Zarządzenie Nr 1352/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2018-10-09 16:05:46
dokument Zarządzenie Nr 1351/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 2018-10-09 16:03:10
dokument Zarządzenie Nr 1350/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Ochrony Danych Osobowych", "Rejestru udostępnień danych osobowych" oraz "Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych" w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2018-10-09 16:01:22
dokument Zarządzenie Nr 1349/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2018-10-09 15:58:46
dokument Zarządzenie Nr 1348/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-10-09 15:56:37
dokument Zarządzenie Nr 1347/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach 2018-10-09 15:53:53
dokument Zarządzenie Nr 1346/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu i terminu przekazywania majątku Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach przy ul.Waryńskiego 10 na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 im.Bronisława Malinowskiego, Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 2018-10-09 15:52:36
dokument Zarządzenie Nr 1345/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sposobu wyliczenia wydatków bieżących na przedszkola publiczne w wydatkach Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach 2018-10-09 15:51:44
dokument Zarządzenie Nr 1344/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat 2018-09-28 08:42:49
dokument Zarządzenie Nr 1343/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 3 lat 2018-09-28 08:41:28
dokument Zarządzenie Nr 1342/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2018-09-28 08:40:20
dokument Zarządzenie Nr 1341/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-09-28 08:39:19
dokument Zarządzenie Nr 1340/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-09-28 08:36:44
dokument Zarządzenie Nr 1339/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-09-28 08:35:42
dokument Zarządzenie Nr 1338/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-09-28 08:34:32
dokument Zarządzenie Nr 1337/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-09-28 08:32:59
dokument Zarządzenie Nr 1336/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok 2018-09-28 08:26:18
dokument Zarządzenie Nr 1335/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 września 2018 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-09-17 15:42:34
dokument Zarządzenie Nr 1334/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul.Kolejowej 40 na cele nierolne na okres 5 lat 2018-09-17 11:53:28
dokument Zarządzenie Nr 1333/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2018-09-17 11:52:37
dokument Zarządzenie Nr 1332/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-09-17 11:51:51
dokument Zarządzenie Nr 1331/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-09-17 11:51:01
dokument Zarządzenie Nr 1330/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 3 lat 2018-09-17 11:50:09
dokument Zarządzenie Nr 1329/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach 2018-09-17 11:48:41
dokument Zarządzenie Nr 1328/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Tadeusza Kościuszki 3, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, w drodze bezprzetargowej 2018-09-17 11:47:34
dokument Zarządzenie Nr 1327/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-09-13 11:34:40
dokument Zarządzenie Nr 1326/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-09-13 11:33:37
dokument Zarządzenie Nr 1325/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1296/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-09-13 11:32:45
dokument Zarządzenie Nr 1324/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-09-13 11:31:52
dokument Zarządzenie Nr 1323/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-09-13 11:31:02
dokument Zarządzenie Nr 1322/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-09-13 11:30:10
dokument Zarządzenie Nr 1321/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-09-13 11:28:59
dokument Zarządzenie Nr 1320/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-09-13 11:28:00
dokument Zarządzenie Nr 1319/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2018 r. 2018-09-13 11:25:15
dokument Zarządzenie Nr 1318/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wskazania osoby na pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-31 13:25:55
dokument Zarządzenie Nr 1317/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-08-30 12:59:07
dokument Zarządzenie Nr 1316/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia listy przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach I naboru wniosków o udzielenie w 2018 r. dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania 2018-08-30 12:57:26
dokument Zarządzenie Nr 1315/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-08-30 12:51:03
dokument Zarządzenie Nr 1314/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2018-08-29 14:03:07
dokument Zarządzenie Nr 1313/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania 2018-08-29 14:02:10
dokument Zarządzenie Nr 1312/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-08-29 14:01:14
dokument Zarządzenie Nr 1311/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-08-29 14:00:33
dokument Zarządzenie Nr 1310/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-08-29 13:59:48
dokument Zarządzenie Nr 1309/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2018-08-29 13:59:06
dokument Zarządzenie Nr 1308/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2018-08-29 13:58:23
dokument Zarządzenie Nr 1307/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2018-08-29 13:57:34
dokument Zarządzenie Nr 1306/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2018-08-29 13:56:28
dokument Zarządzenie Nr 1305/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2018-08-29 13:55:46
dokument Zarządzenie Nr 1304/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2018-08-28 15:18:14
dokument Zarządzenie Nr 1303/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Boguszowie-Gorcach 2018-08-28 15:17:15
dokument Zarządzenie Nr 1302/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-08-28 15:16:14
dokument Zarządzenie Nr 1301/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1242/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-08-24 10:09:20
dokument Zarządzenie Nr 1300/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odmowy rozłożenia na raty zaległości za lokal użytkowy znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ................. 2018-08-24 10:08:29
dokument Zarządzenie Nr 1299/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach 2018-08-24 09:57:10
dokument Zarządzenie Nr 1298/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach 2018-08-24 09:56:07
dokument Zarządzenie Nr 1297/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach 2018-08-24 09:55:09
dokument Zarządzenie Nr 1296/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-08-24 09:54:08
dokument Zarządzenie Nr 1295/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-08-24 09:53:03
dokument Zarządzenie Nr 1294/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-08-24 09:52:27
dokument Zarządzenie Nr 1293/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-08-24 09:51:47
dokument Zarządzenie Nr 1292/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2018-08-23 13:36:45
dokument Zarządzenie Nr 1291/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2018-08-23 13:34:18
dokument Zarządzenie Nr 1290/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-08-21 09:12:20
dokument Zarządzenie Nr 1289/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-08-21 09:09:25
dokument Zarządzenie Nr 1288/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2018 2018-08-21 09:07:59
dokument Zarządzenie Nr 1287/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul .T. Kościuszki 45 na cele nierolne na okres 5 lat 2018-08-21 09:06:19
dokument Zarządzenie Nr 1286/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. 1 Maja 102 na cele nierolne na okres 5 lat 2018-08-21 09:05:20
dokument Zarządzenie Nr 1285/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-08-21 09:04:17
dokument Zarządzenie Nr 1284/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-08-16 09:54:52
dokument Zarządzenie Nr 1283/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-08-16 09:53:22
dokument Zarządzenie Nr 1282/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-08-13 15:16:39
dokument Zarządzenie Nr 1281/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-08-13 15:00:32
dokument Zarządzenie Nr 1280/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-08-13 14:53:30
dokument Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Kolejowej 43 na cele nierolne na okres 5 lat 2018-08-13 14:51:06
dokument Zarządzenie Nr 1278/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-08-13 14:49:37
dokument Zarządzenie Nr 1277/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-08-13 14:48:33
dokument Zarządzenie Nr 1276/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-08-13 14:46:13
dokument Zarządzenie Nr 1275/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-08-13 14:45:41
dokument Zarządzenie Nr 1274/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w roku 2018 2018-08-13 14:43:38
dokument Zarządzenie Nr 1273/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2018-08-13 14:38:04
dokument Zarządzenie Nr 1272/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Grzegorza Fabińskiego nauczyciela zatrudnionego w szkole prowadzonej przez Gminę Boguszów-Gorce ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-13 14:28:29
dokument Zarządzenie Nr 1271/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Renaty Bizoń nauczycielki zatrudnionej w szkole prowadzonej przez Gminę Boguszów-Gorce ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-13 14:26:32
dokument Zarządzenie Nr 1270/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 717/09 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 września 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2018-08-13 14:21:24
dokument Zarządzenie Nr 1269/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej 2018-08-13 14:17:20
dokument Zarządzenie Nr 1269A/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem Gminazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach 2018-08-10 13:57:49
dokument Zarządzenie Nr 1268/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2018-08-10 13:49:41
dokument Zarządzenia od Nr 1260/2018 do Nr 1266/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2018-08-10 13:35:25
dokument Zarządzenie Nr 1259/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2018-08-10 13:32:53
dokument Zarządzenie Nr 1258/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-08-10 13:32:06
dokument Zarządzenie Nr 1257/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-08-10 13:29:09
dokument Zarządzenie Nr 1255/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 1 roku 2018-07-23 14:10:25
dokument Zarządzenie Nr 1254/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul.Kolejowej 39 na cele nierolne na okres 5 lat 2018-07-23 14:08:54
dokument Zarządzenie Nr 1253/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-07-23 14:07:55
dokument Zarządzenie Nr 1252/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-07-23 14:07:09
dokument Zarządzenie Nr 1251/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-07-23 14:06:03
dokument Zarządzenie Nr 1250/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-07-23 14:04:57
dokument Zarządzenie Nr 1249/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2018-07-23 14:03:59
dokument Zarządzenie Nr 1248/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-07-23 14:02:51
dokument Zarządzenie Nr 1247/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. 1 Maja 8 na cele nierolne na okres 5 lat 2018-07-20 08:45:18
dokument Zarządzenie Nr 1246/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-07-17 17:41:52
dokument Zarządzenie Nr 1245/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1239/2018r. z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-07-17 17:40:26
dokument Zarządzenie Nr 1244/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-07-13 12:37:05
dokument Zarządzenie Nr 1243/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w 2018r. Dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania 2018-07-13 12:36:12
dokument Zarządzenie Nr 1242/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-07-13 12:34:03
dokument Zarządzenie Nr 1241/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-07-13 12:33:10
dokument Zarządzenie Nr 1240/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-07-09 10:57:21
dokument Zarządzenie Nr 1239/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-07-06 12:21:27
dokument Zarządzenie Nr 1238/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-07-06 12:20:27
dokument Zarządzenie Nr 1237/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-07-06 12:19:24
dokument Zarządzenie Nr 1236/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-07-06 12:18:39
dokument Zarządzenie Nr 1235/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-07-06 12:16:53
dokument Zarządzenie Nr 1234/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul .R. Traugutta 10 na cele nierolne na okres 5 lat 2018-07-06 12:16:00
dokument Zarządzenie Nr 1233/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-07-06 12:15:17
dokument Zarządzenie Nr 1232/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-07-06 12:14:27
dokument Zarządzenie Nr 1231/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-07-06 12:13:39
dokument Zarządzenie Nr 1230/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018-07-02 13:36:42
dokument Zarządzenie Nr 1229/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-07-02 13:35:58
dokument Zarządzenie Nr 1228/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2018-07-02 13:35:12
dokument Zarządzenie Nr 1227/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-07-02 13:34:26
dokument Zarządzenie Nr 1226/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-07-02 13:32:58
dokument Zarządzenie Nr 1225/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-07-02 13:32:08
dokument Zarządzenie Nr 1224/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-07-02 13:31:03
dokument Zarządzenie Nr 1223/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2018-07-02 13:26:08
dokument Zarządzenie Nr 1222/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia, turystyki i krajoznawstwa 2018-07-02 13:21:17
dokument Zarządzenie Nr 1221/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-07-02 13:19:37
dokument Zarządzenie Nr 1220/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 717/09 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 września 2009r. Z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2018-07-02 13:17:37
dokument Zarządzenie Nr 1219/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 980/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-06-11 14:44:33
dokument Zarządzenia od Nr 1216/2018 do Nr 1218/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2018-06-11 14:36:52
dokument Zarządzenie Nr 1215/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-06-11 09:52:14
dokument Zarządzenie Nr 1214/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-06-11 09:50:34
dokument Zarządzenie Nr 1213/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-06-11 09:48:41
dokument Zarządzenie Nr 1212/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2018-06-11 09:45:07
dokument Zarządzenie Nr 1211/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach 2018-06-11 09:42:41
dokument Zarządzenie Nr 1210/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Henryka Sienkiewicza 41, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, w drodze bezprzetargowej 2018-06-11 09:40:29
dokument Zarządzenie Nr 1209/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomościprzeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach 2018-06-11 09:36:32
dokument Zarządzenie Nr 1208/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-06-11 09:34:13
dokument Zarządzenie Nr 1207/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek budżetowych Gminy Boguszów-Gorce do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2018-06-11 09:33:28
dokument Zarządzenie Nr 1206/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-06-07 13:20:38
dokument Zarządzenie Nr 1205/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-06-07 13:19:37
dokument Zarządzenie Nr 1204/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-06-07 13:18:01
dokument Zarządzenie Nr 1203/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2018-06-06 09:16:32
dokument Zarządzenie Nr 1202/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Pana Krystiana Ogrodnika do zastępowania Pani Katarzyny Kawka Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach w czasie jej nieobecności 2018-06-06 09:15:50
dokument Zarządzenie Nr 1201/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie miejskim w Boguszowie-Gorcach oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2018-06-06 09:14:32
dokument Zarządzenie Nr 1200/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji ws. "świadczeń dobry start" 2018-06-06 09:13:34
dokument Zarządzenie Nr 1199/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 2018-06-05 16:42:32
dokument Zarządzenie Nr 1198/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-06-05 16:36:54
dokument Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach za rok 2017 2018-06-05 16:35:57
dokument Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-05-29 08:23:34
dokument Zarządzenie Nr 1195/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym" w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2018-05-29 08:22:09
dokument Zarządzenie Nr 1194/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-05-29 08:20:28
dokument Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-05-29 08:19:36
dokument Zarządzenie Nr 1192/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-05-29 08:18:52
dokument Zarządzenie Nr 1191/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-05-29 08:18:12
dokument Zarządzenie Nr 1190/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-05-29 08:17:24
dokument Zarządzenie Nr 1189/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-05-29 08:16:41
dokument Zarządzenie Nr 1188/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej 2018-05-29 08:15:58
dokument Zarządzenie Nr 1186/2018 i Nr 1187/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2018-05-29 08:15:13
dokument Zarządzenie Nr 1185/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-05-29 08:07:25
dokument Zarządzenie Nr 1184/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-05-29 08:06:51
dokument Zarządzenie Nr 1183/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-05-29 08:05:28
dokument Zarządzenie Nr 1182/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-05-29 08:04:43
dokument Zarządzenie Nr 1181/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-05-29 08:03:46
dokument Zarządzenie Nr 1180/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-05-29 08:03:02
dokument Zarządzenie Nr 1179/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Boguszowie-Gorcach 2018-05-22 17:25:49
dokument Zarządzenie Nr 1178/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-05-22 17:20:48
dokument Zarządzenie Nr 1177/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-05-22 17:19:22
dokument Zarządzenie Nr 1176/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-05-22 17:17:35
dokument Zarządzenie Nr 1175/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-05-22 17:15:05
dokument Zarządzenie Nr 1174/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania 2018-05-08 17:08:11
dokument Zarządzenie Nr 1173/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-05-08 17:04:56
dokument Zarządzenie Nr 1172/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-05-08 17:03:42
dokument Zarządzenie Nr 1171/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-05-08 17:00:02
dokument Zarządzenie Nr 1170/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-05-08 16:57:44
dokument Zarządzenie Nr 1169/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-05-08 16:55:57
dokument Zarządzenie Nr 1168/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości za lokal mieszkalny znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ........................ 2018-05-08 16:54:49
dokument Zarządzenie Nr 1167/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2017 2018-05-08 16:53:44
dokument Zarządzenie Nr 1166/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-05-08 16:51:19
dokument Zarządzenie Nr 1165/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-05-08 16:50:08
dokument Zarządzenie Nr 1164/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-05-08 16:48:54
dokument Zarządzenie Nr 1163/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-05-08 16:42:11
dokument Zarządzenie Nr 1162/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-04-26 15:23:55
dokument Zarządzenie Nr 1161/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2018-04-26 15:20:03
dokument Zarządzenie Nr 1159/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-04-03 08:12:55
dokument Zarządzenie Nr 1158/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań 2018-04-03 08:12:05
dokument Zarządzenie Nr 1157/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2018-04-03 08:11:05
dokument Zarządzenie Nr 1156/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Pana Krystiana Ogrodnika na stanowisko osoby pełniącej obowiązki wicedyrektora Gimnazjum nr 2 w Boguszowie-Gorcach 2018-04-03 08:10:19
dokument Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-04-03 08:07:20
dokument Zarządzenie Nr 1154/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-04-03 08:06:19
dokument Zarządzenie Nr 1153/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2018-04-03 08:04:48
dokument Zarządzenie Nr 1152/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2018-04-03 08:03:31
dokument Zarządzenie Nr 1151/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu w roku 2018 2018-04-03 08:01:46
dokument Zarządzenie Nr 1150/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji dokumentu ?Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020? 2018-04-03 08:00:35
dokument Zarządzenie Nr 1149/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-04-03 07:58:38
dokument Zarządzenie Nr 1148/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-03-29 14:33:07
dokument Zarządzenie Nr 1147/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 229/2 na działkę nr 233/1 obręb 5 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach 2018-03-29 14:32:22
dokument Zarządzenie Nr 1146/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 300/7 na działkę nr 300/2 obręb 2 Gorce w Boguszowie-Gorcach 2018-03-29 14:31:28
dokument Zarządzenie Nr 1145/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-03-29 14:29:14
dokument Zarządzenie Nr 1144/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2018-03-29 14:25:47
dokument Zarządzenie Nr 1143/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2018-03-29 14:24:55
dokument Zarządzenie Nr 1142/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-03-12 13:47:04
dokument Zarządzenie Nr 1141/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej 2018-03-12 13:41:18
dokument Zarządzenie Nr 1140/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2018-03-12 13:39:38
dokument Zarządzenie Nr 1139/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-03-12 13:38:04
dokument Zarządzenie Nr 1138/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-03-12 13:34:47
dokument Zarządzenie Nr 1137/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-03-12 13:33:15
dokument Zarządzenie Nr 1136/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-03-12 13:30:55
dokument Zarządzenie Nr 1135/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-03-12 13:28:32
dokument Zarządzenie Nr 1134/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-03-12 13:19:26
dokument Zarządzenie Nr 1133/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu 2018-03-08 14:29:45
dokument Zarządzenie Nr 1132/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych 2018-03-08 14:19:49
dokument Zarządzenie Nr 1131/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 782/2013 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2013r. ws. powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2018-03-08 14:17:43
dokument Zarządzenie Nr 1130/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej 2018-03-08 14:16:10
dokument Zarządzenie Nr 1129/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 396 /2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu lub dzierżawy nieruchomości nierolnych 2018-03-08 14:11:29
dokument Zarządzenie Nr 1128/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-03-06 11:03:08
dokument Zarządzenie Nr 1127/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-03-06 11:02:04
dokument Zarządzenie Nr 1126/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej 2018-03-02 13:29:50
dokument Zarządzenie Nr 1125/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach" 2018-03-02 13:28:29
dokument Zarządzenie Nr 1124/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2018-03-02 13:25:50
dokument Zarządzenie Nr 1123/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-03-02 13:23:31
dokument Zarządzenie Nr 1122/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-03-02 13:22:27
dokument Zarządzenie Nr 1121/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-03-02 13:21:16
dokument Zarządzenie Nr 1120/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-03-02 13:20:09
dokument Zarządzenie Nr 1119/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-03-02 13:18:22
dokument Zarządzenie Nr 1118/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-03-02 13:17:32
dokument Zarządzenie Nr 1117/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-03-02 13:15:57
dokument Zarządzenie Nr 1116/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości za lokal mieszkalny znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul........................ 2018-03-02 13:13:36
dokument Zarządzenie Nr 1115/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-03-02 13:10:11
dokument Zarządzenie Nr 1114/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-03-02 13:08:05
dokument Zarządzenie Nr 1113/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie sposobu i terminu przekazywania majątku Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach przy ul.Waryńskiego 10 na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 im.Bronisława Malinowskiego, Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 2018-03-02 13:04:59
dokument Zarządzenie Nr 1112/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-03-02 13:01:14
dokument Zarządzenie Nr 1111/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat 2018-03-02 13:00:08
dokument Zarządzenie Nr 1110/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 5 lat 2018-03-02 12:59:03
dokument Zarządzenie Nr 1109/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2018-03-02 12:57:09
dokument Zarządzenie Nr 1108/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-03-02 12:55:57
dokument Zarządzenie Nr 1107/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-03-02 12:54:45
dokument Zarządzenie Nr 1106/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-03-02 12:50:38
dokument Zarządzenie Nr 1105/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2018-02-02 11:23:50
dokument Zarządzenie Nr 1104/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-02-02 11:22:06
dokument Zarządzenie Nr 1103/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-02-02 11:21:10
dokument Zarządzenie Nr 1102/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 991/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2017 roku ws. zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-02-02 11:18:32
dokument Zarządzenie Nr 1101/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2018-02-02 11:17:09
dokument Zarządzenie Nr 1100/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej 2018-02-02 11:15:51
dokument Zarządzenie Nr 1099/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2018-02-02 11:12:10
dokument Zarządzenie Nr 1098/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i mieszkańców budynków przy ul. Staszica 1-2 w Boguszowie-Gorcach na cele nierolne na okres 5 lat 2018-02-02 11:11:04
dokument Zarządzenie Nr 1097/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-02-02 11:07:24
dokument Zarządzenie Nr 1096/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2018-02-02 11:05:50
dokument Zarządzenie Nr 1095/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2018-02-02 11:04:51
dokument Zarządzenie Nr 1094/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich 2018-02-02 11:02:04
dokument Zarządzenie Nr 1093/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej 2018-02-02 10:56:17
dokument Zarządzenie Nr 1092/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 717/09 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23.09.2009r. ws. ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2018-02-02 10:50:15
dokument Zarządzenie Nr 1091/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2018-02-02 10:45:33
dokument Zarządzenie Nr 1090/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 2018-01-23 16:04:01
dokument Zarządzenie Nr 1089/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-01-23 16:02:33
dokument Zarządzenie Nr 1088/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-01-23 16:01:30
dokument Zarządzenie Nr 1087/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-01-23 16:00:27
dokument Zarządzenie Nr 1086/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-01-23 15:59:25
dokument Zarządzenie Nr 1085/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 3 lat 2018-01-23 15:39:34
dokument Zarządzenie Nr 1084/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej 2018-01-23 15:38:01
dokument Zarządzenie Nr 1083/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe w drodze bezprzetargowej 2018-01-23 09:21:16
dokument Zarządzenie Nr 1082/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2018-01-23 09:20:02
dokument Zarządzenie Nr 1081/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-01-23 09:03:57
dokument Zarządzenie Nr 1080/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 641/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie określenia zasad wskazania osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguszowie-Gorcach przy ul.Traugutta 12J oraz powołania Społecznej Komisji do rozpatrywania wniosków 2018-01-23 08:59:47
dokument Zarządzenie Nr 1079/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przeznaczenia lokalu użytkowego 2018-01-23 08:58:11
dokument Zarządzenie Nr 1078/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, bezpieczeństwa, ochrony zdrowa 2018-01-23 08:53:03
dokument Zarządzenie Nr 1077/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2018 2018-01-23 08:51:56
dokument Zarządzenie Nr 1076/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-01-23 08:49:18
dokument Zarządzenie Nr 1075/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-01-23 08:48:12
dokument Zarządzenie Nr 1074/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-01-23 08:47:11
dokument Zarządzenie Nr 1073/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-01-23 08:46:09
dokument Zarządzenie Nr 1072/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1024/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-01-23 08:44:28
dokument Zarządzenie Nr 1071/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2018-01-23 08:42:20
dokument Zarządzenie Nr 1070/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-01-23 08:41:12
dokument Zarządzenie Nr 1069/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-01-23 08:38:56
dokument Zarządzenie Nr 1068/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-01-23 08:37:24
dokument Zarządzenie Nr 1067/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-01-23 08:36:16
dokument Zarządzenie Nr 1066/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia cenników na sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2018-01-23 08:02:49
dokument Zarządzenie Nr 1065/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-01-23 08:01:48
dokument Zarządzenie Nr 1064/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-01-23 07:54:51
dokument Zarządzenie Nr 1063/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 519/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne 2018-01-23 07:50:15
dokument Zarządzenie Nr 1062/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok 2018-01-23 07:46:36
dokument Zarządzenie Nr 1061/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce uprawnień do zaciągania zobowiązań 2018-01-23 07:45:09
dokument Zarządzenia od Nr 1054/2017 do Nr 1060/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2018-01-10 16:51:15
dokument Zarządzenie Nr 1053/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018-01-10 16:49:04
dokument Zarządzenie Nr 1052/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok 2018-01-10 16:47:46
dokument Zarządzenie Nr 1050/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017/2018 2018-01-10 16:45:00
dokument Zarządzenie Nr 1049/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu Szkolenia Obronnego Urzędu Miejskiego Boguszów-Gorce na lata 2017-2019 2018-01-10 16:43:20
dokument Zarządzenie Nr 1048/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali w budynku przy ul.Kolejowej 50 na cele nierolne na okres 5 lat 2018-01-10 16:39:19
dokument Zarządzenie Nr 1047/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-01-10 16:37:04
dokument Zarządzenie Nr 1046/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-01-10 16:36:02
dokument Zarządzenia od Nr 1044/2017 do Nr 1045/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2018-01-10 16:34:45
dokument Zarządzenie Nr 1043/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w roku 2018 2018-01-10 16:30:21
dokument Zarządzenie Nr 1042/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2018-01-10 16:29:07
dokument Zarządzenie Nr 1041/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w wymienionych obszarach 2018-01-10 16:28:09
dokument Zarządzenie Nr 1040/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2018-01-10 16:27:07
dokument Zarządzenie Nr 1039/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2018-01-10 16:22:39
dokument Zarządzenie Nr 1038/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok 2018-01-10 16:21:16
dokument Zarządzenie Nr 1037/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 717 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 września 2009r. W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2018-01-10 16:16:56
dokument Zarządzenie Nr 1036/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-01-10 16:14:15
dokument Zarządzenie Nr 1035/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2018-01-10 16:13:11
dokument Zarządzenie Nr 1033/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-01-10 16:09:17
dokument Zarządzenie Nr 1032/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2018-01-10 16:07:47
dokument Zarządzenie Nr 1031/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzeni wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-01-10 16:06:48
dokument Zarządzenie Nr 1030/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i mieszkańców budynku przy ul.S.Staszica 24 na cele nierolne na okres 5 lat 2018-01-10 16:05:48
dokument Zarządzenie Nr 1029/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2018-01-10 16:04:49
dokument Zarządzenie Nr 1028/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-01-10 16:03:39
dokument Zarządzenie Nr 1027/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-01-10 16:02:37
dokument Zarządzenie Nr 1026/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-01-10 15:59:33
dokument Zarządzenie Nr 1025/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2018-01-10 15:58:24
dokument Zarządzenie Nr 1024/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2018-01-10 15:57:02
dokument Zarządzenie Nr 1023/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej 2018-01-10 15:55:36
dokument Zarządzenie Nr 1021/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2018-01-10 15:41:57
dokument Zarządzenie Nr 1020/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego samochodu służbowego stanowiącego własność Gminy Boguszów-Gorce będącego w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach oraz powołania komisji przetargowej 2017-12-05 17:43:39
dokument Zarządzenie Nr 1019/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań 2017-12-05 17:42:22
dokument Zarządzenie Nr 1018/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2017-12-05 17:41:10
dokument Zarządzenie Nr 1017/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok 2017-12-05 17:40:00
dokument Zarządzenie Nr 1016/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-12-05 17:37:07
dokument Zarządzenie Nr 1015/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2017-12-05 17:36:13
dokument Zarządzenie Nr 1014/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-12-05 17:35:26
dokument Zarządzenie Nr 1013/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-12-05 17:33:35
dokument Zarządzenie Nr 1012/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-12-05 17:32:45
dokument Zarządzenie Nr 1011/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-12-05 17:30:07
dokument Zarządzenie Nr 1010/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-12-05 17:29:00
dokument Zarządzenie Nr 1009/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-12-05 17:27:37
dokument Zarządzenie Nr 1008/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r. 2017-12-05 17:25:43
dokument Zarządzenie Nr 1007/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sposobu wyliczenia wydatków bieżących na przedszkola publiczne w wydatkach Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie ? Gorcach 2017-12-05 17:24:06
dokument Zarządzenie Nr 1006/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Boguszów ? Gorce na 2018 rok Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 2017-12-05 17:23:05
dokument Zarządzenie Nr 1005/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały ws. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Izbie Obrachunkowej 2017-12-05 17:21:55
dokument Zarządzenie Nr 1004/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-12-05 17:19:48
dokument Zarządzenie Nr 1003/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok 2017-12-05 17:18:11
dokument Zarządzenie Nr 1002/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2017-12-05 17:13:11
dokument Zarządzenie Nr 1001/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-12-05 17:11:17
dokument Zarządzenie Nr 1000/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok 2017-12-05 17:09:12
dokument Zarządzenie Nr 999/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 5 lat 2017-12-05 17:06:50
dokument Zarządzenie Nr 998/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok 2017-12-05 17:05:01
dokument Zarządzenie Nr 997/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 października 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-12-05 17:00:32
dokument Zarządzenie Nr 996/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodu służbowego stanowiącego własność Gminy Boguszów-Gorce będącego w użytkowaniu Straży Miejskiej Boguszowa-Gorc oraz powołania komisji przetargowej 2017-10-25 15:11:11
dokument Zarządzenie Nr 995/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-10-25 15:10:01
dokument Zarządzenie Nr 994/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w drodze bezprzetargowej 2017-10-25 15:08:31
dokument Zarządzenie Nr 993/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe w drodze bezprzetargowe 2017-10-25 15:06:57
dokument Zarządzenie Nr 992/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-10-25 15:05:19
dokument Zarządzenie Nr 991/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-10-25 15:03:53
dokument Zarządzenie Nr 990/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-10-25 15:02:27
dokument Zarządzenie Nr 989/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru najemcy lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80 m 2 i lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu 2017-10-20 12:50:37
dokument Zarządzenie Nr 988/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-10-20 12:48:46
dokument Zarządzenie Nr 987/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-10-20 12:46:54
dokument Zarządzenie Nr 986/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok 2017-10-20 12:43:26
dokument Zarządzenie Nr 985/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań 2017-10-20 12:35:39
dokument Zarządzenie Nr 984/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji 2017-10-20 12:34:35
dokument Zarządzenie Nr 983/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-10-10 16:59:56
dokument Zarządzenie Nr 982/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-10-10 16:58:42
dokument Zarządzenie Nr 981/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczone 2017-10-10 16:56:23
dokument Zarządzenie Nr 980/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-10-10 16:54:15
dokument Zarządzenie Nr 979/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-10-10 16:52:45
dokument Zarządzenie Nr 978/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 2017-10-10 16:50:38
dokument Zarządzenie Nr 977/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-10-10 16:48:32
dokument Zarządzenie Nr 976/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-10-10 16:47:34
dokument Zarządzenie Nr 975/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-10-10 16:46:29
dokument Zarządzenie Nr 974/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-10-10 16:43:58
dokument Zarządzenie Nr 973/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 696/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasto Boguszów-Gorce z późniejszymi zmianami 2017-10-10 16:40:21
dokument Zarządzenie Nr 972/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 692/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Boguszów-Gorce i jej jednostkach organizacyjnych z późniejszymi zmianami 2017-10-10 16:37:43
dokument Zarządzenie Nr 971/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 693/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu wyliczenia wydatków bieżących na przedszkola publiczne w wydatkach Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach sklasyfikowanych w rozdiale 75085 2017-10-10 16:35:24
dokument Zarządzenie Nr 970/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-10-10 16:30:59
dokument Zarządzenie Nr 969/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok 2017-10-10 16:27:08
dokument Zarządzenie Nr 968/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r. 2017-10-10 16:11:20
dokument Zarządzenie Nr 967/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-10-10 16:10:11
dokument Zarządzenie Nr 966/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli lokali w budynku przy ul.Kolejowej 45 na cele nierolne na okres 5 lat 2017-10-10 16:08:59
dokument Zarządzenie Nr 965/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-10-10 16:07:44
dokument Zarządzenie Nr 964/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-10-10 16:06:38
dokument Zarządzenie Nr 963/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r. 2017-10-10 16:03:31
dokument Zarządzenia Nr 960/2017 do Nr 962/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 września 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-10-10 16:01:29
dokument Zarządzenie Nr 959/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-09-25 10:26:50
dokument Zarządzenie Nr 958/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-09-25 10:25:33
dokument Zarządzenie Nr 957/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-09-25 10:24:12
dokument Zarządzenie Nr 956/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-09-25 10:22:30
dokument Zarządzenie Nr 955/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" przy ul.Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach w zakresie zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji sporządzonej na miesiąc wrzesień 2017 roku 2017-09-22 08:53:10
dokument Zarządzenie Nr 954/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018r. 2017-09-22 08:50:17
dokument Zarządzenie Nr 953/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 56 w Boguszowie-Gorcach 2017-09-22 08:48:58
dokument Zarządzenie Nr 952/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcech 2017-09-22 08:43:32
dokument Zarządzenie Nr 951/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-09-22 08:39:32
dokument Zarządzenie Nr 950/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-09-20 09:09:43
dokument Zarządzenie Nr 949/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-09-19 15:35:06
dokument Zarządzenie Nr 948/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-09-19 15:34:01
dokument Zarządzenie Nr 947/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-09-19 15:32:56
dokument Zarządzenie Nr 946/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2017-09-19 15:31:53
dokument Zarządzenie Nr 945/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2017-09-19 15:29:39
dokument Zarządzenie Nr 944/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-09-19 15:27:43
dokument Zarządzenie Nr 943/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-09-19 15:25:56
dokument Zarządzenie Nr 942/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-09-19 15:23:09
dokument Zarządzenie Nr 941/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w boguszowie-Gorcach 2017-09-19 15:21:34
dokument Zarządzenie Nr 940/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-09-19 15:06:54
dokument Zarządzenie Nr 939/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe w drodze bezprzetargowej 2017-09-19 15:04:05
dokument Zarządzenie Nr 938/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 września 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2017-09-19 15:02:28
dokument Zarządzenie Nr 937/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok 2017-09-19 15:00:47
dokument Zarządzenie Nr 936/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorc oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2017r. 2017-09-19 14:56:52
dokument Zarządzenie Nr 935/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali stanowiących mieszkalny zasób gminy Boguszów-Gorce 2017-09-19 14:55:12
dokument Zarządzenie Nr 934/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Boguszów-Gorce w 2017 roku 2017-08-30 12:12:31
dokument Zarządzenie Nr 933/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-08-30 12:08:19
dokument Zarządzenie Nr 932/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r. 2017-08-30 12:07:06
dokument Zarządzenie Nr 931/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r. 2017-08-30 12:06:01
dokument Zarządzenie Nr 930/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-08-25 13:52:54
dokument Zarządzenie Nr 929/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Eweliny Kamińskiej ? Sawickiej nauczycielki zatrudnionej w szkole prowadzonej przez Gminę Boguszów-Gorce ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-25 13:50:49
dokument Zarządzenie Nr 928/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Natalii Południak nauczycielki zatrudnionej w szkole prowadzonej przez Gminę Boguszów-Gorce ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-25 13:49:20
dokument Zarządzenia Nr 926/2017 do Nr 927/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-08-25 13:46:06
dokument Zarządzenie Nr 925/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 943/2010 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lipca 2010r. Wprowadzającego ?Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? 2017-08-25 13:43:10
dokument Zarządzenie Nr 924/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu w związku z likwidacją części Rodzinnego Ogrody Działkowego ?Jutrzenka? w Boguszowie-Gorcach 2017-08-25 13:41:38
dokument Zarządzenie Nr 923/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-08-25 13:40:28
dokument Zarządzenie Nr 922/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2017-08-25 13:38:50
dokument Zarządzenie Nr 921/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji 2017-08-25 13:37:19
dokument Zarządzenie Nr 920/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów - Gorce w roku 2017 2017-08-18 14:01:02
dokument Zarządzenie Nr 919/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-08-18 13:54:36
dokument Zarządzenie Nr 918/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-08-18 13:54:03
dokument Zarządzenie Nr 917/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2017-08-18 13:52:15
dokument Zarządzenie Nr 916/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-08-18 13:51:44
dokument Zarządzenie Nr 915/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-08-18 13:51:04
dokument Zarządzenie Nr 914/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-08-18 13:47:55
dokument Zarządzenie Nr 913/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-08-18 13:47:19
dokument Zarządzenie Nr 912/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-08-18 13:46:33
dokument Zarządzenie Nr 911/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-08-18 13:45:24
dokument Zarządzenie Nr 910/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 908/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 sierpnia 2017r. W sprawie powołania Komisji Rrekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2017-08-11 12:40:44
dokument Zarządzenie Nr 909/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-08-11 12:37:30
dokument Zarządzenie Nr 908/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Restrukturyzacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2017-08-11 12:31:42
dokument Zarządzenie Nr 907/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 sierpnia 2017 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu w związku z likwidacją części Rodzinnego Ogrody Działkowego "Halniak" w Boguszowie-Gorcach 2017-08-11 12:28:17
dokument Zarządzenie Nr 906/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-08-04 11:37:13
dokument Zarządzenie Nr 905/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych 2017-08-04 11:35:19
dokument Zarządzenie Nr 904/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie rozłożenie na raty zaległości, tj. należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę za teren pod garaż znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ............... 2017-08-04 11:29:39
dokument Zarządzenie Nr 903/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości za lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. ................. 2017-08-04 11:27:27
dokument Zarządzenie Nr 902/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-08-04 11:23:53
dokument Zarządzenie Nr 901/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r. 2017-08-04 11:20:10
dokument Zarządzenie Nr 900/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-08-04 11:11:39
dokument Zarządzenie Nr 899/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-08-04 11:09:30
dokument Zarządzenie Nr 898/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-08-04 11:08:15
dokument Zarządzenie Nr 897/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-08-04 11:07:02
dokument Zarządzenie Nr 896/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie cofnięcia upoważnień i odwołania pełnomocnictwa pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2017-08-04 11:04:33
dokument Zarządzenie Nr 895/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-08-04 10:55:43
dokument Zarządzenie Nr 894/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-08-04 10:53:21
dokument Zarządzenie Nr 893/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-08-04 10:48:08
dokument Zarządzenie Nr 892/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 2 przy ul. S.Staszica nr 5 w Boguszowie-Gorcach 2017-08-04 10:45:43
dokument Zarządzenia od Nr 889/2017 do Nr 891/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-08-04 10:43:24
dokument Zarządzenie Nr 888/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-07-17 15:06:35
dokument Zarządzenie Nr 887/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2017-07-17 14:46:11
dokument Zarządzenie Nr 886/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego do użytkowników działek przyległych tj. dz nr 191, 192, 165/3, 199, 200, na cele rolne na okres 10 lat 2017-07-17 14:42:41
dokument Zarządzenie Nr 885/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach 2017-07-17 14:38:41
dokument Zarządzenie Nr 884/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-07-17 14:34:26
dokument Zarządzenie Nr 883/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-07-17 14:30:40
dokument Zarządzenia od Nr 880/2017 do Nr 882/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-07-03 15:14:52
dokument Zarządzenie Nr 879/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-07-03 15:12:17
dokument Zarządzenie Nr 878/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2017-07-03 15:11:11
dokument Zarządzenie Nr 877/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2017-07-03 15:09:34
dokument Zarządzenie Nr 876/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-07-03 15:08:24
dokument Zarządzenie Nr 875/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-07-03 15:07:10
dokument Zarządzenie Nr 874/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-07-03 15:06:05
dokument Zarządzenie Nr 873/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r. 2017-06-30 08:42:43
dokument Zarządzenie Nr 872/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do działek sąsiednich 2017-06-30 08:39:50
dokument Zarządzenie Nr 871/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-06-30 08:38:37
dokument Zarządzenie Nr 870/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 828/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-06-30 08:35:09
dokument Zarządzenie Nr 869/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego 2017-06-12 13:51:31
dokument Zarządzenie Nr 868/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-06-12 13:47:49
dokument Zarządzenie Nr 867/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2017-06-12 13:44:05
dokument Zarządzenie Nr 866/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-06-12 13:42:17
dokument Zarządzenie Nr 865/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-06-12 13:37:41
dokument Zarządzenie Nr 864/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-06-12 13:36:36
dokument Zarządzenie Nr 863/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-06-12 13:35:07
dokument Zarządzenie Nr 862/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia budynków i lokali stanowiących stały zasób mieszkaniowy Gminy Boguszów-Gorce 2017-06-12 13:32:30
dokument Zarządzenie Nr 861/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali w budynku przy ul.Staszica 24 na cele nierolne na okres 5 lat 2017-06-12 13:24:26
dokument Zarządzenie Nr 860/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-06-12 13:20:47
dokument Zarządzenie Nr 859/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-06-12 13:19:02
dokument Zarządzenie Nr 858/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r. 2017-06-12 13:03:45
dokument Zarządzenie Nr 857/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2017 w obszarze: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego 2017-06-12 13:00:57
dokument Zarządzenie Nr 856/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r. 2017-06-12 12:36:11
dokument Zarządzenie Nr 855/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej 2017-06-12 12:34:55
dokument Zarządzenie Nr 854/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu neruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2017-06-12 12:15:40
dokument Zarządzenie Nr 853/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie wygaśnięcia użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 167/5 obręb nr 2 Gorce w Boguszowie-Gorcach 2017-06-12 11:31:28
dokument Zarządzenie Nr 852/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku 2017-06-12 11:24:51
dokument Zarządzenie Nr 851/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach za rok 2016 2017-06-12 11:19:42
dokument Zarządzenie Nr 850/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach" oraz wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników 2017-06-02 13:08:09
dokument Zarządzenie Nr 849/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul.Żeromskiego 29 na cele nierolne na okres 5 lat 2017-06-02 12:54:07
dokument Zarządzenie Nr 848/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-06-02 12:51:05
dokument Zarządzenie Nr 847/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 1 przy ul.Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach 2017-06-02 12:48:36
dokument Zarządzenie Nr 846/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku 2017-06-02 12:45:31
dokument Zarządzenie Nr 845/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji 2017-06-02 12:42:57
dokument Zarządzenie Nr 844/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-06-02 12:35:58
dokument Zarządzenie Nr 843/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2017-06-02 12:34:21
dokument Zarządzenie Nr 842/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-06-02 12:32:54
dokument Zarządzenie Nr 841/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-06-02 12:30:47
dokument Zarządzenie Nr 840/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu neruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2017-06-02 12:29:23
dokument Zarządzenie Nr 839/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego 2017-06-02 12:24:45
dokument Zarządzenie Nr 838/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich 2017-06-02 12:23:20
dokument Zarządzenie Nr 837/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, przeznaczonym do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich 2017-06-02 12:21:49
dokument Zarządzenie Nr 836/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-06-02 12:17:49
dokument Zarządzenie Nr 835/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-06-02 12:14:33
dokument Zarządzenie Nr 834/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji 2017-06-02 12:09:23
dokument Zarządzenie Nr 833/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach 2017-06-02 12:04:59
dokument Zarządzenie Nr 832/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji 2017-06-02 12:02:42
dokument Zarządzenie Nr 831/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2017-05-12 08:35:27
dokument Zarządzenie Nr 830/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-05-12 08:34:02
dokument Zarządzenie Nr 829/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2017-05-12 08:32:03
dokument Zarządzenie Nr 828/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-05-12 08:29:42
dokument Zarządzenie Nr 827/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2017-05-12 08:21:03
dokument Zarządzenie Nr 826/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2017-05-12 08:19:37
dokument Zarządzenie Nr 825/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-05-05 12:11:45
dokument Zarządzenie Nr 824/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-05-05 12:10:34
dokument Zarządzenie Nr 823/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2017-05-05 12:09:19
dokument Zarządzenie Nr 822/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-05-05 12:08:12
dokument Zarządzenie Nr 821/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2016 2017-05-05 12:05:26
dokument Zarządzenie Nr 820/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości za lokal mieszkalny znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ....................... 2017-05-05 12:03:59
dokument Zarządzenie Nr 819/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego 2017-04-28 08:53:18
dokument Zarządzenie Nr 818/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2017-04-28 08:52:09
dokument Zarządzenie Nr 817/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-04-28 08:49:45
dokument Zarządzenie Nr 816/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-04-28 08:48:04
dokument Zarządzenie Nr 815/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-04-28 08:39:53
dokument Zarządzenie Nr 814/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-04-28 08:38:48
dokument Zarządzenie Nr 813/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-04-28 08:37:43
dokument Zarządzenie Nr 812/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-04-28 08:26:37
dokument Zarządzenie Nr 811/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im.Bronisława Malinowskiego przy ulicy Stanisława Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach 2017-04-28 08:19:34
dokument Zarządzenie Nr 810/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku 2017-04-28 08:11:36
dokument Zarządzenie Nr 809/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku 2017-04-28 08:10:42
dokument Zarządzenie Nr 808/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-04-26 13:40:07
dokument Zarządzenie Nr 807/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-04-26 13:39:02
dokument Zarządzenie Nr 806/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 780/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 marca 2017 roku ws. zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-04-26 13:36:47
dokument Zarządzenie Nr 805/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-04-24 08:33:29
dokument Zarządzenie Nr 804/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 725/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia cenników na sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego w Lasach Komunalnych Gminy Boguszów-Gorce 2017-04-24 08:31:28
dokument Zarządzenie Nr 803/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich 2017-04-24 08:30:29
dokument Zarządzenie Nr 802/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-04-12 21:19:24
dokument Zarządzenie Nr 801/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-04-12 21:18:23
dokument Zarządzenie Nr 800/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-04-12 21:17:19
dokument Zarządzenie Nr 799/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2017-04-12 21:15:48
dokument Zarządzenie Nr 798/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie użyczenia gruntu położonego w Boguszowie-Gorcach pod miejsce postojowe przy ul.Żeromskiego obr. 7 Kuźnice Świdnickie 2017-04-12 21:14:37
dokument Zarządzenie Nr 797/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-04-12 21:13:19
dokument Zarządzenie Nr 796/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-04-12 21:12:11
dokument Zarządzenie Nr 795/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego 2017-04-12 21:09:13
dokument Zarządzenie Nr 794/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku 2017-04-12 21:07:47
dokument Zarządzenie Nr 793/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku 2017-04-12 21:06:22
dokument Zarządzenie Nr 792/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku 2017-04-12 21:04:38
dokument Zarządzenie Nr 791/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku 2017-04-12 21:03:27
dokument Zarządzenie Nr 790/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-04-12 21:01:50
dokument Zarządzenie Nr 789/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe w drodze bezprzetargowe 2017-04-06 17:39:19
dokument Zarządzenie Nr 788/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-04-05 13:02:34
dokument Zarządzenie Nr 787/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2016 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2016 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce 2017-04-05 13:00:19
dokument Zarządzenie Nr 786/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-03-31 09:03:57
dokument Zarządzenie Nr 785/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie użyczenia gruntu na działalność statutową Polskiego Czerwonego Krzyża - Dolnosląski Oddział Okręgowy we Wrocławiu na okres 3 lat 2017-03-31 09:01:37
dokument Zarządzenie Nr 784/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-03-31 08:58:43
dokument Zarządzenie Nr 783/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-03-31 08:53:29
dokument Zarządzenie Nr 782/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-03-31 08:52:13
dokument Zarządzenie Nr 781/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2017-03-31 08:51:19
dokument Zarządzenie Nr 780/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-03-31 08:50:03
dokument Zarządzenie Nr 779/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-03-31 08:41:47
dokument Zarządzenie Nr 778/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-03-29 13:02:19
dokument Zarządzenie Nr 777/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-03-29 12:59:25
dokument Zarządzenie Nr 776/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie umorzenia zaległości, tj.należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę za lokal mieszkalny znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ............................... 2017-03-21 13:04:53
dokument Zarządzenie Nr 775/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-03-21 12:59:13
dokument Zarządzenie Nr 774/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-03-21 12:57:41
dokument Zarządzenie Nr 773/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-03-21 12:56:22
dokument Zarządzenie Nr 772/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-03-21 12:54:59
dokument Zarządzenie Nr 771/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-03-21 12:53:56
dokument Zarządzenie Nr 770/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-03-21 12:52:40
dokument Zarządzenie Nr 769/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do najmu w drodze bezprzetargowej 2017-03-06 19:57:00
dokument Zarządzenie Nr 768/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do najmu w drodze bezprzetargowej 2017-03-06 19:55:55
dokument Zarządzenie Nr 767/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie przymusowego doprowadzania osób do kwalifikacji wojskowej 2017-03-06 19:52:04
dokument Zarządzenie Nr 766/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-03-06 19:51:35
dokument Zarządzenie Nr 765/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości, tj.należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu odszkodowania za teren znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ............... 2017-03-06 19:51:08
dokument Zarządzenie Nr 764/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku 2017-03-06 19:50:44
dokument Zarządzenie Nr 763/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji 2017-03-06 19:50:15
dokument Zarządzenie Nr 762/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-02-22 20:53:43
dokument Zarządzenie Nr 761/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-02-22 20:52:48
dokument Zarządzenie Nr 760/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic położonych na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2017-02-22 20:50:40
dokument Zarządzenie Nr 759/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boguszów-Gorce 2017-02-22 20:49:44
dokument Zarządzenie Nr 758/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku 2017-02-22 20:48:40
dokument Zarządzenie Nr 757/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku 2017-02-22 20:47:57
dokument Zarządzenie Nr 756/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku 2017-02-22 20:47:20
dokument Zarządzenie Nr 755/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 724/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2017r. ws.zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-02-22 20:43:43
dokument Zarządzenie Nr 754/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres jednego roku 2017-02-22 20:42:20
dokument Zarządzenie Nr 753/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-02-22 20:41:15
dokument Zarządzenie Nr 752/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-02-22 20:39:41
dokument Zarządzenie Nr 751/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-02-22 20:38:14
dokument Zarządzenie Nr 750/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-02-22 20:36:27
dokument Zarządzenie Nr 749/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w drodze bezprzetargowej 2017-02-22 20:22:48
dokument Zarządzenie Nr 748/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-02-09 15:17:16
dokument Zarządzenie Nr 747/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu powołanych rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2017-02-09 15:15:48
dokument Zarządzenie Nr 746/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r. 2017-02-09 15:08:08
dokument Zarządzenie Nr 745/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 2017-02-09 15:06:12
dokument Zarządzenie Nr 744/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-02-09 15:00:00
dokument Zarządzenie Nr 743/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2017-02-09 14:59:00
dokument Zarządzenie Nr 742/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-02-09 14:49:00
dokument Zarządzenie Nr 741/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-01-30 17:24:23
dokument Zarządzenie Nr 740/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-01-30 17:22:52
dokument Zarządzenie Nr 739/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu 2017-01-30 17:18:36
dokument Zarządzenie Nr 738/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku 2017-01-26 11:15:15
dokument Zarządzenie Nr 737/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-01-26 11:13:50
dokument Zarządzenie Nr 736/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-01-26 11:12:49
dokument Zarządzenie Nr 735/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 r. 2017-01-26 11:11:04
dokument Zarządzenie Nr 734/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 721/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2017 w obszarach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2017-01-26 11:09:45
dokument Zarządzenie Nr 733/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-01-26 11:08:16
dokument Zarządzenie Nr 732/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 737 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wynajmu wiaty turystycznej i pobierania opłat w imieniu Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2017-01-26 11:06:29
dokument Zarządzenie Nr 731/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2017-01-26 11:05:00
dokument Zarządzenie Nr 730/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-01-26 11:02:46
dokument Zarządzenie Nr 729/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-01-26 11:01:51
dokument Zarządzenie Nr 728/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2017-01-26 11:00:39
dokument Zarządzenie Nr 727/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-01-17 15:32:00
dokument Zarządzenie Nr 726/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości zabudowanej za odszkodowaniem 2017-01-17 14:57:56
dokument Zarządzenie Nr 725/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia cenników na sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego w Lasach Komunalnych Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2017-01-17 14:30:20
dokument Zarządzenie Nr 724/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-01-17 14:28:22
dokument Zarządzenie Nr 723/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-01-17 14:26:57
dokument Zarządzenie Nr 722/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego 2017-01-17 14:24:04
dokument Zarządzenie Nr 721/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2017 w obszarach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2017-01-17 14:05:29
dokument Zarządzenie Nr 720/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-01-16 14:44:19
dokument Zarządzenie Nr 719/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat 2017-01-16 14:43:13
dokument Zarządzenie Nr 718/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-01-10 16:15:13
dokument Zarządzenie Nr 717/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do najmu w drodze bezprzetargowej 2017-01-10 16:12:58
dokument Zarządzenie Nr 716/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Boguszów-Gorce na 2017 r. 2017-01-10 10:46:09
dokument Zarządzenie Nr 715/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 696/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21.12.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2017-01-10 10:44:25
dokument Zarządzenie Nr 714/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 692/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Boguszów-Gorce i jej jednostkach organizacyjnych 2017-01-10 10:42:57
dokument Zarządzenie Nr 713/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego 2017-01-10 10:41:42
dokument Zarządzenie Nr 712/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2017-01-10 10:40:47
dokument Zarządzenie Nr 711/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce uprawnień do zaciągania zobowiązań 2017-01-10 10:37:51
dokument Zarządzenie Nr 710/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. O wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? (Dz.U. poz. 1860), a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-01-10 10:36:34
dokument Zarządzenie Nr 709/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2017-01-10 10:34:23
dokument Zarządzenie Nr 708/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2017-01-10 10:33:18
dokument Zarządzenie Nr 707/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt. "Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji". 2017-01-03 11:48:47
dokument Zarządzenie Nr 706/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 1 roku 2016-12-29 09:19:32
dokument Zarządzenie Nr 705/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-12-29 09:18:39
dokument Zarządzenie Nr 704/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie umorzenia zaległości, tj. należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę oraz niewyrażenia zgody na umorzenie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i w postępowaniu egzekucyjnym za lokal mieszkalny znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ......................... 2016-12-29 09:17:15
dokument Zarządzenie Nr 703/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-12-22 22:54:28
dokument Zarządzenie Nr 702/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzenia Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1 2016-12-22 22:51:55
dokument Zarządzenie Nr 701/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 694/2009 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 1 września 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi OSiR w Boguszowie-Gorcach 2016-12-22 22:51:33
dokument Zarządzenie Nr 700/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2016-12-22 22:51:03
dokument Zarządzenie Nr 699/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego 2016-12-22 22:50:20
dokument Zarządzenie Nr 698/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego 2016-12-22 22:49:28
dokument Zarządzenie Nr 697/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawiesporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich 2016-12-22 15:29:19
dokument Zarządzenie Nr 696/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2016-12-22 15:28:04
dokument Zarządzenie Nr 695/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodu służbowego stanowiącego własność Gminy Boguszów-Gorce będącego w użytkowaniu Straży Miejskiej Boguszowa-Gorc oraz powołania komisji przetargowej 2016-12-20 15:06:56
dokument Zarządzenie Nr 694/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-12-20 15:05:17
dokument Zarządzenie Nr 693/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu wyliczenia wydatków bieżących na przedszkola publiczne w wydatkach Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie ? Gorcach sklasyfikowanych w rozdziale 75085 2016-12-20 15:03:55
dokument Zarządzenie Nr 692/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących zcentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Boguszów-Gorce i jej jednostkach organizacyjnych 2016-12-20 15:02:48
dokument Zarządzenie Nr 691/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2016-12-15 13:28:47
dokument Zarządzenie Nr 690/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 682/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 9 grudnia 2016 r. 2016-12-15 13:27:38
dokument Zarządzenie Nr 689/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-12-15 13:19:43
dokument Zarządzenie Nr 688/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-12-15 13:08:13
dokument Zarządzenie Nr 687/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-12-15 13:07:22
dokument Zarządzenie Nr 686/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację celu publicznego, na rzecz właścicieli budynku posadowionego na działce 2016-12-15 13:06:07
dokument Zarządzenie Nr 685/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-12-14 09:18:32
dokument Zarządzenie Nr 684/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach 2016-12-14 09:17:38
dokument Zarządzenie Nr 683/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe w drodze bezprzetargowej 2016-12-14 09:16:37
dokument Zarządzenie Nr 682/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dzierżawcy 2016-12-14 09:14:56
dokument Zarządzenie Nr 681/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-12-14 08:56:47
dokument Zarządzenie Nr 680/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-12-14 08:55:28
dokument Zarządzenie Nr 679/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 717/09 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2016-12-06 13:46:11
dokument Zarządzenie Nr 678/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-12-06 13:35:48
dokument Zarządzenie Nr 677/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2016-12-06 13:34:47
dokument Zarządzenie Nr 676/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-12-06 13:33:43
dokument Zarządzenie Nr 675/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-12-06 13:32:39
dokument Zarządzenie Nr 674/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-12-06 13:31:26
dokument Zarządzenie Nr 673/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-12-06 13:30:20
dokument Zarządzenie Nr 672/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach do podpisania w imieniu Gminy Miasta Boguszów-Gorce umowy o dofinansowanie projektu pt. "Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji" oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu 2016-12-01 10:13:29
dokument Zarządzenie Nr 671/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-12-01 10:12:30
dokument Zarządzenie Nr 670/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora ds. nieruchomości w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2016-11-25 13:52:26
dokument Zarządzenie Nr 669/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-11-24 12:20:50
dokument Zarządzenie Nr 668/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2016-11-24 12:19:47
dokument Zarządzenie Nr 667/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2016 r. 2016-11-24 12:18:46
dokument Zarządzenie Nr 666/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 3 lat 2016-11-24 12:17:44
dokument Zarządzenie Nr 665/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-11-24 11:53:54
dokument Zarządzenie Nr 664/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 3 lat 2016-11-24 11:52:57
dokument Zarządzenie Nr 663/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-11-24 11:51:20
dokument Zarządzenie Nr 662/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości za lokal mieszkalny znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ............................. 2016-11-24 11:50:19
dokument Zarządzenie Nr 661/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego - pomieszczenia gospodarczego do najmu w drodze bezprzetargowej 2016-11-16 14:17:10
dokument Zarządzenie Nr 660/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego 2016-11-16 14:15:47
dokument Zarządzenie Nr 659/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok Radzie Miejskiej w Boguszowie - Gorcach 2016-11-16 14:14:05
dokument Zarządzenie Nr 658/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 2016-11-16 14:12:11
dokument Zarządzenie Nr 657/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-11-14 15:10:42
dokument Zarządzenie Nr 656/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-11-14 15:09:53
dokument Zarządzenie Nr 655/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-11-14 15:09:04
dokument Zarządzenie Nr 654/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do najmu w drodze bezprzetargowej 2016-11-14 15:07:37
dokument Zarządzenie Nr 653/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej 2016-11-14 15:06:27
dokument Zarządzenie Nr 652/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-11-14 15:05:15
dokument Zarządzenie Nr 651/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-11-14 15:03:12
dokument Zarządzenie Nr 650/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-11-14 15:01:57
dokument Zarządzenie Nr 649/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 605/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 września 2016 roku w sprawie powołania likwidatora gminnej jednostki organizacyjnej - Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach 2016-11-09 10:26:36
dokument Zarządzenie Nr 648/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2016-11-09 10:25:18
dokument Zarządzenie Nr 647/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2016-11-09 10:24:20
dokument Zarządzenie Nr 646/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-11-09 10:23:27
dokument Zarządzenie Nr 645/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-11-09 10:22:24
dokument Zarządzenie Nr 644/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-11-07 13:05:56
dokument Zarządzenie Nr 643/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-11-03 12:55:11
dokument Zarządzenie Nr 642/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-11-03 12:54:23
dokument Zarządzenie Nr 641/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad wskazywania osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu wolnych lokali mieszkalnych w budynku WTBS w Boguszowie-Gorcach przy ul.Traugutta 12J oraz powołania społecznej Komisji do rozpatrywania wniosków 2016-11-03 12:52:50
dokument Zarządzenie Nr 640/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w drodze bezprzetargowej 2016-11-03 12:51:56
dokument Zarządzenie Nr 639/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 października 2016 r. w sprawie odmowy umorzenia odsetek od zaległości za garaż znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul........................ 2016-11-03 12:45:44
dokument Zarządzenie Nr 638/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-11-03 12:42:47
dokument Zarządzenie Nr 637/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2016-10-27 10:40:26
dokument Zarządzenie Nr 636/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań 2016-10-27 10:39:27
dokument Zarządzenie Nr 635/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-10-26 15:11:40
dokument Zarządzenie Nr 634/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2016-10-26 15:09:08
dokument Zarządzenie Nr 633/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 października 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2017 2016-10-21 12:40:28
dokument Zarządzenie Nr 632/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-10-19 12:29:17
dokument Zarządzenie Nr 631/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 363/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania jednostki realizującej obowiązki określone w programie pomocy osobom i rodzinom zadłużonym oraz określania wzorów dokumentów 2016-10-19 12:27:47
dokument Zarządzenie Nr 630/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2016-10-19 12:26:46
dokument Zarządzenie Nr 629/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2016-10-19 12:25:46
dokument Zarządzenie Nr 628/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 października 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-10-19 12:24:41
dokument Zarządzenie Nr 627/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-10-12 13:14:07
dokument Zarządzenie Nr 626/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-10-12 13:13:19
dokument Zarządzenie Nr 625/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-10-12 13:11:08
dokument Zarządzenie Nr 624/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-10-11 16:33:41
dokument Zarządzenie Nr 623/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-10-11 16:32:42
dokument Zarządzenie Nr 622/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat 2016-10-11 16:31:40
dokument Zarządzenie Nr 621/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2016-10-11 16:30:41
dokument Zarządzenie Nr 620/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w drodze bezprzetargowej 2016-10-11 16:29:23
dokument Zarządzenie Nr 619/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-10-11 16:28:27
dokument Zarządzenie Nr 618/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-10-11 16:27:15
dokument Zarządzenie Nr 617/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul.S.Wyspiańskiego 9 na cele nierolne na okres 5 lat 2016-10-11 15:41:49
dokument Zarządzenie Nr 616/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 października 2016 r. w sprawie umorzenia zaległości tj. należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę za lokal mieszkalny znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ................. 2016-10-11 15:40:12
dokument Zarządzenie Nr 615/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-10-11 15:36:16
dokument Zarządzenie Nr 614/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2016-10-05 13:28:45
dokument Zarządzenie Nr 613/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 października 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-10-05 13:26:39
dokument Zarządzenie Nr 612/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-10-05 13:25:23
dokument Zarządzenie Nr 611/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-10-05 13:24:23
dokument Zarządzenie Nr 610/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 września 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich 2016-10-05 13:23:06
dokument Zarządzenie Nr 609/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 września 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego 2016-10-05 13:21:59
dokument Zarządzenie Nr 608/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-09-29 14:19:36
dokument Zarządzenie Nr 607/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-09-29 14:18:32
dokument Zarządzenie Nr 606/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-09-23 18:41:50
dokument Zarządzenie Nr 605/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania likwidatora gminnej jednostki organizacyjnej - Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Boguszowie - Gorcach 2016-09-23 18:37:29
dokument Zarządzenie Nr 604/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 września 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-09-23 18:37:11
dokument Zarządzenie Nr 603/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 września 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-09-23 18:36:44
dokument Zarządzenie Nr 602/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 września 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-09-23 18:36:21
dokument Zarządzenie Nr 601/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej 2016-09-19 08:27:04
dokument Zarządzenie Nr 600/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2017 2016-09-19 08:20:03
dokument Zarządzenie Nr 599/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-09-19 08:18:40
dokument Zarządzenie Nr 598/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-09-14 15:09:28
dokument Zarządzenie Nr 597/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-09-13 16:42:29
dokument Zarządzenie Nr 596/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-09-13 16:41:39
dokument Zarządzenie Nr 595/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-09-13 16:40:40
dokument Zarządzenie Nr 594/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-09-13 16:38:56
dokument Zarządzenie Nr 593/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach 2016-09-13 16:37:37
dokument Zarządzenie Nr 592/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-09-12 08:48:42
dokument Zarządzenie Nr 591/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-09-12 08:47:57
dokument Zarządzenie Nr 590/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu przeniesienia praw własności nieruchomości zabudowanej za odszkodowaniem 2016-09-12 08:47:14
dokument Zarządzenie Nr 589/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-09-12 08:46:20
dokument Zarządzenie Nr 588/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-09-12 08:45:31
dokument Zarządzenie Nr 587/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-09-12 08:44:35
dokument Zarządzenie Nr 586/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-09-12 08:43:40
dokument Zarządzenie Nr 585/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców i właścicieli budynków przy ul. 1 Maja 74 - 78 na cele nierolne na okres 5 lat 2016-09-12 08:41:03
dokument Zarządzenie Nr 584/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2016-09-12 08:40:17
dokument Zarządzenie Nr 583/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-09-12 08:39:26
dokument Zarządzenie Nr 582/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-09-12 08:37:16
dokument Zarządzenie Nr 581/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 2 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach 2016-09-06 09:37:09
dokument Zarządzenie Nr 580/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej 2016-09-06 09:35:51
dokument Zarządzenie Nr 579/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2016 r. 2016-09-06 09:34:15
dokument Zarządzenie Nr 578/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2016 r. 2016-09-06 09:32:45
dokument Zarządzenie Nr 577/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-09-06 09:31:35
dokument Zarządzenie Nr 576/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguszów-Gorce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za pierwsze półrocze 2016 roku 2016-09-06 09:30:31
dokument Zarządzenie Nr 575/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego znajdującego się na stanie ewidencyjnym Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2016-08-30 09:01:22
dokument Zarządzenie Nr 574/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-08-30 09:00:13
dokument Zarządzenie Nr 573/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-08-30 08:59:01
dokument Zarządzenie Nr 572/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-08-24 14:03:59
dokument Zarządzenie Nr 571/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-08-24 14:02:26
dokument Zarządzenie Nr 570/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-08-17 13:43:48
dokument Zarządzenie Nr 569/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-08-17 13:42:43
dokument Zarządzenie Nr 568/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-08-17 13:40:42
dokument Zarządzenie Nr 567/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-08-17 13:39:46
dokument Zarządzenie Nr 566/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 5 lat 2016-08-17 13:38:13
dokument Zarządzenie Nr 565/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-08-17 13:37:25
dokument Zarządzenie Nr 564/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc nr 558/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do przeprowadzenia oceny wniosku o realizację zadania publicznego w Boguszowie-Gorcach 2016-08-17 13:35:30
dokument Zarządzenie Nr 563/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-08-17 13:33:32
dokument Zarządzenie Nr 562/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul.S.Wyspiańskiego 8 na cele nierolne na okres 5 lat 2016-08-08 14:32:59
dokument Zarządzenie Nr 561/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do najmu w drodze bezprzetargowej 2016-08-04 13:31:24
dokument Zarządzenie Nr 560/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-08-04 13:30:39
dokument Zarządzenie Nr 559/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-08-04 13:29:36
dokument Zarządzenie Nr 558/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do przeprowadzenia oceny wniosku o realizację zadania publicznego w Boguszowie-Gorcach 2016-08-04 13:27:48
dokument Zarządzenie Nr 557/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-08-04 13:26:42
dokument Zarządzenie Nr 556/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu w związku z likwidacją części Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Halniak" w Boguszowie-Gorcach 2016-08-04 13:25:57
dokument Zarządzenie Nr 555/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka szkolna" 2016-08-04 13:23:25
dokument Zarządzenie Nr 554/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-08-04 13:21:51
dokument Zarządzenie Nr 553/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-08-04 13:18:42
dokument Zarządzenie Nr 552/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc nr 474/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020" 2016-08-02 08:29:22
dokument Zarządzenie Nr 551/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2016 r. 2016-07-22 08:11:35
dokument Zarządzenie Nr 550/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2016 r. 2016-07-22 08:07:38
dokument Zarządzenie Nr 549/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach przy ul.Mikołaja Kopernika 7 2016-07-22 08:03:38
dokument Zarządzenie Nr 548/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach przy ul.Szkolnej 4 2016-07-22 08:02:34
dokument Zarządzenie Nr 547/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen Józefa Bema 14, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, w drodze bezprzetargowej 2016-07-15 12:49:23
dokument Zarządzenie Nr 546/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-07-15 12:48:32
dokument Zarządzenie Nr 545/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul.J.Kochanowskiego 1 2016-07-15 12:45:06
dokument Zarządzenie Nr 544/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 522/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Boguszów-Gorce i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji obligacji komunalnych 2016-07-15 12:43:46
dokument Zarządzenie Nr 543/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zcentralizowanych zasad rozliczeń podatku Vat w Gminie i jej jednostkach 2016-07-14 15:25:40
dokument Zarządzenie Nr 542/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2016-07-14 15:24:25
dokument Zarządzenie Nr 541/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego 2016-07-13 10:12:24
dokument Zarządzenie Nr 540/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie konsultacji w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji 2016-07-13 10:03:13
dokument Zarządzenie Nr 539/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie Gorcach 2016-07-13 10:01:12
dokument Zarządzenie Nr 538/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2016 w obszarze Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym ? działania mające na celu wzrost aktywności fizycznej seniorów 2016-07-08 09:40:56
dokument Zarządzenie Nr 537/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich 2016-07-07 11:39:06
dokument Zarządzenie Nr 536/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-07-07 11:36:56
dokument Zarządzenie Nr 535/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2016-07-06 11:37:40
dokument Zarządzenie Nr 534/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-07-06 11:36:26
dokument Zarządzenie Nr 533/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul.T.Kościuszki 29 na cele nierolne na okres 5 lat 2016-07-06 11:35:23
dokument Zarządzenie Nr 532/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-07-06 11:34:22
dokument Zarządzenie Nr 531/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2016-07-06 11:33:15
dokument Zarządzenie Nr 530/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 1 roku 2016-07-06 11:32:13
dokument Zarządzenie Nr 529/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat 2016-07-06 11:31:05
dokument Zarządzenie Nr 528/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2016-07-06 11:29:53
dokument Zarządzenie Nr 527/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. nieruchomości w Wydziale Zarządzania Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2016-07-06 11:28:35
dokument Zarządzenie Nr 526/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2016r. 2016-07-06 11:26:35
dokument Zarządzenie Nr 525/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 521/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa ? Gorc z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce 2016-06-29 09:10:57
dokument Zarządzenie Nr 524/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-06-29 09:08:50
dokument Zarządzenie Nr 523/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 2016-06-29 09:07:27
dokument Zarządzenie Nr 522/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Boguszów-Gorce i powołania komisji do wyboru Agenta Emisji obligacji komunalnych 2016-06-24 12:01:44
dokument Zarządzenie Nr 521/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce 2016-06-22 15:23:41
dokument Zarządzenie Nr 520/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne 2016-06-22 15:21:43
dokument Zarządzenie Nr 519/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne 2016-06-22 15:20:23
dokument Zarządzenie Nr 518/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej 2016-06-16 11:16:08
dokument Zarządzenie Nr 517/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej 2016-06-16 11:15:16
dokument Zarządzenie Nr 516/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach za rok 2015 2016-06-16 11:13:53
dokument Zarządzenie Nr 515/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-06-10 08:36:08
dokument Zarządzenie Nr 514/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej 2016-06-10 08:34:15
dokument Zarządzenie Nr 513/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-06-08 14:59:58
dokument Zarządzenie Nr 512/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 488/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Boguszów-Gorce i powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych 2016-06-08 14:57:55
dokument Zarządzenie Nr 511/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasto Boguszów-Gorce do zajmowania stanowiska członka Rady Nadzorczej w Spółce Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałbrzychu 2016-06-08 14:56:14
dokument Zarządzenie Nr 510/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-06-08 14:54:30
dokument Zarządzenie Nr 509/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-06-08 14:53:41
dokument Zarządzenie Nr 508/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Boguszowie Gorcach 2016-06-07 09:58:39
dokument Zarządzenie Nr 507/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 354/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Pani Arlecie Kłosińskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach 2016-06-03 08:55:23
dokument Zarządzenie Nr 506/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce 2016-06-02 12:34:50
dokument Zarządzenie Nr 505/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-06-02 12:33:09
dokument Zarządzenie Nr 504/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-06-02 12:32:08
dokument Zarządzenie Nr 503/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-06-02 12:31:14
dokument Zarządzenie Nr 502/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-06-02 12:30:14
dokument Zarządzenie Nr 501/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora ds. promocji i współpracy z zagranicą w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2016-05-30 13:23:00
dokument Zarządzenie Nr 500/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. W.S.Reymonta 21 na cele nierolne na okres 5 lat 2016-05-30 13:21:57
dokument Zarządzenie Nr 499/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2016r. 2016-05-30 13:19:52
dokument Zarządzenie Nr 498/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej 2016-05-25 09:14:31
dokument Zarządzenie Nr 497/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2015 2016-05-25 09:13:25
dokument Zarządzenie Nr 496/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-05-25 09:12:20
dokument Zarządzenie Nr 495/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-05-25 09:11:30
dokument Nr 494/2016 - Numer omyłkowo pominięty 2016-05-25 09:10:35
dokument Zarządzenie Nr 493/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat 2016-05-25 09:09:26
dokument Zarządzenie Nr 492/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2016-05-25 09:08:24
dokument Zarządzenie Nr 491/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-05-25 09:06:53
dokument Zarządzenie Nr 490/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Pierzynce Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach do złożenia i podpisania wniosku o dofinansowanie projektu "Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji" 2016-05-25 09:02:52
dokument Zarządzenie Nr 489/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2016 w obszarze Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2016-05-25 09:01:15
dokument Zarządzenie Nr 488/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Boguszów-Gorce i powołania komisji do wyboru Agenta Emisji obligacji komunalnych 2016-05-25 08:59:59
dokument Zarządzenie Nr 487/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2016 r. 2016-05-25 08:58:50
dokument Zarządzenie Nr 486/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 2016-05-17 09:54:08
dokument Zarządzenie Nr 485/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie umorzenia zaległości tj. należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce za korzystanie z lokalu mieszkalnego przy ul. ................................. w Boguszowie-Gorcach 2016-05-17 09:53:14
dokument Zarządzenie Nr 484/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce 2016-05-17 09:52:00
dokument Zarządzenie Nr 483/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce 2016-05-17 09:51:02
dokument Zarządzenie Nr 482/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego znajdującego się na stanie ewidencyjnym Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2016-05-17 09:49:37
dokument Zarządzenie Nr 481/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 379/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia cenników na sprzedaż surowca drzewnego w Gminie Miasto Boguszów-Gorce pozyskanego w Leśnictwie Lasów Komunalnych do stosowania od 10.05.2016 do 31.12.2016 r. 2016-05-17 09:47:01
dokument Zarządzenie Nr 480/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2016-05-17 09:46:06
dokument Zarządzenie Nr 479/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu przeniesienia prawa własności nieruchomości zabudowanej za odszkodowanie 2016-05-17 09:44:54
dokument Zarządzenie Nr 478/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-05-17 09:43:43
dokument Zarządzenie Nr 477/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-05-17 09:42:36
dokument Zarządzenie Nr 476/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2016-05-17 09:41:29
dokument Zarządzenie Nr 475/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-05-17 09:40:23
dokument Zarządzenie Nr 474/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020" 2016-05-16 13:33:52
dokument Zarządzenie Nr 473/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2016-04-28 14:50:43
dokument Zarządzenie Nr 472/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-04-28 14:49:45
dokument Zarządzenie Nr 471/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-04-28 14:47:18
dokument Zarządzenie Nr 470/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.M.Fornalskiej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe w drodze bezprzetargowej 2016-04-28 14:45:52
dokument Zarządzenie Nr 469/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-04-28 14:45:01
dokument Zarządzenie Nr 468/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-04-28 14:43:55
dokument Zarządzenie Nr 467/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu Kuźnice Świdnickie w mieście Boguszów-Gorce - część II 2016-04-28 14:42:01
dokument Zarządzenie Nr 466/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce 2016-04-20 11:21:29
dokument Zarządzenie Nr 465/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce 2016-04-20 11:20:23
dokument Zarządzenie Nr 464/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 2016-04-18 11:28:47
dokument Zarządzenie Nr 463/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy 2016-04-18 11:27:03
dokument Zarządzenie Nr 462/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w drodze bezprzetargowej dla najemców 2016-04-18 11:25:58
dokument Zarządzenie Nr 461/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-04-18 11:24:57
dokument Zarządzenie Nr 460/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przenaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2016-04-18 11:24:07
dokument Zarządzenie Nr 459/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-04-18 11:23:06
dokument Zarządzenie Nr 458/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 5 lat 2016-04-18 11:22:16
dokument Zarządzenie Nr 457/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-04-18 11:21:18
dokument Zarządzenie Nr 456/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym (komórkami) przeznaczonej do sprzedaży w udziałach w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców budynku położonego przy ul.1 Maja 25 na działce o numerze 523/5 w obrębie 3 2016-04-18 11:12:58
dokument Zarządzenie Nr 455/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-04-18 11:12:02
dokument Zarządzenie Nr 454/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich 2016-04-18 11:11:03
dokument Zarządzenie Nr 453/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-04-18 11:08:07
dokument Zarządzenie Nr 452/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej 2016-04-18 11:07:07
dokument Zarządzenie Nr 451/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej 2016-04-18 11:06:15
dokument Zarządzenie Nr 450/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-04-18 11:05:18
dokument Zarządzenie Nr 449/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020" 2016-04-18 11:03:43
dokument Zarządzenie Nr 448/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-04-18 11:02:23
dokument Zarządzenie Nr 447/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-04-18 11:01:01
dokument Zarządzenie Nr 446/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2016-04-18 11:00:02
dokument Zarządzenie Nr 445/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego 2016-04-18 10:58:53
dokument Zarządzenie Nr 444/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 425/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia kontroli Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" przy ul.Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Boguszów-Gorce w roku 2015 oraz zmiany Zarządzenia Nr 439/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli Przedszkola niepublicznego "Koniczynka II" przy ul.Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Boguszów-Gorce w roku 2015 2016-04-18 10:56:20
dokument Zarządzenie Nr 443/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych 2016-04-18 10:54:36
dokument Zarządzenie Nr 442/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2015 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2015 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce 2016-04-18 10:52:52
dokument Zarządzenie Nr 441/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 2016-04-18 10:51:36
dokument Zarządzenie Nr 440/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat 2016-04-18 10:50:20
dokument Zarządzenie Nr 439/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 425/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia kontroli Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" przy ul.Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Boguszów-Gorce w roku 2015 2016-04-18 10:48:15
dokument Zarządzenie Nr 438/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-04-18 10:46:44
dokument Zarządzenie Nr 437/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-04-18 10:45:39
dokument Zarządzenie Nr 436/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-04-18 10:44:29
dokument Zarządzenie Nr 435/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej 2016-04-18 10:42:43
dokument Zarządzenie Nr 434/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-04-18 10:40:20
dokument Zarządzenie Nr 433/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2016-04-18 10:39:11
dokument Zarządzenie Nr 432/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości tj. należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu sprzedaży ratalnej budynku przy ul. ....................... w Boguszowie-Gorcach 2016-04-18 10:37:29
dokument Nr 431/2016 - Numer omyłkowo pominięty 2016-04-15 08:54:41
dokument Zarządzenie Nr 430/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-03-22 16:45:19
dokument Zarządzenie Nr 429/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2016-03-22 16:44:26
dokument Zarządzenie Nr 428/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2016-03-22 16:43:28
dokument Zarządzenie Nr 427/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie przymusowego doprowadzania osób do kwalifikacji wojskowej 2016-03-22 16:41:36
dokument Zarządzenie Nr 426/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2016 r. 2016-03-22 16:38:27
dokument Zarządzenie Nr 425/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" przy ul.Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Boguszów-Gorce w roku 2015 2016-03-22 16:37:10
dokument Zarządzenia Nr 423/2016 i 424/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-03-22 16:31:39
dokument Zarządzenie Nr 422/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-22 16:29:55
dokument Zarządzenie Nr 421/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2016-03-22 16:29:13
dokument Zarządzenie Nr 420/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres lat 2016-03-08 16:35:49
dokument Zarządzenie Nr 419/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2016-03-08 16:34:40
dokument Zarządzenie Nr 418/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-03-08 16:32:57
dokument Zarządzenie Nr 417/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-03-08 16:31:21
dokument Zarządzenie Nr 416/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-03-04 13:26:34
dokument Zarządzenie Nr 415/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Arletcie Kłosińskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach do podpisania umowy partnerskiej z Fundacją "Merkury" oraz wspólne złożenie i podpisanie wniosku o dofinansowanie projektu "Wysoka jakość edukacji w boguszowskich szkołach". 2016-03-04 09:08:11
dokument Zarządzenie Nr 414/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Mikołajczyk Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach do podpisania umowy partnerskiej z Fundacją "Merkury" oraz wspólne złożenie i podpisanie wniosku o dofinansowanie projektu "Wysoka jakość edukacji w boguszowskich szkołach". 2016-03-04 09:06:55
dokument Zarządzenie Nr 413/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Musiałowi Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach do podpisania umowy partnerskiej z Fundacją "Merkury" oraz wspólne złożenie i podpisanie wniosku o dofinansowanie projektu "Wysoka jakość edukacji w boguszowskich szkołach". 2016-03-04 09:04:38
dokument Zarządzenie Nr 412/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Kawce Dyrektorowi Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach do podpisania umowy partnerskiej z Fundacją "Merkury" oraz wspólne złożenie i podpisanie wniosku o dofinansowanie projektu "Wysoka jakość edukacji w boguszowskich szkołach". 2016-03-04 09:01:53
dokument Zarządzenie Nr 411/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-03-04 08:59:23
dokument Zarządzenie Nr 410/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-03-04 08:57:52
dokument Zarządzenie Nr 409/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-03-04 08:52:57
dokument Zarządzenie Nr 408/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-03-04 08:52:03
dokument Zarządzenie Nr 407/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-03-04 08:46:51
dokument Zarządzenie Nr 406/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-03-04 08:44:49
dokument Zarządzenie Nr 405/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2016-03-04 08:43:19
dokument Zarządzenie Nr 404/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-03-04 08:42:05
dokument Zarządzenie Nr 403/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2016 r. 2016-02-12 19:33:34
dokument Zarządzenie Nr 402/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2016 r. 2016-02-12 19:33:04
dokument Zarządzenie Nr 401/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2016 r. 2016-02-12 19:32:31
dokument Zarządzenie Nr 400/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej 2016-02-12 19:31:05
dokument Zarządzenie Nr 399/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 2016-02-12 19:27:17
dokument Zarządzenie Nr 398/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 08 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-02-12 19:24:55
dokument Zarządzenie Nr 397/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 05 lutego 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i wyniki sportowe 2016-02-12 19:20:27
dokument Zarządzenie Nr 396/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 04 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu lub dzierżawy nieruchomości nierolnych 2016-02-12 19:18:58
dokument Zarządzenie Nr 395/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 03 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Lokalnego Administratora Ról w Gminie Boguszów-Gorce 2016-02-12 19:16:48
dokument Zarządzenie Nr 394/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-02-12 19:15:52
dokument Zarządzenie Nr 393/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany w części zarządzenia Nr 350/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa- Gorc z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-02-12 19:14:31
dokument Zarządzenie Nr 392/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-02-12 19:13:39
dokument Zarządzenie Nr 391/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-02-12 19:11:18
dokument Zarządzenie Nr 390/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-02-12 19:09:31
dokument Zarządzenie Nr 389/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2016-02-02 20:12:06
dokument Zarządzenie Nr 388/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania petycji w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2016-02-02 20:08:38
dokument Zarządzenie Nr 387/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej 2016-02-02 20:07:45
dokument Zarządzenie Nr 386/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2016-02-02 20:02:46
dokument Zarządzenie Nr 385/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-02-02 20:00:10
dokument Zarządzenie Nr 384/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie umożliwienia odpracowania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za korzystanie z lokalu mieszkalnego/socjalnego 2016-02-02 19:58:29
dokument Zarządzenie Nr 383/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań 2016-02-02 09:17:46
dokument Zarządzenie Nr 382/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej 2016-02-02 09:15:43
dokument Zarządzenie Nr 381/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-02-02 09:14:45
dokument Zarządzenie Nr 380/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 2016-02-02 09:10:36
dokument Zarządzenie Nr 379/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia cenników na sprzedaż surowca drzewnego w Gminie Miasto Boguszów - Gorce pozyskanego w Leśnictwie Lasów Komunalnych. Do stosowania od 10.01.2016 do 31.12.2016 r. 2016-02-02 09:06:39
dokument Zarządzenie Nr 378/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wyceny drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych oraz terenów Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2016-02-02 09:04:44
dokument Zarządzenie Nr 377/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-02-02 09:02:56
dokument Zarządzenie Nr 376/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2016 w obszarach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2016-02-02 08:59:19
dokument Zarządzenie Nr 375/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2016-02-02 08:57:31
dokument Zarządzenie Nr 374/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-02-02 08:56:02
dokument Zarządzenie Nr 373/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2016-02-02 08:52:46
dokument Zarządzenie Nr 372/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-02-02 08:50:13
dokument Zarządzenie Nr 371/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów w dniu 13 stycznia 2016 r. 2016-02-02 08:47:17
dokument Zarządzenie Nr 370/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok 2016-02-02 08:41:46
dokument Zarządzenie Nr 369/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie odmowy rozłożenia zaległości na raty oraz umożenia odsetek od tej zaległości za lokal mieszkalny znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ............................ 2016-02-02 08:16:30
dokument Zarządzenie Nr 368/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2016-02-02 08:12:30
dokument Zarządzenie Nr 367/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2016-02-02 08:11:31
dokument Zarządzenie Nr 366/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej 2016-02-02 08:08:54
dokument Zarządzenie Nr 365/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce uprawnień do zaciągania zobowiązań 2016-02-02 08:07:53
dokument Zarządzenie Nr 364/2016 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2016 2016-02-02 08:06:50
dokument Zarządzenie Nr 363/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania jednostki realizującej obowiązki określone w programie pomocy osobom i rodzinom zadłużonym oraz określenia wzorów dokumentów 2016-02-02 08:05:12
dokument Zarządzenie Nr 362/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta do podpisywania Zarządzeń w sprawie umorzenia należności Gminy 2016-02-02 08:03:18
dokument Zarządzenie Nr 361/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie umorzenia należnosci cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2016-01-12 09:45:16
dokument Zarządzenie Nr 360/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na przedszkola publiczne w wydatkach Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Boguszowie - Gorcach sklasyfikowanych w rozdziale 80114 2016-01-12 09:34:02
dokument Zarządzenie Nr 359/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2016-01-12 09:31:48
dokument Zarządzenie Nr 358/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-01-12 09:30:35
dokument Zarządzenie Nr 357/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-01-12 09:29:23
dokument Zarządzenie Nr 356/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2016-01-05 09:03:14
dokument Zarządzenie Nr 355/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Pani Arlecie Kłosińskiej pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach przy ul.Szkolnej 4 2015-12-21 14:16:38
dokument Zarządzenie Nr 354/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Pani Arlecie Kłosińskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach 2015-12-21 14:15:51
dokument Zarządzenie Nr 352/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości tj. należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę za garaż znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ...................... 2015-12-21 14:12:11
dokument Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2015/2016 r. 2015-12-21 14:10:46
dokument Zarządzenie Nr 350/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-12-21 14:09:56
dokument Zarządzenie Nr 349/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 2015-12-21 14:08:35
dokument Zarządzenie Nr 348/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie poważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 2015-12-21 14:07:19
dokument Zarządzenie Nr 347/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2015-12-21 13:59:39
dokument Zarządzenie Nr 346/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu planowania i ewidencji wydatków przeznaczonych na kształcenie specjalne w jednostkach oświatowych 2015-12-21 13:57:45
dokument Zarządzenie Nr 345/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali i osób zamieszkujących w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, na cele nierolne na okres 10 lat 2015-12-21 13:56:40
dokument Zarządzenie Nr 344/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń wydawanych przez Urząd Stanu Cywilnego 2015-12-21 13:55:24
dokument Zarządzenie Nr 343/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2015-12-21 13:54:21
dokument Zarządzenie Nr 342/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-12-21 13:53:37
dokument Zarządzenie Nr 341/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-12-21 13:48:01
dokument Zarządzenie Nr 340/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce, położonych w Boguszowie-Gorcach na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A.Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11 2015-12-21 13:46:52
dokument Zarządzenie Nr 339/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-12-21 13:45:52
dokument Zarządzenie Nr 338/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-12-21 13:25:40
dokument Zarządzenie Nr 337/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie rozłożenia na raty należności głównej oraz umorzenia odsetek za zwłokę od tej zaległości z tytułu najmu lokalu użytkowego znajdującego się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ......................... 2015-12-16 12:11:02
dokument Zarządzenie Nr 336/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-12-16 10:30:52
dokument Zarządzenie Nr 335/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-12-16 10:29:08
dokument Zarządzenia Nr 333/2015 i 334/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2015-12-16 10:27:33
dokument Zarządzenie Nr 332/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów w dniu 03 grudnia 2015r. 2015-12-16 10:24:35
dokument Zarządzenie Nr 331/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej 2015-12-16 10:17:45
dokument Zarządzenie Nr 330/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne 2015-12-16 10:15:23
dokument Zarządzenie Nr 329/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-12-16 10:13:44
dokument Zarządzenie Nr 328/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-12-16 10:12:28
dokument Zarządzenie Nr 327/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2015 r. 2015-12-16 10:10:51
dokument Zarządzenie Nr 326/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2015 w obszarze: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego - Organizowanie okolicznościowych wystaw 2015-12-15 16:54:02
dokument Zarządzenie Nr 325/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-12-15 16:49:36
dokument Zarządzenie Nr 324/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2015-12-15 16:48:29
dokument Zarządzenie Nr 323/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-12-15 16:47:22
dokument Zarządzenie Nr 322/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne 2015-12-15 16:46:08
dokument Zarządzenie Nr 321/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-12-15 16:45:04
dokument Zarządzenie Nr 320/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu 2015-11-23 15:11:04
dokument Zarządzenie Nr 319/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie użyczenia lokalu użytkowego 2015-11-23 15:06:47
dokument Zarządzenie Nr 318/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-11-23 14:51:53
dokument Zarządzenie Nr 317/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 2015-11-23 14:48:49
dokument Zarządzenie Nr 316/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 2015-11-23 14:47:01
dokument Zarządzenie Nr 315/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie odmowy rozłożenia na raty zaległości oraz umorzenia zaległości za bezumowne korzystanie z gruntu pod garaż przy ul. ................. 2015-11-23 14:44:32
dokument Zarządzenie Nr 314/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie umorzenia zaległości tj. należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę za lokal mieszkalny znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ............................... 2015-11-23 14:42:58
dokument Zarządzenie Nr 313/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2015-11-23 14:36:39
dokument Zarządzenie Nr 312/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomośći przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2015-11-23 14:24:15
dokument Zarządzenie Nr 311/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-11-19 10:15:38
dokument Zarządzenie Nr 310/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-11-19 10:12:18
dokument Zarządzenie Nr 309/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomośći przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-11-19 10:08:07
dokument Zarządzenie Nr 308/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 1 roku 2015-11-19 10:05:40
dokument Zarządzenie Nr 307/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne 2015-11-19 10:03:17
dokument Zarządzenie Nr 306/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-11-19 09:41:15
dokument Zarządzenia od Nr 302/2015 do Nr 305/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 października 2015 r. w sprawie umorzenia należności cywiloprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2015-11-18 10:13:24
dokument Zarządzenie Nr 301/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2015-11-18 10:04:26
dokument Zarządzenie Nr 300/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 277/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 01 października 2015 r. 2015-11-18 10:03:18
dokument Zarządzenie Nr 299/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 26 października 2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2016 2015-11-18 10:01:28
dokument Zarządzenie Nr 298/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 22 października 2015 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości, tj. należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę za garaż-samowolę znajdujący się w Boguszowie ? Gorcach przy ul. ............................. 2015-11-18 09:59:36
dokument Zarządzenie Nr 297/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 21 października 2015 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości, tj. należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę za garaż znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ...................... 2015-11-18 09:57:28
dokument Zarządzenie Nr 296/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-11-18 09:55:19
dokument Zarządzenie Nr 295/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości i przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej 2015-11-18 09:41:47
dokument Zarządzenie Nr 294/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej 2015-11-18 09:38:48
dokument Zarządzenie Nr 293/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 16 października 2015 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości, tj. należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę za dwa garaże-samowole znajdujące się w Boguszowie-Gorcach przy ul................................. 2015-11-18 09:36:21
dokument Zarządzenie Nr 292/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej 2015-11-18 09:33:10
dokument Zarządzenie Nr 291/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-11-18 09:24:11
dokument Zarządzenie Nr 290/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy 2015-11-18 09:21:54
dokument Zarządzenie Nr 289/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Boguszowie-Gorcach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-11-18 09:16:39
dokument Zarządzenie nr 288/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-11-18 09:15:48
dokument Zarządzenie Nr 287/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2015-11-18 09:13:16
dokument Zarządzenie Nr 286/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat 2015-11-18 09:10:49
dokument Zarządzenie Nr 285/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat 2015-11-18 09:08:02
dokument Zarządzenie Nr 284/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 października 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-11-18 09:05:37
dokument Zarządzenie Nr 283/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi 2015-11-18 08:57:50
dokument Zarządzenie Nr 282/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 października 2015 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości,tj. należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu wieczystego użytkowania terenu działki o numerze ............ znajdującej się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ............................ 2015-11-18 08:48:02
dokument Zarządzenie Nr 281/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 października 2015 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Boguszowie-Gorcach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-08 13:39:50
dokument Zarządzenie Nr 280/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi 2015-10-08 13:36:42
dokument Zarządzenie Nr 279/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-08 13:35:41
dokument Zarządzenie Nr 278/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemców 2015-10-08 13:31:34
dokument Zarządzenie Nr 277/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2015-10-08 13:30:33
dokument Zarządzenie Nr 276/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-10-08 13:27:47
dokument Zarządzenie Nr 275/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach 2015-10-08 13:25:33
dokument Zarządzenie Nr 274/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-10-08 13:24:13
dokument Zarządzenie Nr 273/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 230/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 5 sierpnia 2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-10-08 13:23:28
dokument Zarządzenie Nr 272/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015-10-08 13:21:17
dokument Zarządzenie Nr 271/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2015-10-08 13:18:39
dokument Zarządzenie Nr 270/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-10-08 13:17:21
dokument Zarządzenie Nr 269/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-10-08 12:59:03
dokument Zarządzenie Nr 268/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-10-08 12:56:34
dokument Zarządzenie Nr 267/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 września 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach przy ul. Szkolnej 4 2015-10-08 12:54:23
dokument Zarządzenie Nr 266/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-10-08 12:52:58
dokument Zarządzenie Nr 265/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-10-08 12:42:13
dokument Zarządzenie Nr 264/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-10-08 12:18:06
dokument Zarządzenie Nr 263/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-10-08 12:15:05
dokument Zarządzenie Nr 262/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-10-08 12:12:41
dokument Zarządzenie Nr 261/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 września 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-10-08 12:10:16
dokument Zarządzenie Nr 260/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-10-08 12:00:44
dokument Zarządzenie Nr 259/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-10-08 11:57:49
dokument Zarządzenie Nr 258/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 września 2015 r. w sprawie umorzenia należnosci cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2015-10-08 11:53:23
dokument Zarządzenie Nr 257/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 września 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-10-08 11:30:27
dokument Zarządzenie Nr 256/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-10-06 14:16:37
dokument Zarządzenie Nr 255/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2016 2015-10-06 14:15:17
dokument Zarządzenie Nr 254/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-10-06 14:12:12
dokument Zarządzenie Nr 253/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-10-06 14:10:23
dokument Zarządzenie Nr 252/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-10-06 14:08:17
dokument Zarządzenie Nr 251/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-10-06 14:07:15
dokument Zarządzenie Nr 250/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 września 2015 r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach przy ul. Szkolnej 4 2015-10-06 13:33:43
dokument Zarządzenie Nr 249/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-10-06 12:59:00
dokument Zarządzenie Nr 248/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2015 r. 2015-10-06 12:52:50
dokument Zarządzenie Nr 247/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2015-10-06 12:42:52
dokument Zarządzenie Nr 246/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2015-10-06 12:40:47
dokument Zarządzenie Nr 245/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 2015-10-06 12:02:43
dokument Zarządzenie Nr 244/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach 2015-10-06 11:58:07
dokument Zarządzenie Nr 243/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2015-10-06 11:39:13
dokument Zarządzenie Nr 242/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-10-06 11:36:40
dokument Zarządzenie Nr 241/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 922/2010 z dnia 23.06.2010 r. Burmistrza Miasta Boguszowa- Gorc w sprawie wskazania jednostki realizującej obowiązki określone w programie pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją oraz określenia wzorów dokumentów 2015-10-06 11:35:25
dokument Zarządzenie Nr 240/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy Boguszów-Gorce 2015-10-06 11:34:05
dokument Zarządzenie Nr 239/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej dla najemcy 2015-10-06 11:32:56
dokument Zarządzenie Nr 238/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. promocji i współpracy z zagranicą w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2015-10-06 11:31:23
dokument Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-10-06 11:30:11
dokument Zarządzenie Nr 236/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce 2015-10-06 11:25:51
dokument Zarządzenie Nr 235/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-10-06 11:18:53
dokument Zarządzenie Nr 234/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-10-06 11:17:57
dokument Zarządzenie Nr 233/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum 2015-10-06 11:16:39
dokument Zarządzenie Nr 232/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 2015-10-06 11:12:27
dokument Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-10-06 10:19:13
dokument Zarządzenie Nr 230/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-10-06 10:17:21
dokument Zarządzenie Nr 229/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-10-06 10:13:24
dokument Zarządzenie Nr 228/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 172/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-10-06 10:11:47
dokument Zarządzenie Nr 227/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-10-06 10:07:06
dokument Zarządzenie Nr 226/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-10-06 10:05:59
dokument Zarządzenie Nr 225/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2015-08-18 10:14:08
dokument Zarządzenie Nr 224/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-08-18 10:12:03
dokument Zarządzenie Nr 223/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-08-18 10:10:33
dokument Zarządzenie Nr 222/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości, tj. należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę za garaż znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ............................ 2015-08-18 09:54:16
dokument Zarządzenie Nr 221/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-08-18 09:48:27
dokument Zarządzenie Nr 220/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej dla najemcy 2015-08-18 09:46:59
dokument Zarządzenie Nr 219/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy 2015-08-18 09:44:46
dokument Zarządzenie Nr 218/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2015 r. 2015-08-18 09:42:14
dokument Zarządzenie Nr 217/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-08-18 09:40:56
dokument Zarządzenie Nr 216/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-08-18 09:39:48
dokument Zarządzenie Nr 215/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-08-18 09:36:54
dokument Zarządzenie Nr 214/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym(komórkami) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców budynku położonego przy ul. 1 Maja 25 na działce o numerze 523/5 w obrębie 3 2015-08-18 09:24:48
dokument Zarządzenie Nr 213/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-08-18 09:22:36
dokument Zarządzenie Nr 212/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-08-18 09:19:37
dokument Zarządzenie Nr 211/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych najemców 2015-08-18 09:17:26
dokument Zarządzenie Nr 210/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-08-18 09:14:35
dokument Zarządzenie Nr 209/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-08-18 09:09:52
dokument Zarządzenie Nr 208/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-08-18 09:07:41
dokument Zarządzenie Nr 207/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-08-18 09:03:46
dokument Zarządzenie Nr 206/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 1 roku 2015-07-17 10:44:08
dokument Zarządzenie Nr 205/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-07-17 10:41:17
dokument Zarządzenie Nr 204/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-07-17 10:37:57
dokument Zarządzenie Nr 203/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-07-17 10:35:34
dokument Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-07-17 10:32:41
dokument Zarządzenie Nr 201/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-07-17 10:29:29
dokument Zarządzenie Nr 200/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-07-17 10:26:38
dokument Zarządzenie Nr 199/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" 2015-07-16 12:25:09
dokument Zarządzenie Nr 198/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 737/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wynajmu wiaty turystycznej i pobierania opłat w imieniu Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2015-07-16 12:22:22
dokument Zarządzenie Nr 197/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2015-07-16 12:18:05
dokument Zarządzenie Nr 196/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-07-16 12:16:40
dokument Zarządzenie Nr 195/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2015 r. 2015-07-16 12:13:43
dokument Zarządzenie Nr 194/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2015-07-16 11:43:55
dokument Zarządzenie Nr 193/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-07-16 11:39:17
dokument Zarządzenie Nr 192/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-07-16 11:36:01
dokument Zarządzenie Nr 191/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-07-16 11:33:01
dokument Zarządzenie Nr 190/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-07-16 11:25:38
dokument Zarządzenie Nr 189/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-07-16 10:59:20
dokument Zarządzenie Nr 188/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-07-16 10:54:13
dokument Zarządzenie Nr 187/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2015-07-16 10:49:48
dokument Zarządzenie Nr 186/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-07-16 10:45:19
dokument Zarządzenie Nr 185/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2015-07-16 10:36:05
dokument Zarządzenie Nr 184/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-07-16 10:32:58
dokument Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-07-16 10:28:43
dokument Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bazprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-07-16 10:06:54
dokument Zarządzenie Nr 181/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej dla najemcy 2015-07-16 09:33:18
dokument Zarządzenie Nr 180/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad przydziału lokali mieszkalnych do remontu 2015-06-23 08:21:43
dokument Zarządzenie Nr 179/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 240/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2011 r. w sprawie określenia zasad wskazania osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu wolnych lokali mieszkalnych w budynku Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguszowie-Gorcach przy ul. R.Traugutta 12 J oraz powołania Społecznej Komisji do rozpatrywania wniosków 2015-06-23 08:19:36
dokument Zarządzenie Nr 178/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2015-06-23 08:17:37
dokument Zarządzenie Nr 177/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach za rok 2014 2015-06-23 08:14:54
dokument Zarządzenie Nr 176/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2015-06-23 08:09:18
dokument Zarządzenie Nr 175/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-06-23 08:04:55
dokument Zarządzenie Nr 174/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów w dniu 18 czerwca, 30 czerwca, 03 lipca 2015 r. 2015-06-23 08:02:47
dokument Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-06-23 08:01:48
dokument Zarządzenie Nr 172/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-06-23 08:00:47
dokument Zarządzenie Nr 171/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 158/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2015 r. 2015-06-23 07:45:15
dokument Zarządzenie Nr 170/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 czerwca 2015 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości tj. należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę za lokal użytkowy znajdujący się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ........................................... 2015-06-22 14:17:02
dokument Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-06-22 13:37:47
dokument Zarządzenie Nr 168/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-06-22 13:35:05
dokument Zarządzenie Nr 167/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 922/2010 z dnia 23.06.2010 r. Burmistrza Miasta Boguszowa- Gorc w sprawie wskazania jednostki realizującej obowiązki określone w programie pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją oraz określenia wzorów dokumentów 2015-06-22 13:30:33
dokument Zarządzenie Nr 166/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 736/2013 Burmistrza Miasta Boguszowa- Gorc z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za udostępnianie miejsc grzebalnych i innych opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na cmentarzach komunalnych Gminy Boguszów-Gorce 2015-06-22 13:27:36
dokument Zarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-06-22 13:25:29
dokument Zarządzenie Nr 164/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2015 r. 2015-06-22 13:22:38
dokument Zarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-06-22 13:20:25
dokument Zarządzenie Nr 162/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy 2015-06-22 13:10:40
dokument Zarządzenie Nr 161/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2015-06-22 12:40:46
dokument Zarządzenie Nr 160/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-06-22 12:31:47
dokument Zarządzenie Nr 159/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2015 r. 2015-06-22 12:28:28
dokument Zarządzenie Nr 158/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2015 r. 2015-06-22 12:26:38
dokument Zarządzenie Nr 157/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-06-22 12:24:01
dokument Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-06-22 12:20:49
dokument Zarządzenie Nr 155/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzeni wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-06-22 12:18:06
dokument Zarządzenie Nr 154/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2015-06-22 12:14:52
dokument Zarządzenie Nr 153/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-06-22 12:12:49
dokument Zarządzenie Nr 152/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-06-22 12:10:39
dokument Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2014 2015-06-22 09:27:53
dokument Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-06-22 09:23:43
dokument Zarządzenie Nr 149/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-06-22 09:11:45
dokument Zarządzenie Nr 148/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-06-22 09:09:33
dokument Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce, położonych w obrębie 5 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A.Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11 2015-06-22 09:05:41
dokument Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 649/12 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont oraz zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2015-06-22 09:03:16
dokument Zarządzenie Nr 145/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2015-05-27 10:00:09
dokument Zarządzenie Nr 144/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-05-27 09:57:33
dokument Zarządzenie Nr 143/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-27 09:01:17
dokument Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-27 08:59:17
dokument Zarządzenie Nr 141/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-27 08:57:15
dokument Zarządzenie Nr 140/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-27 08:54:39
dokument Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2015-05-27 08:51:09
dokument Zarządzenie Nr 138/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-05-27 08:48:00
dokument Zarządzenie Nr 137/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce Nr 737 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wynajmu wiaty turystycznej i pobierania opłat w imieniu Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2015-05-27 08:45:58
dokument Zarządzenie Nr 136/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-25 12:55:50
dokument Zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-25 12:52:27
dokument Zarządzenie Nr 134/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-25 12:39:14
dokument Zarządzenie Nr 133/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-25 12:29:08
dokument Zarządzenie Nr 132/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-25 12:25:39
dokument Zarządzenie Nr 131/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nierchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-05-25 11:56:17
dokument Zarządzenie Nr 130/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nierchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-25 11:39:08
dokument Zarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nierchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-25 11:19:49
dokument Zarządzenie Nr 128/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nierchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-25 11:14:21
dokument Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nierchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-05-25 11:03:57
dokument Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nierchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-05-25 11:01:10
dokument Zarządzenie Nr 125/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nierchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 10 lat 2015-05-25 10:55:35
dokument Zarządzenie Nr 124/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nierchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2015-05-25 10:51:41
dokument Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nierchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-25 10:49:27
dokument Zarządzenie Nr 122/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nierchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-25 10:47:04
dokument Zarządzenie Nr 121/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-05-25 10:41:26
dokument Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2015-05-25 09:34:55
dokument Zarządzenie Nr 119/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczoengo na cele nierolne na okres 5 lat 2015-05-25 09:25:15
dokument Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia i pozwolenia na pozyskanie drewna kosztem i staraniem nabywcy w lasach komunalnych Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2015-05-25 09:20:50
dokument Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-25 09:17:20
dokument Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2015-05-25 09:09:06
dokument Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-05-25 09:04:47
dokument Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Boguszowie-Gorcach 2015-05-25 08:42:59
dokument Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Gen. Józefa Bema 13, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, w drodze bezprzetargowej 2015-05-25 08:40:37
dokument Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przy ul. S. Staszica 22, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, w drodze bezprzetargowej 2015-05-12 15:23:50
dokument Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej dla najemcy 2015-05-12 15:20:30
dokument Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy 2015-05-12 15:13:44
dokument Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu w drodze bezprzetargowej dla najemcy 2015-05-12 15:05:46
dokument Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-12 15:02:04
dokument Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-05-12 14:55:52
dokument Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-05-12 14:53:18
dokument Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-05-04 13:39:55
dokument Zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2015-05-04 13:31:23
dokument Zarządzenie Nr 103/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie rozłożenia na raty należności głównej oraz umorzenia odsetek za zwłokę od tej zaległości z tytułu najmu lokalu komunalnego znajdującego się w Boguszowie-Gorcach przy ul. ............................ 2015-05-04 12:46:46
dokument Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2015 r. 2015-05-04 09:02:32
dokument Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości zabudowanej za odszkodowaniem 2015-05-04 08:59:41
dokument Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-05-04 08:56:15
dokument Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-04 08:46:22
dokument Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2015 r. w obszarze :Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego 2015-05-04 08:35:33
dokument Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych 2015-05-04 08:33:24
dokument Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej 2015-05-04 08:27:31
dokument Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 2015-05-04 08:23:02
dokument Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetqrgowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-05-04 08:20:53
dokument Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2015-05-04 08:17:49
dokument Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2015 r. 2015-04-29 13:31:51
dokument Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2015 r. 2015-04-29 13:25:32
dokument Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-04-29 13:23:27
dokument Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 1 roku 2015-04-29 13:21:39
dokument Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-04-29 13:18:05
dokument Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2015-04-29 13:08:49
dokument Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2015-04-29 13:06:52
dokument Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2015-04-29 13:04:53
dokument Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości pzeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2015-04-29 13:02:32
dokument Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne na okres 3 lat 2015-04-29 12:58:55
dokument Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-04-29 12:30:42
dokument Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2015 Burmistrza Boguszowa-Gorc z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących do urzędu do obwodowych komisji wyborczych 2015-04-29 12:26:08
dokument Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 297/2011Burmostrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powołania gminnego zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2015-04-29 12:23:40
dokument Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 03 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-04-29 12:21:03
dokument Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-04-29 11:32:44
dokument Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 5 lat 2015-04-29 11:28:36
dokument Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-04-29 11:24:20
dokument Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-04-29 11:10:34
dokument Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 649/12 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont oraz zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach 2015-04-29 11:08:09
dokument Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-04-29 11:06:06
dokument Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2014 r. i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2014 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce 2015-04-28 12:53:34
dokument Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-03-27 13:21:51
dokument Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych 2015-03-27 13:19:17
dokument Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości czynszowych w związku z przedawnieniem 2015-03-27 13:13:28
dokument Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do wyceny nadwyżek inwentaryzacyjnych Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2015-03-27 13:01:00
dokument Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2015 r. 2015-03-27 10:00:33
dokument Zarządzenia od Nr 65/2015 do Nr 66/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2015-03-27 09:50:54
dokument Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych 2015-03-27 09:47:57
dokument Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierrżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczoengo na cele nierolne na okres 5 lat 2015-03-27 09:44:39
dokument Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2015-03-27 09:42:35
dokument Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-03-27 09:21:25
dokument Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na przedszkola publiczne w wydatkach Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach sklasyfikowanych w rozdziale 80114 2015-03-27 09:17:12
dokument Zarządzenia od Nr 58/2015 do Nr 59/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2015-03-27 09:13:46
dokument Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2015 r. 2015-03-27 09:10:54
dokument Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu 2015-03-27 09:07:16
dokument Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących na przedszkola publiczne w wydatkach Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Boguszowie-Gorcach sklasyfiikowanych w rozdziale 80114 2015-03-27 09:03:46
dokument Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 864/2010 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach? 2015-03-27 08:59:46
dokument Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-03-27 08:55:27
dokument Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-03-27 08:51:39
dokument Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-03-27 08:49:37
dokument Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-02-23 08:29:17
dokument Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-02-23 08:26:16
dokument Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 10 lat 2015-02-20 13:16:01
dokument Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie umorzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu oraz czynszu dzierżawnego gruntu Gminy Boguszów-Gorce 2015-02-20 13:13:09
dokument Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości, tj. należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu opłat za garaż i komórkę znajdujących się w Boguszowie-Gorcach przy ul. .......................... 2015-02-20 13:07:26
dokument Zarządzenia od Nr 42/2015 do Nr 45/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2015-02-20 13:01:28
dokument Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 grudnia 2014 r.w sprawie: przeprowadzenia kontroli Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" przy ul. Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Boguszów-Gorce w roku 2014 r. 2015-02-20 11:42:35
dokument Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. 2015-02-20 11:26:41
dokument Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 2015-02-20 11:18:58
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2015-02-20 11:16:04
dokument Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2015-02-20 11:14:00
dokument Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-02-20 10:46:11
dokument Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu lub dzierżawy nieruchomości nierolnych 2015-02-20 10:43:24
dokument Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2015-01-20 11:37:39
dokument Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie określenia składu osobowego kapituły tytułu "Honorowy Obywatel Boguszowa-Gorc" 2015-01-20 08:37:12
dokument Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie określenia składu osobowego kapituły tytułu "Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc" 2015-01-20 08:29:57
dokument Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego znajdującego się na stanie ewidencyjnym Urządu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 2015-01-20 08:28:01
dokument Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boguszowie-Gorcach 2015-01-20 08:23:41
dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2015 w obszarach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności 2015-01-20 08:21:15
dokument Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe w drodze bezprzetargowej 2015-01-20 08:17:56
dokument Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Boguszów-Gorce na 2015 r. 2015-01-20 08:14:46
dokument Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce uprawnień do zaciągania zobowiązań 2015-01-20 08:05:40
dokument Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2015 2015-01-20 08:01:28
dokument Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-01-20 07:56:25
dokument Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy 2015-01-20 07:54:03
dokument Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Boguszów-Gorce 2015-01-16 13:24:19
dokument Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 r. 2015-01-16 13:21:23
dokument Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022 2015-01-16 13:06:28
dokument Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej 2015-01-09 11:08:47
dokument Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-01-09 10:56:04
dokument Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-01-09 10:53:20
dokument Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2015-01-09 10:50:47
dokument Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" przy ul. Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Boguszów-Gorce w roku 2014 2015-01-09 09:28:21
dokument Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie umorzenia kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia 2015-01-09 09:25:15
dokument Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie przyjęcia Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2015-2020 2015-01-09 09:20:06
dokument Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2015-01-09 09:17:40
dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2015-01-09 09:14:20
dokument Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 240/2011 Burmistrza Maista Boguszowa-Gorc z dnia 11 października 2011 r. w sprawie określenia zasad wskazania osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu wolnych lokali mieszkalnych w budynku Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguszowie-Gorcach przy ul. R. Traugutta 12J oraz powołania Społecznej Komisji do rozpatrywania wniosków 2015-01-09 09:10:25
dokument Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok 2015-01-09 09:07:17
dokument Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok 2015-01-09 09:04:46
dokument Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 651/2012 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie instrukcji regulującej gospodarkę majątkiem trwałym Gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 2015-01-09 09:00:50
dokument Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w drodze bezprzetargowej 2015-01-09 08:09:46
dokument Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla dzierżawcy 2015-01-09 08:07:13
dokument Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat 2015-01-09 08:03:55
dokument Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat 2015-01-09 08:01:24
dokument Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie wyceny drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych oraz z terenów Gminy Miasto Boguszów-Gorce 2014-12-18 09:07:57
dokument Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia cenników na sprzedaż surowca drzewnego w Gminie Miasto Boguszów-Gorce pozyskanego w Leśnictwie Lasów Komunalnych. Do stosowania od 09.12.2014 r. do 31.12.2015 r. 2014-12-18 09:04:42